Kainuulaisten opetushenkilöstön ja esimiesten digitaitoja vahvistetaan eri kouluasteita yhdistävällä kehittämistyöllä

Kainuun alueella käynnistyi loppuvuodesta –23 laaja kehittämishanke DOK, Digioppimisen polku Kainuuseen. Hankkeella vahvistetaan eri kouluasteiden opetushenkilöstön ja esihenkilöiden digitaalista sekä digipedagogista osaamista oppijoiden tarpeet huomioiden.

Kehittämistyö vahvistaa kainuulaisten oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen edellytyksiä ja edistää Kainuun tunnettavuutta hyvän oppimisen ja opiskelun maakuntana. Kaksi vuotta kestävässä kehittämistyössä luodaan Kainuun digioppimisen polku, joka kattaa eri kouluasteet perusopetuksesta korkea-asteelle. Erityistä huomiota kiinnitetään nivelvaiheisiin, jotta oppijoilla olisi tarvittava osaaminen siirtyessään seuraavalle kouluasteelle.

Digioppimisen polun rakentamisen ensimmäinen vaihe oli opetus- ja esihenkilöstön osaamiskartoitus, jonka avulla saatiin tietoa nykyisestä osaamisesta, asenteista, käytetyistä välineistä ja ohjelmista sekä koulutustarpeista. Kartoituksen pohjalta suunnitellaan opetus- ja esihenkilöstölle räätälöityjä työpajoja ja koulutuksia.

Jokaisella kouluasteella toimii DOK-mentoreita, jotka tukevat digipedagogiikan kehittämistä kouluissa ja oppilaitoksissa. Mentorit pyrkivät tukemaan ja kehittämään olemassa olevaa toimintaa, lisäämään yhteistyötä eri kouluasteiden ja kuntien välillä sekä jakamaan hyviä toimintatapoja.
Digioppimisen polun kehittämistä ja rakentamista tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on vahvistaa ja edelleen kehittää jo olemassa olevaa toimintaa sekä luoda uusia verkostoja.

Digituutoritoimintaa on jokaisella paikkakunnalla tai sitä ollaan käynnistämässä, hankkeessa tuetaan eri kouluasteiden ja paikkakuntien digituutoreiden verkostoitumista. Tätä käynnistellään Kajaanissa 24.5. järjestettävällä koko Kainuun yhteisellä digituutoritapaamisella. Siellä kuullaan toimintatapoja eri alueilta Suomessa, keskustellaan eri asteiden osaamistarpeista ja verkostoidutaan eri alueen ja koulujen toimijoiden kanssa.

Digioppimisen polku Kainuuseen, DOK

DOK-hanke on suunniteltu yhdessä Kainuun kuntien sivistystoimen kanssa. Kajaanin ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhteistyössä Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen sekä seuraavien Kainuun kuntien kanssa: Hyrynsalmi, Kajaani, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi.
Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja sen toteutusaika on 1.10.2023 – 30.9.2025.
Lisätietoa hankkeesta: www.kamk.fi/dok