Banneri 2.png
Etusivu>Tutkimus ja kehitys>Projektit>Aktiviteettimatkailu>Julkaisut
Matkailukehityksen seurantatutkimukset

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Matkailulla on merkittäviä vaikutuksia Kainuun aluetalouteen. Kajaanin ammattikorkeakoulu on selvittänyt Kainuun kuntien matkailutuloja ja -työllisyyttä koskien vuosia 2000, 2001, 2002 ja 2009. Tutkimusmenetelmänä on käytetty ns. Koillismaan mallia.  Vuonna 2015 toteutettiin laaja ja uusia menetelmällisiä avauksia sisältävä tutkimushanke, jossa tarkastelun kohteena olivat matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sotkamossa, Kuusamossa, Oulussa ja Pudasjärvellä.

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset: Hyrynsalmi ja Puolanka (2016)

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu ja Pudasjärvi (2016)

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Sotkamo (2016)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sotkamossa (2016)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kuusamossa (2016)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Oulussa (2016)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Pudasjärvellä (2016)

Kainuun matkailutalous – kuntakohtaista tarkastelua  (2011)

Koillis-Suomen matkailutalous – kuntakohtaista tarkastelua  (2011)

 

Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja

Julkaisemme vuosittain Kainuun matkailutilastollista vuosikirjaa, johon kootaan kattavasti tilastollisia tunnuslukuja matkailun kehityksestä. Kirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen kirjan luvut pitävät sisällään Kainuun matkailun kehittymistä ilmentäviä kaavioita ja taulukoita. Vuotta 2015 koskeva julkaisu ilmestyy elokuussa 2016.

Uusin julkaisu: Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2015

 

Kainuun imago matkailualueena

Kainuun maakuntakuvaa ja matkailullista imagoa tarkastelevissa tutkimuksissa kartoitetaan pääkaupunkiseudun sekä Oulun, Jyväskylän ja Tampereen seutukuntien asukkaiden näkemyksiä Kainuusta matkailukohteena.

Kainuu – kaunis mutta kaukana? Kainuun maakuntakuvatutkimus 2012 (2013)
Kainuu – eikös se ole Suomessa? Mielikuvat Kainuusta matkailualueena vuosina 2003 ja 2008 (2011)

 

Eläinten katselu- ja kuvausmatkailu

Eläinten – erityisesti suurpetojen – katselu on Kainuulle leimallinen ja merkittävä matkailumuoto. Kajaanin ammattikorkeakoulussa eläintenkatselumatkailun tilannetta ja kehitystä on kartoitettu vuosina 2008, 2011 ja 2012 alan yrityksille suunnatuilla kyselytutkimuksilla.

Eläintenkatselumatkailun yritystoiminnan nykytilakartoitus 2012 (2014)
Eläintenkatselu- ja kuvaus matkailutuotteena 2011 (2011)
Eläintenkatselu- ja kuvaus matkailutuotteena 2008 (2008)