Insinööri, rakennus- ja yhdyskunta­tekniikka, monimuoto­toteutus

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksen monimuotokoulutus toteutetaan Kajaanissa, Raahessa ja Kuusamossa.

Hakuaika: 11.3.-25.3.2025

Hae koulutukseen

Monipuoliset valmiudet rakennusalan tehtäviin

Rakennusalalla tarvitaan osaajia. Meidän tavoitteemme Kajaanin ammattikorkeakoulussa on tehdä sinusta sellainen. Rakennustekniikan insinööriopinnoista saat laajat perustiedot, joiden pohjalta sinä päätät suunnan urallesi.

Rakennustekniikan insinööriopinnoista saat laajat perustiedot rakennusinsinöörin urallesi. Laboratorioharjoituksissa, yhteistyöprojekteissa teollisuuden kanssa sekä opintoihin kuuluvan harjoittelun aikana pääset kokeilemaan oppimiasi asioita käytäntöön.

Suuntautumisvaihtoehdot

Tyypillisesti vaihtoehtoiset ammattiopinnot valitaan toisen vuosikurssin syksyllä ja niihin liittyvät opinnot, suuntautumisopinnot, toteutetaan kolmannen ja neljännen vuosikurssin aikana. Suuntaavat ammattiaineet valitaan toisen vuoden keväällä ja niihin liittyvät opinnot suoritetaan kolmantena ja neljäntenä vuotena.

Voit valita kaksi suuntautumisvaihtoehtoa seuraavista vaihtoehdoista:

Tuotantotekniikan suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt rakennustyömaan tuotantotekniikkaan ja tuotannon ohjausmenetelmiin. Opit tuntemaan rakennusliikkeen hankintatoimen perusteet ja logistiikan merkityksen materiaali- ja tietovirtojen hallinnassa. Suuntautumisvaihtoehdon suoritettuasi sinulla on myös valmiudet verrata useita erilaisia vaihtoehtoisia työmenetelmiä halutun tavoitteen saavuttamiseksi.

Isännöinnin suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt asuin- ja kiinteistöosakeyhtiöiden talous- ja henkilöstöhallintoon, kirjanpidon periaatteisiin sekä asunto-osakeyhtiön sisäisen ja ulkoisen laskentatoimen tehtäviin. Suuntautumisvaihtoon kuuluvissa laitetekniikan opintojaksoissa opit ymmärtämään kiinteistön laitteisiin ja automaatiotekniikkaan liittyvän tiedonhallinnan merkityksen kiinteistön ylläpidossa.

Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa perehdyt puun ja erilaisten puupohjaisten tuotteiden käyttöön rakennusmateriaalina, puun teolliseen käsittelyyn, puutuotteiden markkinointiin ja kansainvälistymiseen. Puurakentamisen tekniset ratkaisut ja puurakentamisen työmaatekniikka tulevat myös tutuiksi. Puurakentamisen suuntautumisvaihtoehdossa paikalliset yhteistyökumppanit ovat keskeisesti mukana opetuksen järjestämisessä.

Opinnot

Rakennustekniikan insinöörikoulutus kestää 4 vuotta ja sen laajuus on 240 opintopistettä. Lue lisää koulutuksen sisällöstä ja opintojen ajoituksesta opinto-oppaasta.

Opinto-opas

Minkälaisiin töihin valmistut

Rakennusalan ammattilaiseksi

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörit voivat työllistyä muun muassa uudis- ja korjausrakentamisen alalle tai rakennusteollisuuden palvelukseen työnjohto- ja suunnittelutehtäviin. Vastavalmistuneen rakennusinsinöörin työnimikkeenä voi olla esimerkiksi työnjohtaja, työmaainsinööri, laskentainsinööri tai tuotantoinsinööri.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörikoulutuksen monimuotokoulutus toteutetaan Kajaanissa, Raahessa ja Kuusamossa. Monimuoto-opinnoissa voit suorittaa opinnot myös työn ohessa, sillä opetus tapahtuu pääosin arki-iltaisin. Itsenäisen opiskelun osuus on suurempi kuin päiväopetuksena toteutettavissa koulutuksissa. Viikonloppuisin tapahtuvat opetukset ovat laboratorioharjoituksia ja näitä on muutaman kerran lukukaudessa. Laboratorioharjoituksia on sekä Kajaanissa että Raahessa.

Hae koulutukseen Opintopolussa

Haku koulutukseen tapahtuu Opintopolussa hakuaikana.

Hae koulutukseen

Koulutuksen tiedot

Muut tavat aloittaa opinnot

Voit aloittaa opiskelun KAMKissa myös yhteishakujen ulkopuolella

KAMKStart toisen asteen opiskelijoille Avoin AMK Polkuopinnot