oppimisentp.jpg
Etusivu>Oppimisen työkalupakki>Projektityökalut>Oppimisprojektit>Ajanseuranta ja opintopisteet

Ajanseuranta ja opintopisteet

 
Projektityötuntien laskeminen

Opiskelija seuraa ajankäyttöään ja siihen liittyvää työpanosta ajanseurantalomakkeen avulla. Yksi opintopiste on noin 27 tuntia työtä eli esim. 3 opintopisteen projekti tarkoittaa 80 tuntia työtä.

Projektipäiväkirjaa täytetään koko ajan työskentelyn rinnalla. Siihen merkitään kullekin riville työskentelyn päivämäärä, tehdyt työtunnit sekä työtehtävät mahdollisimman tarkasti, mutta napakasti. Työpanokseen kuuluu mm. seuraavat asiat:

  • tausta-aineiston hankkiminen ja siihen tutustuminen

  • suunnitelmien ja tehtävien tekeminen

  • projektin toteuttaminen

  •  aktiivinen osallistuminen kokouksiin

  •  oman oppimisen arviointi sekä

  •  projektin arviointi.

Projektin päättyessä projektipäiväkirjan hyväksyy ohjaava opettaja.

Jotta opiskelija saa opintosuorituksen rekisteriinsä, hänen tulee olla toimittanut kaikki sovitut dokumentit projektityöskentelystä. Näitä ovat mm.

  • ajanseurantalomake

  • oman oppimisen arviointilomake  
  • essee ohjaavan opettajan kanssa sovitusta aiheesta tai muu teorian ja kokemuksen yhdistämismenetelmä.  

Projektidokumentti 1 Ajanseurantalomake.xlsx

 
Projektityötuntien laskeminen

Yksi oppitunti tarkoittaa käytännössä 45 minuuttia työskentelyä. Sama pätee myös oppimisprojekteissa. Vajaat tunnit merkitään puolen työtunnin tarkkuudella. Työ pyöristyy aina lähimpään puoleen tuntiin.  

Vinkki: Muuta työskentelysi kesto minuuteiksi ja jaa se 45:llä niin saat tietää työskentelyn työtunneiksi muutettuna.

Esimerkkejä:

Työskentelit 1,5 h. 1,5 h = 90 min

muutettuina työtunneiksi: 90 : 45 = 2

Eli merkitse projektipäiväkirjaasi kaksi tuntia.

Työskentelit 2 h 10 min.

2 h 10min = 130 min

muunnettuna työtunneiksi: 130 : 45 = 2,889 » 3

Eli merkitse projektipäiväkirjaasi 3 tuntia.

Työskentelit 3 h 10 min.

3 h 10 min= 190 min

muunnettuna työtunneiksi: 190 : 45 = 4,2222 » 4

Merkitse projektipäiväkirjaasi neljä tuntia.

projektityokalut_sisalto.jpg