Kainuulaisia toimijoita mukana Euroopan aluekehitysrahaston megahankkeessa

iwall käytössä

Täysin liikesensorilla ohjattava CSE Entertaimentin iWall sopii kaikille riippumatta iästä tai toimintakyvystä. iWallissa on erityyppisiä pelejä rentouttavasta joogasta ja tasapainoa harjoittavista peleistä nopeatempoisiin ja sykettä nostattaviin juoksu- ja tanssipeleihin.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu (KAMK), Jyväskylän yliopiston Vuokatin Liikuntateknologian yksikkö (JYU-Vuokatti) ja peliyhtiö CSE Entertainment ovat mukana EU-rahoitteisessa kansainvälisessä hankkeessa (I3-INSHAPE), jonka tarkoituksena on vastata innovaatioiden ja digitaalisuuden keinoin huoleen eurooppalaisten yhä lisääntyvästä liikkumattomuudesta.

Eurooppalainen väestö istuu yhä enemmän. Tämä on merkittävä tekijä yleiskunnon ja hyvinvoinnin heikkenemiseen. Liikkumattomuus lisää erilaisia sairauksia sekä terveydenhuollon kustannuksia kaikkialla Euroopassa. Usein lueteltaessa syitä väestön heikenneeseen terveydentilaan, monessa yhteydessä nousee esille teknologian passivoiva vaikutus elintapoihimme.  I3-INSHAPE-hankeessa teknologia ja innovaatiot halutaan vastavuoroisesti nostaa esille mahdollisuuksina terveellisen ja aktiivisen elämäntavan edistämisessä painottaen terveysongelmien ennaltaehkäisyä. – Liikkumattomuus voidaan ratkaista nimenomaan hyödyntämällä älykästä teknologiaa ja dataa, joiden avulla kannustetaan ihmisiä liikkumaan enemmän.

Tarvittavien teknologisten innovaatioiden markkinoille saattamisen nopeuttamiseksi vaaditaan alueiden välistä yhteistyötä. Alankomaiden urheilu- ja teknologiaklusterin koordinoimassa hankkeessa on mukana pk-yrityksiä, osaamislaitoksia ja klusterikumppaneita Belgiasta, Suomesta, Unkarista ja Espanjasta. Tärkeässä roolissa olevilla pk-yrityksillä on mahdollisuus nopeuttaa innovaatioidensa markkinoille pääsyä, johon koko hankkeessa kaikkien osallistujamaiden (5) kesken on varattu peräti 9,5 miljoonaa euroa. (70 prosenttia rahoitetaan EU-I3-ohjelmasta). Rahoitustuella pyritään viime kädessä perustamaan INSHAPE-innovaatio- ja investointikeskittymä, jossa yritykset, osaamiskeskukset ja hallintoelimet voivat kokoontua yhteen kehittämään terveellisempää ja aktiivisempaa elämäntapaa edistäviä innovaatioita vielä hankkeen päättymisen jälkeenkin.

Kolmivuotista I3-INSHAPE-ohjelmaa rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Tämän tuen avulla osallistuvilla osapuolilla on mahdollisuus auttaa yli 40 pk-yritystä tuomaan innovaatioita markkinoille alueiden välisen yhteistyön avulla, ja siten edistämään aktiivisempaa ja terveempää yhteiskuntaa. Kainuulaisten toimijoiden roolit projektissa jakautuvat seuraavasti; KAMK on mukana mm. kansainvälisen liikunta-alan innovaatioekosysteemin kehittämisessä, JYU-Vuokatti keskittyy etenkin data perusteisesti tehtävään kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, ja CSE kehittää Active eSport -toimintaa, minkä avulla voidaan lisätä liikuntaa ja hyvinvointia sekä aktivoida erityisesti heitä, jotka eivät tällä hetkellä liiku tarpeeksi.

JYU-Vuokatin johtaja professori Vesa Linnamo ja vastuuyliopettaja Katri Takala KAMKista odottavat innolla ja mielenkiinnolla varsinaisen työn alkamista:
”INSHAPE projekti sopii hyvin JYU-Vuokatin ja KAMKin strategioihin, kuten myös Kainuun älykkään erikoistumisen strategiaan. On hienoa päästä mukaan isoon EU-projektiin, jossa on useita partnereita sekä Suomesta että ulkomailta. Tämä avaa uusia yhteistyömahdollisuuksia kehittää liikunta- ja hyvinvointialan liiketoimintaa ja tuotekehitystä datan avulla erilaisten yritysten ja organisaatioiden kanssa.  Kainuussa JYU-Vuokatin ja KAMKin toiminta hankkeessa liittyy CSE Entertainmentin tuotteiden kehittämisprosesseihin dataosaamista hyödyntäen. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan kansainvälistä liikunnan innovaatio ekosysteemiä, Kainuunkin hyödyksi.”

Muut suomalaistoimijat Hollannin Eindhovenissa 20-22.9 käynnistyneessä hankkeessa ovat Lapin Ammattikorkeakoulu, LAB-Ammattikorkeakoulun Lahden Kampus, Lahden Seudun Kehitys Ladec Oy sekä Come Back Oy Rovaniemeltä.

Lisätiedot:
Katri Takala, LitT., Liikunnan Yliopettaja, KAMK Master School
katri.takala@kamk.fi
Vesa Linnamo, LitT., Professori, Vuokatin Liikuntateknologian yksikön johtaja
vesa.linnamo@jyu.fi
Kaisa Ottavainen-Nurkkala, talous- ja kehitysjohtaja, osakas, CSE Entertainment
kaisa@cse.is