Banneri 2.png
Etusivu>Tutkimus ja kehitys

Palvelut

Tutkimus- ja kehitystoiminnan tavoitteena on kehittää asiakkaiden prosesseja ja tuotteita tai tuottaa näitä hyödyntävää tutkittua tietoa. Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa osana t&k toimintaa erilaisia asiantuntijapalveluja liittyen esimerkiksi teknologian testaukseen ja hyvinvointipalveluihin.

Asiantuntijapalvelut

Kajaanin ammattikorkeakoulu konsultoi asiakkaitaan mm. seuraavilla alueilla: strategiaprosessit, liiketoimintasuunnitelmat, markkinoinnin suunnittelu ja kehittäminen, kehittämishankkeiden suunnittelu, toteutus ja hallinnointi sekä rahoitussuunnitelmat.

Teknologian testaus- ja tuotekehityspalvelut

Elektroniikan testaus: Elektroniikkalaboratorio palvelee elektroniikkateollisuutta tarjoamalla laadukkaita ja luotettavia testauspalveluja sekä kouluttamalla ammattitaitoisia, yritysten käytännön tarpeet tuntevia insinöörejä.

Sulautettujen järjestelmien kehitys ja testaus: Sulautettujen ohjelmistojen kehittämislaboratorio palvelee yrityksiä joustavasti ja auttaaa poimimaan uutta tietoa ja soveltamaan tärkeimpiä uudistuksia yrityksen omiin tuotteisiin.

 

Hyvinvointipalvelut

Terveyttä edistävät palvelut: Kajaanin ammattikorkeakoulun yhteydessä toimiva Oppimisneuvola tarjoaa terveyspalveluja ryhmille ja yksittäisille ihmisille. Palveluja ovat mm. terveystarkastukset, lihaskunnon mittaus, kunto-ohjelmien laatiminen, verenpaineen seuranta tai verinäytteiden ottaminen. Ryhmille on lisäksi tarjolla esim. ensiapuharjoituksia, kävelytestejä ja kuntosaliryhmiä.

Ikääntyvien ja vammaisten kotona selviytymistä tukevat palvelut: Kätevä koti on kaksi huonetta ja keittiön käsittävä esteetön asunto Kainuun keskussairaalan yhteydessä. Kodin tarkoituksena on havainnollistaa ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa ikääntyvien ja toimintakyvyltään rajoittuneiden henkilöiden itsenäistä suoriutumista kotiympäristössä.