KAMK kasvatti hakijamääräänsä roimasti – datasta tekoälyyn insinöörikoulutus suosituin hakukohde

Korkeakoulujen valtakunnallinen kevään toinen yhteishaku päättyi kesiviikkona 27.3.2024. Kajaanin ammattikorkeakouluun (KAMK) haki 1360 ensisijaista hakijaa ja kaikkiaan hakijoita oli 4965. KAMKin kaikkien hakijoiden määrä kasvoi edellisvuodesta yli 1600 hakijalla, viime vuonna luku oli vajaa 3300.

”KAMK on etulinjassa kehittänyt koulutuksiaan vastaamaan työelämän tarpeita. Tästä erinomaisena esimerkkinä erinomaisesti ajanhermolla olevat datasta tekoälyyn koulutus. Olemme haastatelleet sekä työelämän edustajia, kaupunkeja ja kuntia tulevaisuuden näkymistä. On rohkaisevaa, että ketterä pieni korkeakoulu voi olla vaikutuksiltaan näin suuri ja samalla ketterä. Vetovoiman kasvu on osoitus osaavan henkilöstömme hienosta työstä.” toteaa rehtori Matti Sarén.
Suosituin hakukohde oli Datasta tekoälyyn insinööri (AMK) monimuotokoulutus, joka keräsi 519 hakijaa, joista ensisijaiseksi hakukohteekseen koulutuksen sijoitti 122. Toiseksi suosituin hakukohde oli sosionomi (AMK) monimuotokoulutus 501 hakijalla. Koulutus keräisi suurimman määrän ensisijaisia hakijoita, joita oli 158. Ensimmäistä kertaa haussa ollut ensihoitajan monimuotokoulutus keräsi 500 hakijaa ja ensisijaiseksi hakukohteekseen koulutuksen sijoitti 156.
Muita suosittuja hakukohteita olivat Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen sekä Tradenomi (ylempi AMK), Tiedolla johtaminen ja kehittäminen. Sosiaali- ja terveysalan (ylempi AMK) tutkintoon haki lähes 21 kertainen määrä hakijoita ja tiedolla johtaminen ja kehittäminen koulutukseen lähes 17 kertainen määrä aloituspaikkoihin nähden.
”Suosio maisteritutkinnon kanssa samantasoisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon osalta kertoo sekä tutkinnon, että Kajaanin ammattikorkeakoulun arvostuksesta. Olemme kehittäneet pitkäjänteisesti osaamistamme sekä koulutuksia – tulokset näkyvät!”, iloitsee Sarén.
KAMKissa oli kevään toisessa yhteishaussa kaikkiaan 25 hakukohdetta viidellä eri koulutusalalla: matkailu- ja ravitsemisalalla, sosiaali- ja terveysalalla sekä liikunnan, liiketalouden ja tekniikan aloilla. Aloituspaikkoja oli yhteensä 622.
Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun todistusvalintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 27.5.2024. Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään 4.7.2024. Opiskelijaksi hyväksyttyjen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua korkeakouluopiskelijaksi viimeistään 11.7.2024 mennessä.

Lisätietoja:
rehtori Matti Sarén
puh. 044 7101 600
matti.saren@kamk.fi
Hakijapalvelut
hakijapalvelut@kamk.fi