Nursing Pathway tuo sairaanhoitajia Kainuuseen – ensimmäinen opiskelijaryhmä aloittaa opintonsa

Kainuun hyvinvointialueen rekrytoima yhdeksän hengen ryhmä filippiiniläisiä sairaanhoitaja saapui Kajaaniin tammikuussa. He aloittavat nyt ensimmäisenä ryhmänä pätevöitymisopinnot 14.-15.2.2024 Kajaanin ammattikorkeakoulun Nursing Pathway -hankkeen koulutuksessa.

Koska EU/ETA-alueen ulkopuolella suoritettu sairaanhoitajan tutkinto ei oikeuta toimimaan sairaanhoitajana Suomessa, Nursing Pathway -hanke on suunnitellut pätevöitymiskoulutuksen. Pätevöitymisopinnoissa opiskelijan kotimaassaan suorittamaa tutkintoa täydennetään Valviran määräämillä lisäopinnoilla. Lisäopintojen määrään vaikuttaa suoritetun tutkinnon sisältö sekä työkokemus. Ulkomailla valmistuneiden sairaanhoitajien on haettava Valviralta oikeutta harjoittaa ammattia. Pätevöitymiskoulutuksessa opiskelijaa tuetaan myös hakemuksen tekemissä.

Suomen kielen oppiminen on merkittävä osa pätevöitymistä. Nursing Pathway opinnoissa hoitotyön opinnot ja kieliopinnot limittyvät toisiinsa. Kielen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa yleisen kielitutkinnon suorittamisen tason, joka on ammatinharjoittamisen edellytys. Opintojen toteutuksessa tehdään yhteistyötä työnantajan kanssa niin, että opintojen aikataulutus ja työaikajärjestelyt tukevat opintojen etenemistä.

”Suomessa sairaanhoitajakoulutuksen vetovoima on pienentynyt ja hakijoiden määrä on laskenut. Samaan aikaan alalla on työvoimapula. Kansainvälinen rekrytointi ja pätevöitymiskoulutukset, joiden kautta päästään omaa tutkintoa vastaavaan työhön, tuo osaltaan helpotusta työvoimapulaan”, kertoo projektipäällikkö Terhi Kukkonen.

”Me Kajaanin ammattikorkeakoulussa haluamme tukea hyvinvointialueen toimintaa ja sitä kautta olla mukana varmentamassa peruspalveluita alueen asukkaille. Yksi osa tätä tukea on sairaanhoitajaopiskelijoiden rekrytointi, jonka Nurse Pathway-hanke mahdollistaa. Sen lisäksi on mm. yliopistoyhteistyö Sambiaan SOKA-hankkeen puitteissa”, kertoo rehtori Matti Sarén.

Kajaanin ammattikorkeakoulun Nursing Pathway -hankkeen kesto on 12/22–12/25. Hankkeen tavoitteena on pilotoida joustava pätevöitymispolku EU- ja ETA-alueen ulkopuolella tutkinnon suorittaneille sairaanhoitajille. Tässä tehdään kansallista yhteistyötä muiden pätevöitymiskoulutusta toteuttavien ammattikorkeakoulujen ja Valviran kanssa. Tavoite on, että hankkeen kautta pätevöityvät sairaanhoitajat työllistyvät Kainuuseen. Oppilaitoksen, työelämän ja muiden kv-toimijoiden verkostoyhteistyö tukee pätevöityneiden hoitajien asettautumista hyvinvointialueelle. Hanke on Euroopan Unionin osarahoittama.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö
Terhi Kukkonen
terhi.kukkonen@kamk.fi