Kajaanin kaukolämmöntuotannon vähähiilisyystiekartta on valmistunut

Kajaanin ammattikorkeakoulun Kaukolämmöntuotannon vähähiiliset ratkaisut -hankkeessa tehtiin yhdessä Loiste Lämmön kanssa vähähiilisen kaukolämmöntuotannon tiekartta Kajaaniin. Hanke on Kainuun liiton rahoittama Euroopan aluekehitysrahaston, koronaelpymiseen varattujen REACT-EU-varojen voimin tehty kehittämishanke. Hankkeen loppuseminaari pidettiin 14.2. Kajaanissa, ammattikorkeakoulun tiloissa. Seminaarissa oli puhumassa Energiateollisuus ry:n kaukolämpöliiketoiminnan johtaja Janne Kerttula. Lisäksi seminaarissa esiteltiin Kajaanin kaukolämmöntuotannon vähähiilisyystiekartta.

Kajaanin tiekartassa hahmoteltiin toimia, joita on jo tehty ja mahdollisia tulevaisuuden lisätoimia kaukolämmöntuotannon päästöjen vähentämiseksi. Esimerkiksi tähän mennessä tehdyistä toimista voi nostaa Kainuun Voiman pääkattilamuutoksen vuodelta 2016, jolla vastataan paremmin muuttuneeseen energian kysyntään. Renforsin Rannassa sijaitsevan LUMI-supertietokoneen hukkalämpöä hyödynnetään Kajaanissa kaukolämmöksi. Lisäksi fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen kuuluu Loiste Lämmön tavoitteisiin.
Tulevaisuudessa kaukolämpö tullaan tuottamaan yhä enemmän erilaisia hukka- ja ympäristölämpöjä hyödyntäen. Loiste Lämpö on osaltaan selvittänyt esimerkiksi sähkökattilan sekä suuren mittakaavan lämpöpumpun soveltuvuutta kaukolämmön tuotantoon.

Kaukolämmön älykäs ohjausjärjestelmä on tärkeä osa kokonaisuutta. Lisäksi pohdinnassa ovat esimerkiksi lämmönvarastointi sekä kaksisuuntainen lämpökauppa, jossa kiinteistöjen hukkalämpöä voisi hyödyntää osana kaukolämpöä. Loiste Lämpö on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa selvitetään kaukolämmön menoveden lämpötilan laskemista, joka osaltaan mahdollistaa uusia tuotantotapoja.

Tutustu tiekarttaan ja siitä kertova videoon Youtubessa. Videon toteutti Tanssivat Sudet –markkinointitoimisto.

Hankkeen materiaalit: www.kamk.fi/kaukolampohanke

Lisätietoja:
Silja Keränen, projektipäällikkö, KAMK silja.keranen(@)kamk.fi, +358 44 7100 288
Marko Saviniemi, asiakkuuspäällikkö, Loiste Lämpö Oy, marko.saviniemi(@)loiste.fi, +358 50 330 3572