palveluiden etusivulle.jpg
Etusivu>Palvelut työelämälle>Tapahtumat ja seminaarit>Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 2017>Esitykset ja posteriesitykset

Hoitotiedepäivien suulliset esitykset ja posteriesitykset1. Voit ehdottaa aihetta suulliseksi esitykseksi tai posteriesitykseksi tutkimuksesta, tutkimusprojektista tai kehittämistyöstä, joka sopii
hoitotiedepäivien aihepiiriin.
2. Ehdotus esitykseksi tulee lähettää tiivistelmänä 16.1.2017 mennessä sähköpostilla osoitteeseen
rauni.leinonen@kamk.fi
3. Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi Pohjois-Suomen hoitotiedepäivät 2017 ja esittäjän nimi
4. Tarkat ohjeet tiivistelmän tekemiseen ovat:

Tiivistelmän ohjeet
Tee tiivistelmä tyhjälle asiakirjalle ilman yrityksen logoja.
Aloita tiivistelmä tekijöiden tiedoilla (etunimi, sukunimi, oppiarvo, ammatti, työpaikka). Ensimmäisen kirjoittajan kohdalle kirjataan sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Laita tekijöiden tiedot peräkkäin, ei allekkain.
Kirjoita aiheen otsikko (lihavoi otsikko, fonttikoko 14)
Kirjoita tiivistelmä fontilla Times New Roman, kirjasinkoko 12, molemmat tekstireunat tasattuina, kappaleiden väliin yksi tyhjä rivinväli, ei korostuksia eikä tekstin muotoiluja

Tiivistelmässä tulee olla kuvattuna tutkimuksen/hankkeen tausta, tarkoitus ja tavoite, toteutus, keskeiset tulokset, johtopäätökset ja suositukset
Tiivistelmän loppuun lyhyt lähdeluettelo
Tiivistelmän pituus maksimissaan 2 A4-sivua.
Kuvat ja taulukot ovat sallittuja
Mainitse tiivistelmän lopussa, haluatko esittää aiheen suullisesti vai posteriesityksenä

Tiivistelmän hyväksymisestä/hylkäämisestä ilmoitetaan 10.2.2017 mennessä sähköpostitse tämän lähettäjälle. Tällöin saat ohjeet suullisesta esityksestä tai posterin laatimisesta ja sen esittämisestä.

Luettelo suullisista ja posteriesityksistä julkaistaan Pohjois-Suomen hoitotiedepäivien nettisivuilla huhtikuussa 2017. Sivuilla julkaistaan lähetetyistä tiivistelmistä sähköinen tiivistelmäkirja.

Lisätietoja
Yliopettaja Rauni Leinonen, rauni.leinonen@kamk.fi
Sairaanhoitaja (amk), Sairaanhoitaja yamk-opiskelija Tarja Siira, tarjasiira@kamk.fi
Professori Maria Kääriäinen, maria.kaariainen@oulu.fi