Konesalien hukkalämmöt hyödyksi

Uusia hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia.

KAMKin, CSC:n ja Luken logo

Projektin tavoitteet

Konesalien hukkalämmöt hyödyksi -hanke aloitti toimintansa tammikuussa 2024. Hanke toteutetaan KAMKin, CSC:n ja LUKEn yhteistyönä, jolloin saadaan maksimoitua aihepiiriin liittyvän erilaisen osaamisen ja tiedon yhdistäminen. Ryhmähankkeena saadaan myös varmistettua erilaisten näkökulmien huomiointi. Hanketta rahoittaa Kainuun liitto EU:n Oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) -rahastosta.

Hankkeen tavoitteena on parantaa Kajaanin houkuttelevuutta uusille konesali-investoinneille valmistelemalla uusia konkreettisia hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksia. Osana kokonaisuutta selvitetään uusia lämmön käyttökohteita ja etsitään uusia yrityksiä hyödyntämään hukkalämpöä. Toimivien ratkaisumallien löytäminen sekä lämmöntuottajille että hyödyntäjille tukee yritysten energia- ja kustannustehokkuutta sekä toteuttaa vähähiilistä kiertotaloutta konkreettisella tasolla.

Projektin tiedot

Toteutus: 1.1.2024 – 31.12.2025

Rahoitus: 235 096 €, josta 24 426 € omarahoitusta

 

Lisätietoja

Sähköposti muotoa etunimi.sukunimi@kamk.fi

Yhteystiedot muissa organisaatioissa

Projektipäällikkö
Mikko Kerttula
mikko.kerttula@csc.fi
050 3812 766

Projektipäällikkö
Pasi Laajala
pasi.laajala@luke.fi
029 5326 296