Opiskelijat innovoimassa Vuokatin matkailuklusteria

Vuokattiin saapuu tiistaina 12.3. SportTech Center Vuokatti -hankkeen järjestämään innovaatiopäivään joukko kansainvälisiä opiskelijoita innovoimaan uusia ja luovia ratkaisuja Vuokatin urheilu- ja matkailusektorille. Tavoitteena on päivän aikana kehittää ja pistää alulleen kohdeyrityksen tarpeisiin ja toiveisiin sopivia liiketoiminnan ratkaisuja. Kansainväliset opiskelijat tuovat mukanaan tuoreita ideoita sekä kansainvälistä näkökulmaa, mikä voi avata uusia ovia Vuokatin tulevaisuuteen. Parhaat ideat palkitaan päivän päätteeksi kohdeyrityksen toimesta.

SportTech Center Vuokatti -hanke käynnistyi toukokuussa 2023. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Vuokattia teknologian ja urheiluinnovaatioiden keskuksena. Yhtenä hankkeen osa-alueena on järjestää Vuokatin alueen yrityksien kanssa innovaatiopäiviä, joissa KAMKin opiskelijat ja muut halukkaat innovaattorit tarkastelevat kohdeyrityksen liiketoimintaa uusien ratkaisujen näkökulmasta. Innovaatiopäiviin sisältyy kohdeyrityksen pitämä alustus omiin haasteisiin, ongelmiin, tarpeisiin ja toiveisiin. Näihin alustuksessa esiteltyihin kohteisiin innovaattorit pyrkivät tiimityöskentelyn keinoin löytämään uusia ja innovatiivisia ratkaisuja.

Innovaatiopäiviä on järjestetty tähän mennessä kaksi kertaa; yksi SuperParkille ja yksi Vuokatin rinteille. Tuleva 12.3. järjestettävä innovaatiopäivä on ensimmäinen englanniksi pidetty tilaisuus, joka avaa näin ollen ovet myös kansainvälisten opiskelijoiden ideoille ja yritysratkaisuille.

Lisätietoja:
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Projektipäällikkö, Kari Kivistö
p. 040 745 3167
kari.kivisto@kamk.fi

 
logoja