oppimisentp.jpg
Etusivu>Oppimisen työkalupakki>Lähdeluettelo

Lähteitä ja kirjallisuutta

Tiimityöskentely

Isaacs, W. (2001).Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Uraauurtava lähestyminen liike-elämän viestintään.

Isoherranen, K. (2008). Enemmän yhdessä: Moniammatillinen yhteistyö.

Järvilehto, L. (2009). Luovan työn opas 1.0.  Filosofianakatemia. Saatavilla filosofianakatemia.fi/download/luovantyonopas10.pdf‎

Krüger, W.  (2004). Tiimin vetäminen. Oy Rastor ab.

Levin, G. (2010). Interpersonal Skills for Portfolio, Program, and Project Managers.

Rusila, R. (2010). Tiimien toiminta organisaatiomuutoksessa kommunikaation ja sen tehostamisen näkökulmasta. Kajaanin ammattikorkeakoulu.

Sarala, U. (2000). Oppia tiimistä.

Skyttä, A. (2000). A-Ö: Tiimiytys ja sen läpivienti: Matkalla kohti matalampia organisaatioita.

Tamminen, J. (2003). Teamwork: Menestyksen askeleet ryhmätyössä. Gummerus Kustannus Oy.

Toiviainen, H. & Hänninen, H. (toim). (2006). Rajanylitykset työssä: Yhteistoiminnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet.

Virtanen, P. (2005). Houkutteleva työyhteisö.

Johtaminen

Aaltonen, T. (2007). Luova kutsumus – Tarkoituksen kokemisen taito. Helsinki: Kirjapaja.

Aaltonen, T, & Pajunen, H. & Tuomine, K. (2005). Syty ja sytytä - Valmentavan johtamisen filosofia. Helsinki: Talentum.

Badaracco, J. (2007). Pääroolissa johtaja: Kaunokirjallisuuden näkökulmia johtamiseen

Collins, J. (2001). Hyvästä paras. Miksi jotkut yritykset menestyvät ja toiset eivät.

Frankel, L. (2007). Luotu johtamaan: 99 tapaa naisen ottaa ohjat. Helsinki: Talentum.

Frankel, L. (2005). Kiltti tyttö ei pääse pomoksi: 101 tapaa hävitä miehelle. Helsinki: Talentum.

Haapalainen, I. (2005). Jämäkkä esimies vaikeiden työsuhdeasioiden ratkaisijana.

Huuhka, M. (2010). Luovan asiantuntijaorganisaation johtaminen. Talentum

Järvinen, P. (2008). Menestyvän työyhteisön pelisäännöt.

Kaski, S. & Kiander T. (2005). Tunnejohtajuus: Kuuntelua ja vaikuttamista. Edita Publishing Oy.  

Kilpinen, P. (2009). Liekeissä! Miten johtaja inspiroi ihmiset syttymään muutokselle.

Manka, M-L. & Hakala, L. & Nuutinen, S. & Harju, R. (2010). Työn iloa ja imua - työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille. Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto. Saatavilla http://www.kuntoutussaatio.fi/files/391/tyhyopas_lopullinen.pdf

Terävä, K. & Mäkelä-Pusa, P. (2011). Esimies työhyvinvointia rakentemassa. Kuntoussäätiö. Saatavilla http://www.kuntoutussaatio.fi/files/575/punk_esimiesopas_www.pdf

Ajatuskirjat

Kostamo, E.  (2004). Suomalainen johtajuus: Rohkeus olla omintakeinen.

Lehti, M. (2011). Lupa johtaa: Persoonallisia tarinoita.

Lundberg, T. (2005). Tuntematon Sotilas ja johtamisen taito. Motto-julkaisut.

Perkka-Jortikka, K. (2005). Kasva tosi johtajaksi.

Sydänmaanlakka, P. (2012). Älykäs johtaminen 7.0 Miten kasvaa viisaaksi johtajaksi? Helsinki: Talentum.

Vuori, J-P. 2011: Kasvun paikka

Kehittämismenetelmiä

IMS Business Solutions Oy. Kehittämisen artikkeleita ja työkaluja. Saatavilla http://www.qualitas-fennica.fi/materiaalit

Itella. Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun. Saatavilla http://www.tyohyvinvointisaatio.fi/tyokalupakki_osallistamiseen_ja_ongelmanratkaisuun.pdf

Tarja Meristö, Riitta Molarius, Sami Leppimäki, Jukka Laitinen, Hanna Tuohimaa.2007. LAADUKAS SWOT. Työkalu pk-yrityksen innovaatiovetoisen tulevaisuuden menestyksen turvaamiseksi. Saatavilla http://moodle2.kao.fi/moodle/pluginfile.php/94088/mod_resource/content/1/laadukasswot.pdf

tiimityokalu_sisalto.jpg