hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen

Hakeminen ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen

 

 

Kevään 2017 yhteishaku syksyllä 2017 alkaviin koulutuksiin


Täällä on todistusten ja liitteiden ym. toimittamisen aikataulu ammattikorkeakouluihin.

 10.1.2017                 
 Ensimmäinen hakuaika alkaa: mm. vieraskieliset koulutukset, Taideyliopisto ja Tampereen yliopiston teatterityön koulutukset
 25.1.2017  Ensimmäinen hakuaika päättyy klo 15.
15.3.2017  Toinen hakuaika alkaa: ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen muut koulutukset
 5.4.2017  Toinen hakuaika päättyy klo 15.  
 huhti-, touko- ja
 kesäkuu 2017
 Valintakokeita KAMK:ssa
 30.6.2017  Valintojen tulokset tulee ilmoittaa hakijoille viimeistään
14.7.2017  Opiskelupaikan vastaaottamisilmoituksen tekeminen korkeakouluun viimeistään klo 15.
14.8.2017  Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15
 3.7. - 30.8.2017  Mahdolliset lisähaut saa järjestää em. aikavälin sisällä, jos aloituspaikkoja jää täyttämättä.

 

Syksyn 2017 yhteishaku tammikuussa 2018 alkaviin koulutuksiin


6. - 20.9.2017
Syksyn yhteishaku
20.9.2017
Syksyn hakuaika päättyy klo 15
loka- tai marraskuu 2017  Valintakokeet
24.11.2017  Valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään
8.12.2017  Opiskelupaikan vastaanottaminen viimeistään klo 15
18.12.2017  Varasijoilta hyväksyminen päättyy klo 15
Hakeminen

 

Alalle soveltuva terveys

Tietyillä koulutusaloilla, mm. sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla, hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Opiskelijaksi hakevan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Alalle hakeutuvan tulee huomioida, että

 • opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät hyvää henkistä tasapainoa
 • ala ei sovellu huumeiden käyttäjälle
 • eikä alkoholin tai lääkkeiden ongelmakäyttäjälle
 • esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, krooniset ihosairaudet ja allergiat voivat muuttua terveydelliseksi ongelmaksi opiskeluaikana tai myöhemmin työelämässä
 • veriteitse tarttuva tauti saattaa rajoittaa opintojen etenemistä ja työhön sijoittumista.

Opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa ja toimintakykyään koskevat tiedot sekä tieto mahdollisesta aiemmasta opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun pyynnöstä esittää rikostaustaote, jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä.

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista.

Opiskelijavalinta on ehdollinen, kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulutukseen valituilta koulutodistukset ja saanut hakijalta mahdollisesti pyydetyn selvityksen terveydentilasta.  

Ammattikorkeakoulu voi purkaa opiskelijavalinnan seuraavista syistä:

 • jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
 • jos hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
 • jos bioanalyytikkokoulutukseen valittua ei voida pitää koulutukseen soveltuvana näkökyvystä annetun todistuksen perusteella
 • jos hakijaa ei voida pitää sosiaali- ja terveysalan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai toimintakyvyltään sopivana
 • jos hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita
 • jos opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen. 


Lisätietoja: www.opintopolku.fi ja ammattikorkeakoulujen hakijapalveluista.

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia

Kajaanin ammattikorkeakoulu on mukana Vuokatti-Ruka Urheiluakatemiassa. Mikäli harrastat urheilua tavoitteellisesti ja panostat opintojesi ohessa myös kilpaurheiluun, voi Vuokatti-Ruka urheiluakatemiasta olla sinulle apua. 

Lisätietoja:  Urheiluakatemia_RGB.jpg
Kari Partanen, 
puh. 044 7101 031,
etunimi.sukunimi(at)kamk.fi

Opinto-ohjaajalle