KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Ajankohtaista>Ministeri Grahn-Laasonen kehui ammattikorkeakoulujen edelläkävijyyttä
18.5.2017 8:00

Ministeri Grahn-Laasonen kehui ammattikorkeakoulujen edelläkävijyyttä

Opetusministeri_AMK_paivat_2017_uusi.jpgOpetusministeri Sanni Grahn-Laasonen AMK-Päivillä Kajaanissa.

Ammattikorkeakoulujen valtakunnalliset AMK-päivät alkoivat Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen puheenvuorolla ”Suomalainen korkeakoulutus ja uudistuva työelämä”. Ministeri korosti puheenvuorossaan ammattikorkeakoulujen merkitystä ja paikkaa suomalaisessa koulutusjärjestelmässä toteamalla, että ammattikorkeakoulut ovat todistaneet ketteryytensä sekä merkittävyytensä suomalaisen ammatillisen korkeakoulutuksen ja uudenlaisen innovaatiotoiminnan edelläkävijöinä. Ammattikorkeakoulut ovat tasavertaisia korkeakouluja yliopistojen kanssa ja niillä on yhtäläinen mahdollisuus kehittyä itsenäisinä toimijoina.

Ministeri nosti esille ammattikorkeakoulujen merkittävän potentiaalin ja vaikuttavuuden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa (TKI) sekä innovaatioekosysteemien rakentajina. Ministerin mukaan ammattikorkeakoulut vastaavat nykyään suurimmasta osasta alueilla tapahtuvasta innovaatiotoiminnasta.

Ministeri korosti, että ammattikorkeakouluista valmistuu tarvittavaa osaamista työelämän uudistamiseen ja ongelmanratkaisuun. Ministeri selvensi, että ammattikorkeakoulut tuottavat erityistäosaamista työmarkkinoille, ja huomautti, ettei Suomella ole varaa hukata tällaista osaamisen moninaisuutta.Myös ajankohtainen sote-uudistus nousi esille ministerin puheenvuorossa, kun hän painotti kuinka sote uudistus ei tule onnistumaan ilman ammattikorkeakoulujen keskeistä roolia.

Ministeri ilmoitti puheenvuorossaan lisäksi, että opetus- ja kulttuuriministeriö on tänään avannut 40 miljoonan euron erityisavustushaun korkeakoulutuksen laadun kehittämiseen.


Valtakunnalliset AMK-päivät ovat ammattikorkeakoulukentän toimijat ja vaikuttajat yhteen kokoava valtakunnallinen seminaari joka järjestetään tänä vuonna Kajaanin kongressi- ja kulttuurikeskus Kaukametsässä 17.-18.5.2016 Arene ry:n ja Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteistyönä. AMK-päivien teemana tänä vuonna on Osaava opiskelija – Muuttuva maailma. Teeman mukaisesti päivien ohjelmassa korostuvat opiskelijan osaaminen ja hyvinvointi. AMK-päivät –tapahtumana on jokavuotinen traditio AMK-kentän tapahtumissa. Tapahtuman juuret juontuvat pitkälle ammattikorkeakoulukentän syntyyn saakka, sillä AMK-päivät järjestetään nyt jo 21:nnen kerran.

AMK-päivien verkkosivuihin ja ohjelmaan voi tutustua osoitteessa: www.amkpaivat201.fi 


Lisätietoja:

Opetusministeri
Sanni Grahn-Laasonen
040-732 8340
sanni.grahn-laasonen(@)minedu.fi

Ylijohtaja
Tapio Kosunen
0295-330 440
tapio.kosunen(@)minedu.fi

Arene ry puheenjohtaja
rehtori Tapio Varmola
040-830 4100
tapio.varmola(@)seamk.fi

Arene ry toiminnanjohtaja
Riitta Rissanen
0400-293 545
riitta.rissanen(@)arene.fi