Banneri 2.png
Etusivu>Tutkimus ja kehitys>Projektit>Aktiviteettimatkailu>Julkaisut
Aktiviteettimatkailun julkaisuja aihealueittain

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset

Kajaanin ammattikorkeakoulussa on tutkittu kuntien matkailutuloja ja -työllisyyttä 2000-luvun alusta lähtien. Tuoreimmissa tutkimuksissa matkailun aluetalousvaikutuksia on selvitetty Kajaanin ammattikorkeakoulussa kehitetyllä ns. CoReFor-menetelmällä, joka perustuu olemassa olevaan tilastotietoon sekä paikallisilta yrittäjiltä kerättyihin haastatteluaineistoihin.

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten ennuste- ja arviointimalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu ja Pudasjärvi (2017)

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli:
Kalajoki, Kuusamo, Oulu, Pudasjärvi ja Rokua Geopark -alue
(2017)

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Hyrynsalmi, Puolanka ja Sotkamo (2017)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset: Rokua Geopark -alue (2016)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset: Hyrynsalmi ja Puolanka (2016)

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Kalajoki, Kuusamo, Oulu ja Pudasjärvi (2016)

Matkailun aluetaloudellisten vaikutusten seurantamalli: Sotkamo (2016)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Sotkamossa (2016)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Kuusamossa (2016)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Oulussa (2016)

Matkailun aluetaloudelliset vaikutukset Pudasjärvellä (2016)

Kainuun matkailutalous – kuntakohtaista tarkastelua  (2011)

Koillis-Suomen matkailutalous – kuntakohtaista tarkastelua  (2011)

 

Matkailukohteiden kävijätutkimukset

Kävijätutkimukset sisältävät runsaasti perustietoja kohteiden asiakkaista. Mistä vierailijat tulevat? Minkälainen heidän matkaseurueensa on? Mikä osuus matkailijoista on ensikertalaisia ja toisaalta kanta-asiakkaita? Mitä tietolähteitä matkailijat käyttävät matkaa suunnitellessaan? Mistä syistä he valitsevat matkakohteensa? Miten tyytyväisiä vierailijat ovat alueen matkailupalveluihin ja kohteeseen ylipäänsä? Paljonko he keskimäärin käyttävät rahaa kohdepaikkakunnalla? Miten matkailijoiden mielestä kohteen vetovoimaa voitaisiin edelleen kehittää?  

Vuokatin matkailijat 2016 (2017)

Kuusamon matkailijat 2016-2017 (2017)

Oulun matkailijat 2016-2017 (2017)

Kalajoen matkailijat 2016-2017 (2017)

 

Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja

Julkaisemme vuosittain Kainuun matkailutilastollista vuosikirjaa, johon kootaan kattavasti tilastollisia tunnuslukuja matkailun kehityksestä. Kirjan luvut on jäsennetty tilastolähteittäin alkaen Tilastokeskuksen majoitustilastosta. Tilastojen lyhyen esittelytekstin jälkeen kirjan luvut pitävät sisällään Kainuun matkailun kehittymistä ilmentäviä kaavioita ja taulukoita.

Uusin julkaisu: Kainuun matkailutilastollinen vuosikirja 2016

 

Kainuun imago matkailualueena

Kainuun maakuntakuvaa ja matkailullista imagoa tarkastelevissa tutkimuksissa kartoitetaan pääkaupunkiseudun sekä Oulun, Jyväskylän ja Tampereen seutukuntien asukkaiden näkemyksiä Kainuusta matkailukohteena.

Kainuu – kaunis mutta kaukana? Kainuun maakuntakuvatutkimus 2012 (2013)
Kainuu – eikös se ole Suomessa? Mielikuvat Kainuusta matkailualueena vuosina 2003 ja 2008 (2011)

 

Eläinten katselu- ja kuvausmatkailu

Eläinten – erityisesti suurpetojen – katselu on Kainuulle leimallinen ja merkittävä matkailumuoto. Kajaanin ammattikorkeakoulussa eläintenkatselumatkailun tilannetta ja kehitystä on kartoitettu vuosina 2008, 2011 ja 2012 alan yrityksille suunnatuilla kyselytutkimuksilla.

Eläintenkatselumatkailun yritystoiminnan nykytilakartoitus 2012 (2014)
Eläintenkatselu- ja kuvaus matkailutuotteena 2011 (2011)
Eläintenkatselu- ja kuvaus matkailutuotteena 2008 (2008)
Matkailututkimus_esite_pieni_nettiin.jpg
Ota yhteyttä!
Toteutamme tilauksesta matkailuun, liikuntaan ja vapaa-aikaan liittyviä tutkimushankkeita ja pienempiä selvityksiä. Mikäli olet kiinnostunut, ota yhteyttä aktiviteettimatkailun koulutuspäällikkö
Katri Takalaan, GSM 044 710 1625 tai
johtaja Mikko Keräseen 044 7101 620, etunimi.sukunimi@kamk.fi