oppimisentp.jpg
Etusivu>Oppimisen työkalupakki>Lähdeluettelo

Lähdeluettelo

Kajaanin Ammattikorkeakoulussa käytetään APA 6 tai tekniikan koulutuksissa Vancouver -mallia lähdeluettelossa ja viittauksissa.

  Ammattikorkeakoulupedagogiikka 2. (2012). Kotila, H. ja Mäki, K. (toim.)  Edita

Kettunen, S. (2009). Onnistu projektissa. WSOYpro

Pelin, R. (2009). Projektinhallinnan käsikirja. Projektijohtaminen Oy Risto Pelin

Projektiopas. Helsingin yliopisto. Tietotekniikkaosasto. Saatavilla https://notes.helsinki.fi/tietos/yhteiset/palveluluettelo.nsf/f55a48802059d911c22578b5001f5280/cb28b3cfad12c799c22578ee003c0e84/$FILE/ATTRPBT6/projektiopas.pdf 

Projektisuunnittelun opas: Ideasta projektiksi. Kansainvälisyys osana koulutuksen kehittämistä. 2005. Cimo. Saatavilla http://www.leonardodavinci.fi/publications/ideasta/ideasta.html.

Silfverberg, P. Ideasta projektiksi. Projektinvetäjän käsikirja. n.d. Työministeriö. Saatavilla www.mol.fi/esf/ennakointi/raportit/pvopas.pdf

Yhteistoiminnallisen oppimisen käsikirja. 2002. Sahlberg, P. & Sharan S. (toim.) Helsinki: WSOY.

Vesterinen, M.-L. 2002. Ammatillinen harjoittelu osana asiantuntijuuden kehittymistä ammattikorkeakoulussa. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 196.

Nieminen, T. & Tukiainen, P. 2005: Valmentajan projektiseikkailu. Jyväskylä: Villinikkarit Oy.

Tukiainen, P. Leppänen M. & Leppänen, O. 2002: Matkaopas projektiseikkailijoille. Nuorten Akatemia.

Yhdistyksen projektiopas. Suomen mielenterveysseura. Saatavilla http://julkaisut.mielenterveysseura.fi/projektiopas/  

projektityokalut_sisalto.jpg