Energiamurroksen johtamiseen työkaluja VAMKin, KAMKin ja TAMKin yhteishankkeella

Vaasan ammattikorkeakoulun, Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteishankkeessa kehitetään työkaluja energiasektorin nopeaan uudistamiseen. ELY-keskuksen ja EU:n rahoittamassa hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ajankohtainen energiamurroksen johtamisen koulutuskokonaisuus, rakennetaan alan yhteistyöverkostoja ja kehitetään digitaalinen oppimispeli.

Voimakkaassa kasvussa oleva energiasektori on globaalisti murroksessa teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen sähköistyessä vauhdilla. Tuulivoima, aurinkoenergia ja muut uusiutuvat energialähteet ovat jo nyt muuttaneet huomattavasti sähköenergiantuotantoa ja kehitys vain kiihtyy. Muutos asettaa paljon vaateita sähkönsiirtoon sekä koko energiajärjestelmän rakenteeseen ja hallintaan. Energia-alan nopea systeeminen muutos voi hallitsemattomana ja puutteellisella osaamisella johtaa sähkön hinnan suuriin vaihteluihin, sähkönjakelun häiriöihin ja akuuttien ilmastotoimien lykkääntymiseen.

Vaasan ammattikorkeakoulu, Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Tampereen ammattikorkeakoulu vastaavat yhteisellä kolmivuotisella hankkeellaan energia-alan vihreän siirtymän tarpeisiin. Hankkeen aikana, vuosina 2024-2026, suunnitellaan ja toteutetaan ajankohtainen energiamurroksen johtamisen koulutuskokonaisuus, rakennetaan alan yhteistyöverkostoja ja kehitetään digitaalinen oppimispeli. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama ja tuen myöntäjänä toimii Keski-Suomen ELY-keskus.

”Osaaminen ja kyvykkyys johtaa komplekseja systeemejä on kriittistä koko Suomen energiajärjestelmän kannalta. Energiamurros luo tähän osaamistarpeeseen vielä uusia ulottuvuuksia. On hienoa, että me korkeakoulut voimme yhdistää osaamisemme ja tukea kriittistä toimialaa myös muutoksien keskellä”, kertoo Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori, toimitusjohtaja Matti Sarén.

”Vaasan ammattikorkeakoulu on tunnettu Suomessa ja kansainvälisesti älykkään energiatekniikan edelläkävijänä ja visionamme on olla osaamisen tärkein kumppani. Energiasektorilla on meneillään voimakas uudistuminen kohti puhtaampia teknologioita ja energiamurroksessa haluamme tuoda oman panoksemme vihreän siirtymän edistämiseksi. Sijaitsemme Vaasassa keskellä Pohjoismaiden suurinta kansainvälisten energiatekniikan vientiyritysten keskittymää ja tiivis yritysyhteistyömme antaa loistavat mahdollisuudet rakentaa maailmanluokan osaamista koulutuskokonaisuuteen yhdessä kumppaniemme kanssa”, kommentoi Vaasan ammattikorkeakoulun va. rehtori, toimitusjohtaja Ville Isoherranen.

”Energiamurrokseen tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja ja tällä hankekonsortiolla on mahdollista toteuttaa muun muassa monia erilaisia energiasektorin koulutuskokonaisuuksia. Niistä hyötyy erityisesti hankkeessa mukana olevat alueet sekä alueella toimivat yritykset ja muut organisaatiot, mutta myös koko Suomi. Hankkeessa koottava verkosto luo merkittävää lisäarvoa energiasektorin kehitykselle. On hienoa päästä toteuttamaan kokonaisuutta yhteistyössä VAMKin ja KAMKin kanssa”, toteaa Tampereen ammattikorkeakoulun TKI-vararehtori Ari Sivula.

