KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Ajankohtaista>KHO kumosi osan KAMKin vanhoista irtisanomisista
3.1.2017 16:17

KHO kumosi osan KAMKin vanhoista irtisanomisista

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on pitkän oikeusprosessin jälkeen kumonnut 30.12.2016 tehdyillä päätöksillä kahden Kajaanin ammattikorkeakoulun opettajan vuonna 2012 YT-neuvottelujen jälkeen taloudellisin ja tuotannollisin perustein tehdyt irtisanomiset ja jättänyt irtisanomiset voimaan kahden opettajan osalta.

Kajaanin ammattikorkeakoulu joutui vuonna 2012 käynnistämään YT-prosessin valtakunnallisen ammattikorkeakoulu-uudistuksen ja sitä seuranneiden mittavien rahoitusleikkausten takia.

KHO kumosi päätöksellään yhden ja piti voimassa kaksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden käsittelemää irtisanomispäätöstä. Lisäksi KHO ei hyväksynyt AMK:n valitusta yhdestä hallinto-oikeuden kumoamasta irtisanomispäätöksestä. KHO:n kumoamispäätösten perusteena on, että Kajaanin ammattikorkeakoulu ei esittänyt luotettavaa selvitystä siitä, etteikö asianomaisia olisi kohtuudella voitu sijoittaa muihin tehtäviin ja ettei ko. henkilöiden irtisanomisiin siten ollut riittäviä taloudellisia ja toiminnallisia perusteita.

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy on KHO:n päätöksellä velvoitettu korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja maksamaan takautuvat palkkasaatavat vuosilta 2013-2016.

Rehtori Turo Kilpeläinen toteaa, että Kajaanin ammattikorkeakoulu hoitaa KHO:n päätösten mukaiset velvoitteensa ja korostaa, että opettajien irtisanomiseen johtanut YT-prosessi käytiin nimenomaan valtion perusrahoitusleikkausten takia.

Valtion Kajaanin ammattikorkeakoululle osoittama perusrahoitus on pienentynyt vuodesta 2012 vuoteen 2016 noin 1.3 miljoonalla eurolla eikä sitä ole pystytty pysyvästi kompensoimaan muulla toiminnalla, vaan liikevaihto on viiden vuoden tarkasteluvälillä laskenut vähitellen yhteensä 1.4 miljoonalla eurolla.

Kilpeläisen mukaan opiskelija- ja siten opettajien työmäärä eivät ammattikorkeakoulu-uudistuksen aikataulusta johtuen vähentyneet rahoituksen kanssa samassa suhteessa. Näin ollen rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia on täytynyt viedä eteenpäin juustohöyläämisen sijaan.

Lisätietoja:
Rehtori Turo Kilpeläinen, 044-7101600
Hallinto- ja talousjohtaja Merja Mäkinen, 044-7101601