KAMK ja ENCE Akatemia ovat aloittaneet yhteistyön

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja ENCE Akatemia ovat aloittaneet yhteistyön. ENCE on suomalainen e-urheiluorganisaatio, joka haluaa olla eturivissä kehittämässä suomalaista e-urheilukenttää. Viime vuonna käynnistetty akatemiatoiminta keskittyy kilpailullisen kentän edistämiseen ja nyt ENCE Akatemian oppilaitostyö jatkaa tätä kehitystoimintaa. ENCEn tavoitteena on kerätä e-urheilusta kiinnostuneita toimijoita yhteen ja pyrkiä edistämään alaa yhdessä, tarjoamalla opiskelijoille konkreettisia mahdollisuuksia tutustua e-urheiluun sen parissa työskentelyn kautta.

“Yhtenä ENCE Akatemian tärkeimmistä tavoitteista on tarjota nuorille mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan suomalaisessa e-urheilukentässä. Oppilaitosyhteistyö olikin meille luontainen tapa lähteä laajentamaan akatemiaohjelmaamme ja samalla tukea alan opiskelijoita. Pitkäjänteisen yhteistyön avulla varmistamme, että dynaaminen toimintaympäristömme saa myös jatkossa raudanlujia ammattilaisia erilaisiin työtehtäviin”, kertoo Eemeli “Woomera” Ikonen, ENCEn Akatemiaohjelman vetäjä.

“Yhteistyö ENCEn akatemiaohjelmassa on meille erittäin arvokas ikkuna elektronisen urheilun tulevaisuuteen. Meillä on yhteinen tavoite kehittää koko Suomen esports-alaa eteenpäin ja näemme pitkäaikaisella yhteistyöllä tähän paljon potentiaalia. KAMKin asema esports-kouluttajana sekä ENCEn akatemiaohjelma tulevat palvelemaan hyvin Suomen nuorta sukupolvea, uusien pelaajapolkujen sekä koko elektronisen urheilun kentän edistymisen kannalta. Odotamme monipuolista sekä molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä!”, toteaa Jani “Pidgin” Vattula, tuntiopettaja (KAMK)

Kajaanin ammattikorkeakoulun Esports Business -koulutuksessa koulutamme opiskelijoita mm. modernin markkinoinnin, johtamisen ja tapahtumanjärjestämisen saloihin. Koulutus painottuu elektronisen urheilun ilmiöihin, joihin opiskelijamme pääsevät tutustumaan myös käytännössä erilaisten opintomatkojen sekä maailmanluokan vierailevien luennoitsijoiden kautta. Korkeakoulullamme on myös oma, opiskelijoiden johtama aktiivinen esports-organisaatio.

 

Lisätietoa KAMKin esport-opinnoista