Innovatiivisten ratkaisujen kehittäjiä energia-alalle
Vaasan, Kajaanin ja Tampereen ammattikorkeakoulut edustavat kukin sähköenergiantuotannon kannalta keskeisiä maakuntia. Hankkeen puitteissa toteutettavaan Energiamurroksen johtaminen -koulutuskokonaisuuteen valjastetaan kunkin korkeakoulun ydinosaaminen parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden ja energia-alan eduksi.
”Tällä hetkellä Suomessa ei ole saatavilla vastaavaa usean korkeakoulun yhteisvoimin toteuttamaa energiasektorin koulutusta, joka antaa monipuoliset valmiudet toimia menestyksekkäästi alan erilaisissa johto- ja asiantuntijatehtävissä”, toteaa hankkeen projektipäällikkö, Vaasan ammattikorkeakoulun energia- ja ympäristötekniikan lehtori Toni Lustila.
Koulutus muodostuu sähköenergiantuotannon eri osa-alueita käsittelevistä opintojaksoista ja niistä muodostuvasta 60 opintopisteen laajuisesta insinööri (YAMK) tutkinto-ohjelmasta. Hankkeen aikana koulutus pilotoidaan, mutta hankkeen tulosten pitkän aikavälin hyödyntämisen osalta tavoitteena on, että hankkeen päättymisen jälkeen koulutustoimintaa jatketaan osana toteuttaja-ammattikorkeakoulujen perustoimintaa, laajentaen koulutusta insinöörialalta myös liiketalouden osaajille.

”Toteutettava koulutuskokonaisuus vahvistaa yhteiskunnalle kriittisen toimialan osaamista ja koulutetun työvoiman saatavuutta. Osaava ja koulutettu henkilöstö takaa alan laadukkaan toiminnan ja luo pohjan innovatiivisten ratkaisujen kehittämiselle energia-alan ekosysteemeissä eri puolilla Suomea”, kertoo Lustila.
Verkostot avainasemassa ajantasaisen osaamisen varmistamiseksi
Koulutuskokonaisuuden lisäksi hankkeen puitteissa kootaan energiamurroksen johtamiseen keskittyvä kansainvälinen ja kansallinen verkosto ajantasaisen osaamisen varmistamiseksi ja jakamiseksi. Verkosto toteutetaan luomalla pysyvät yhteistyösuhteet ulkomaisten korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksen kanssa sekä alan keskeisten kotimaisten yhteistyöverkostojen ja johtavien yritysten kanssa.

”Energiamurros edustaa jatkuvaa muutosta ja kehitystä, ja yhteistyöverkostot vahvistavat koulutuksen pysymistä ajan hermolla. Sisällöllinen yhteistyö alan yritysten ja korkeakoulujen kanssa on tärkeää koulutuksen jatkuvan kehittymisen kannalta”, pohtii Aki Korpela, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulun soveltavan tutkimuksen keskus.
Hankkeessa suunnitellaan myös yritysten, tuulivoima-alalla jo työskentelevien ja tuulivoima-alalle siirtymistä harkitsevien työpaikanvaihtajien tarpeisiin soveltuva lyhytkestoinen koulutus. Koulutus toteutetaan kuukauden mittaisena kesäkouluna, joka on mahdollista suorittaa kesällä 2025 ja toisen kerran kesällä 2026.

Digitaalinen oppimispeli
Opiskelun ja työnteon kulttuuri muuttui Covid-19 pandemian myötä ja nykyään opiskelijat toivovat yhä enemmän joustavia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Tämä lisää painetta verkko-opintojen pedagogisten ratkaisujen ja työkalujen aktiiviselle kehittämiselle. Hankkeen kolmantena tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa digitaalinen tuulivoima-aiheinen oppimispeli yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Digitaalinen oppimispeli monipuolistaa alan pedagogisia ratkaisuja ja tarjoaa käyttäjilleen motivoivan ja innostavan oppimiskokemuksen.
”Opintojen pelillistäminen on yksi kasvava trendi, johon myös Suomessa on panostettava oppimistulosten parantamiseksi. Pelin avulla on tarkoitus harjoittaa erilaisia osaamisalueita, kuten esimerkiksi tuulienergiatuotannon ennustamista ja kaupankäyntiä sähkömarkkinoilla, tuotantoalueen valintaa, tuulivoimapuiston suunnittelua ja rakentamista sekä projektinhallintaa”, selventää Risto Oikari, Kajaanin ammattikorkeakoulun Master School yliopettaja.

Pelin toteutuksessa huomioidaan laajennettavuus ja jatkokehitys perustuu kerättyyn palautteeseen. Peliä hyödynnetään hankkeen koulutuskokonaisuudessa ja se tulee olemaan saatavilla maksutta.

Lisätietoja antaa hankkeen projektipäällikkö:
Toni Lustila, Energia- ja ympäristötekniikan lehtori, VAMK
toni.lustila@vamk.fi
+358 50 595 6203