Esteetön matkailu lisää Kainuun vetovoimaa

Kajaanin ammattikorkeakoulu on vuoden alussa aloittanut hankkeen, jossa selvitetään ja kehitetään esteettömien majoitus- ja matkailupalvelujen tarjontaa ja saavutettavuutta Kainuussa. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa matkailu Kainuussa kaikille yhdenvertaisesti ja vastuullisesti.

Keskeinen ongelma on, ettei esteettömistä majoitus- ja matkailupalveluista ole tällä hetkellä saatavilla riittävästi ennakkotietoja ja yritykset eivät osaa tai uskalla kertoa omien tilojen esteettömyydestä ja palvelujen saavutettavuudesta.

Yhtenä toimijana hankkeessa on mukana Vuokatti Sport, joka on jo nyt esteettömän matkailun edelläkävijä Kainuussa. Vuokatti Sport on kehittänyt tilojensa esteettömyyttä ja viestintää sekä toteuttanut uusia esteettömiä palveluita ja reittejä lähiympäristössä.
”Olemme saaneet kokemusta esteettömyydestä vammaisurheilijoiden leiritysten ja kilpailujen kautta”, kertoo Ann-Mary Ähtävä Vuokatti Sportilta.

Esteetön ja saavutettava vieraanvaraisuus matkailualalla -hankkeen aikana selvitetään Kainuun matkailualan yritysten esteettömyyttä ennakkoinformaation, yrityshaastattelujen ja esteettömyyskatselmusten kautta. Selvityksissä kerätyn tiedon sekä erillisten tietoiskujen ja asiantuntijaluentojen kautta lisätään matkailualan yritysten tietoisuutta ja osaamista esteettömyydestä.

Projektipäällikkö Arto Heikkisen mukaan hankkeen tavoitteena on rohkaista yrityksiä viestimään esteettömyydestä sekä käynnistämään muutostöitä esteettömyyden parantamiseksi. Arto on ollut kehittämässä Kainuun luontoreittien esteettömyyttä, jonka havaintojen pohjalta nousi esille tarve koko matkaketjun esteettömyyden mahdollistamisesta.

Projektiasiantuntijana toimiva Jarmo Jokinen on käyttänyt yli 20 vuotta pyörätuolia liikkumisen apuvälineenä ja esteettömyys on hänelle tullut tutuksi koti- ja ulkomaanmatkoilla.

Hankkeessa tehdään yhteistyötä Kainuun kuntien, matkailualan yritysten ja eri vammaryhmiä edustavien kokemusasiantuntijoiden kanssa. Hanke tekee yhteistyötä myös Invalidiliiton kanssa, joka myöntää yhdenvertaista palvelua kaikille YPK-merkin hankkeeseen osallistuville yrityksille ja matkailualan toimijoille.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle toimintaympäristön kehittämisavustusta ja osa Kainuun kunnista on mukana hankkeen rahoittamisessa. Esteetön ja saavutettava vieraanvaraisuus matkailualalla hankkeen kesto on 1.1.-31.12.2024.

Lisätietoja hankkeesta antavat

Arto Heikkinen  Jarmo Jokinen
Projektipäällikkö Projektiasiantuntija
Puh. 044 710 1519  Puh. 040 773 1258
Sähköposti etunimi.sukunimi(ät)kamk.fi