Luonnosta ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseen kunnissa ja sosiaali- ja terveyspalveluissa

Luontoympäristöt hyödyttävät tutkitusti sairauksien ennaltaehkäisyssä, työkyvyn ylläpidossa ja kuntoutumisessa. Kajaanissa on Suomen ensimmäinen sairaalan yhteyteen rakennettu terveysmetsä, joka on aktiivisesti sairaalan ja kuntalaisten käytössä.

Yksi keino sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvun hillinnässä ovat panostukset hyvinvoinnin edistämiseen ja esimerkiksi vähäisen liikkumisen aiheuttamien sairauksien ehkäisyyn. Kansalaisten terveyttä voidaan tukea hyödyntämällä lähiluonnon hyvinvointivaikutuksia erilaisissa palveluissa ja arjen ympäristöissä.

Sairaalanrinteen terveysmetsän kävijämäärät kasvussa 
Kainuun keskussairaalan viereisen terveysmetsän esteetön reitti ja laavu ovat olleet käytössä vuoden verran. Sairaalan toiminnan lisäksi terveysmetsän käyttäjiä ovat myös opiskelija-, koulu- ja päiväkotiryhmät sekä kuntalaiset. Laavulla käy perheitä, ikäihmisiä, työikäisiä ja nuoria. Laavu on säästynyt ilkivallalta, mikä ilahduttaa reittiä ylläpitäviä Kajaanin kaupunkia ja Kainuun hyvinvointialuetta.

Sairaalan henkilöstö on ideoinut terveysmetsälle monenlaista käyttöä. Metsää voidaan hyödyntää työntekijöiden kehityskeskusteluissa ja työpalavereissa sekä potilastyössä. Myös potilaiden omaiset pääsevät terveysmetsässä hetkeksi pois sairaalaympäristöstä. Rauhoittavaa metsäympäristöä voidaan hyödyntää esimerkiksi terapioissa, kuntoutusarviointeihin valmistautumisessa ja erilaisissa ryhmätoiminnoissa.

– Terveysmetsän erityinen luonne sopii loistavasti uuden sairaalan kuntouttavaan otteeseen. Tämä on melko ainutlaatuinen konsepti maailmanlaajuisestikin katsottuna, kommentoi Kainuun hyvinvointialueen viestintäjohtaja Terho Pekkala.

Terveyttä edistävät metsät koottiin kartalle
Luonnonvarakeskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyössä koulutettiin sairaalan henkilökuntaa luonnon hyödyntämiseen potilastyössä, edistettiin virtuaalisten ja kuntouttavien luontopelien käyttöönottoa osastoilla, koottiin lainattavia retkitarvikkeita asiakastyöhön sekä toteutettiin kaikille avoin karttasovellus, josta voi etsiä lähiseudulta terveysmetsäkohteita.

Kartan avulla kuka tahansa voi etsiä terveyttä tukevia luontokohteita omalta asuinalueeltaan tai asiakasryhmälleen. Terveyttä tukevissa kohteissa on vaihtelevaa maastoa, monipuolisia luontotyyppejä ja vanhaa metsää.

– Luonnon terveyshyötyjä voi saada lähes mistä tahansa luontoympäristöstä, mutta tutkimusten mukaan tietynlaiset luontoalueen piirteet tukevat hyvinvointia tehokkaammin. Näitä kohteita kartta tunnistaa, kertoo Terveysmetsämallit-hankkeen projektipäällikkö Maija Lipponen Luonnonvarakeskuksesta.

Hankkeessa on tunnistettu kartan ja maastokäyntien avulla muitakin terveysmetsäksi soveltuvia luontokohteita Sairaalanrinteen lisäksi. Tällaisia ovat muun muassa Arppen muistometsä Kajaanissa ja Lauttavaaran luontokoulumetsä Kuhmossa. Niissä on vaihtelevaa maastoa, monipuolisia luontotyyppejä ja vanhaa metsää, mitkä kuuluvat metsän terveyttä tukeviin ominaisuuksiin.

Hankkeen tuotoksena syntyi sähköinen opasjulkaisu Terveysmetsätoiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kaikkien hyödynnettäväksi. Samaa tarkoitusta palvelemaan luotiin myös Kainuun terveysmetsätoimintamalli, joka julkaistaan THL Hyte -vertaisarvioituna toimintamallina THL:n sivuilla alkuvuodesta 2024.

– Kainuun veto- ja pitovoimatekijäksi mainitaan usein kaunis luontomme. On mahtavaa, että uusin tutkimustieto tukee aina vain vahvemmin sen hyvinvointivaikutuksia ja me kainuulaiset osaamme luoda monipuolisia menetelmiä sen hyödyntämiseen saavutettavasti. Jatkossa näemme tarpeelliseksi viedä luontoavusteisuutta vielä laajemmin Kainuuseen, erityisesti sosiaalipuolelle ja syrjäytymistä ehkäisevään työhön sekä laajentaa näkökulmaa planetaarisen terveyden suuntaan, jossa ihminen pitää vastavuoroisesti huolta myös ympäristön hyvinvoinnista, summaa hankkeen projektikoordinaattori Paula Pursiainen Kajaanin ammattikorkeakoululta.

Faktat:
– Terveysmetsä suunniteltiin Luonnonvarakeskuksen ja Kajaanin ammattikorkeakoulun ESR-rahoitteisen Terveysmetsämallit työ- ja toimintakyvyn edistämisessä -hankkeen yhteistyössä.
– Terveysmetsää on hyödynnetty myös työllisyydenhoidon tukena Tilalta tietoon ja työelämään -hankkeessa.
– Terveysmetsäopasjulkaisu, kartta ja muut hankkeiden tulokset kootaan Luke.fi-sivustolle: https://www.luke.fi/fi/projektit/terveysmetsa-01
https://www.luke.fi/fi/projektit/titity-01

Yhteyshenkilöt:
Maija Lipponen, tutkija, Luonnonvarakeskus maija.lipponen@luke.fi / 029 532 2024
Paula Pursiainen, Kajaanin ammattikorkeakoulu, paula.pursiainen@kamk.fi, 040 634 2685

Lisätietoa aiheesta:
Terveysmetsätoiminta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä -opasjulkaisu
Kainuun Terveysmetsäkartta
LuontoSoTE-blogi