kaihalitausta.jpg

Etusivu>Tutkimus ja kehitys>Projektit>Kone- ja kaivostekniikka>KaiHali

KaiHali

Kaivosvesiä vastaanottavien vesistöjen hallinta ja kunnostaminen

Projektin tavoitteena on edistää osaamista ja liiketoimintaa kaivosvesien turvallisesta johtamisesta järviin ja jokiin kehittäen moderneja vesistön mallinnus-, mittaus- ja vaikutusarviotyökaluja. Lisäksi projektissa tutkitaan ja testataan kaivosvaikutteisten järvien hoitoa ja kunnostamista pienimittakaavaisilla pilottikokeilla.

Projektin tuloksena syntyy hyödyntämiskelpoisia osaamispaketteja kaivosvesien sekoittumisen ja laimenemisen, biologisten vaikutusten, kerrostuneisuusmuutosten ja sedimentin geokemiallisten muutosten arvioinnista. Projektissa saadaan tietoa kokeellisten kunnostusmenetelmien toimivuudesta ja turvallisuudesta kaivosvaikutteisten järvien kunnostuksessa.

Hanketta hallinnoi Suomen ympäristökeskus, http://www.syke.fi/hankkeet/kaihali

auringonlasku.jpg   jaa.jpg   Näytteet Kivijärvi jääkaapissa.jpg   luonto.jpg   pilvet.jpg

Projektin kesto: 01.08.2015 - 31.05.2018

Rahoitus: 746 514 € - Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)/Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Vesi-Eko Oy, Sotkamo Silver Oy, Ramboll Finland Oy, SRK Consulting Finland Oy

kaihalilogot.jpg

Lisätietoja

Projektipäällikkö
tutkija Anssi Karppinen, puh 0295 251 801, etunimi.sukunim@ymparisto.fi

KAMK:n tutkimusosuudesta vastaa
Tero Luukkonen puh. 044 7157030, etunimi.sukunimi@kamk.fi