KAMKin koulutustarjonta kiinnosti hakijoita – sosionomikoulutus ja datasta tekoälyyn insinöörikoulutus suosituimmat hakukohteet

Korkeakoulujen valtakunnallinen kevään toinen yhteishaku päättyi torstaina 30.3.2023. Kajaanin ammattikorkeakouluun (KAMK) haki 994 ensisijaista hakijaa ja kaikkiaan hakijoita oli 3278. KAMKin kaikkien hakijoiden määrä tippui viime vuodesta hieman, mutta ensisijaisten hakijoiden määrä jopa kasvoi hieman. Viime vuonna hakijoita oli vajaa 3500 ja ensisijaisia hakijoita oli 988.
”Hakijamäärät laskivat kevään toisessa yhteishaussa valtakunnan tasolla viime vuodesta. Siitä huolimatta KAMK piti pintansa ja kiinnosti hakijoita. Meillä oli toisessa yhteishaussa vajaa 600 aloituspaikkaa, joka on hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Monimuotokoulutusten kysyntä on ollut jo useamman vuoden ajan vahvaa ja tämä näkyy myös tämän vuoden hakutuloksissa. Tekoälyn murros on tuonut paljon hakijoita datasta tekoälyyn insinööriohjelmaamme”, toteaa rehtori Matti Sarén.

Suosituin hakukohde oli sosionomin monimuotokoulutus, joka keräsi hyvin hakijoita sekä Kuusamon että Kajaanin ryhmään. Molempien sosionomikoulutusten 65 aloituspaikkaa haki 590 hakijaa ja ensisijaiseksi hakukohteekseen koulutuksen sijoitti 275. Suurimman yksittäisen määrän hakijoita keräsi Datasta tekoälyyn insinööri (AMK) monimuotokoulutus. Hakijoita oli lähes 11 kertainen määrä aloituspaikkoihin nähden. Kaikkiaan koulutukseen haki 435 hakijaa, joista 117 ensisijaista.
Muita suosittuja hakukohteita olivat liiketalouden monimuotokoulutus (tradenomi AMK) sekä pelialan koulutus (tradenomi AMK). Pelialan koulutukseen hakijoita oli lähes 8 kertainen määrä aloituspaikkoihin nähden ja liiketalouden koulutukseen lähes 9 kertainen määrä.

Hakemuksissa näkyy kuitenkin huolestuttavana jo muutaman vuoden jatkunut trendi, jossa kiinnostus sairaan- ja terveydenhoitajan AMK-tutkintoihin on heikentyt. Ilmiö näkyy myös kansallisesti. Tämän rinnalla ylemmät sote-sektorin ammattikorkeakoulututkinnot ovat erittäin kiinnostavia. Tänä keväänä yksi suosituimmista YAMK -tutkinnoista KAMKissa oli sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus, joka keräsi lähes 9 kertaisen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden.

KAMKissa oli kevään toisessa yhteishaussa kaikkiaan 25 hakukohdetta viidellä eri koulutusalalla: matkailu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunnan, liiketalouden ja tekniikan aloilla.

”Korkeakoulujen valintaprosessit ja haut ovat viime vuosina monipuolistuneet. Myös KAMK järjestää useita erillishakuja kansallisten yhteishakujen lisäksi. Meille tulee paljon opiskelijoita myös näiden erillishakujen kautta, erityisesti kansainvälisiin ohjelmiin. Erillishaut toimivat myös hyvänä polkuna opintoihin myös niille, jotka eivät löydä opiskelupaikkaa yhteishakujen kautta”, kertoo Sarén.

Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 29.5.2023. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 7.7.2023. Opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua korkeakouluopiskelijaksi viimeistään 14.7.2023 klo 15 mennessä.

Lisätietoja:
rehtori Matti Sarén
puh. 044 7101 600
matti.saren(@)kamk.fi
Hakijapalvelut
hakijapalvelut@kamk.fi