palveluiden etusivulle.jpg
Etusivu>Palvelut työelämälle>Liiketoimintapalvelut

Liiketoiminnan kehittämispalveluja yrityksille ja organisaatioille

 

Tarjoamme yrityksellesi kehittämispalveluja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisen ja kehittämisen alueella.

Palvelemme yrityksiä:

PALVELUJEN JA TUOTTEIDEN KEHITYKSESSÄ

palvelumuotoilua: palveluympäristön ja asiakkaan palvelupolun kuvaaminen ja kehittäminen, palvelujen tuotteistamista, tuote- ja palvelutestausta (myös virtuaaliympäristössä)

 

ASIAKASKOKEMUKSEN JA -YMMÄRRYKSEN KEHITTÄMISESSÄ

asiakastutkimusta, kuluttajatrendien ja asenteiden ennakointia ja tutkimusta, kilpailijaseurantaa ja- tutkimusta

 

ORGANISAATION JA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISESSÄ 

 yrityksen prosessien, käytäntöjen tai toiminnan kehittäminen, ryhmä- ja kokoustyöskentelyn tehostaminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn tehostaminen, henkilöstön kehittämissuunnitelmat

 

TALOUDEN HALLINNASSA JA ANALYSOINNISSA

tilinpäätösanalyysit, tunnuslukujen ja raporttien lukutaito, uusien tilitoimistopalvelujen tuotteistaminen ja palvelumuotoilu

 

MARKKINOINNIN JA VIESTINNÄN KEHITTÄMISESSÄ 

yrityksen prosessien, käytäntöjen tai toiminnan kehittäminen, ryhmä- ja kokoustyöskentelyn tehostaminen, johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn tehostaminen, henkilöstön kehittämissuunnitelmat

 

KASVU- JA KANSAINVÄLISTYMISOSAAMISESSA

markkinatutkimuksia, kieli- ja kulttuurikoulutuksia (ruotsi, englanti, saksa, venäjä, espanja, kiina, ranska), monikielinen markkinointiviestintä, yritysten toimintaympäristön muutosten analysointi. 

 

 

Voimme toteuttaa tilaisuuksia ja koulutuksia myös ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi ja saksaksi.

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö 

Hannele Siipola
puh. 044 710 120
e-mail: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Hyödynnä innovaatioseteliä!

Innovaatioseteli pähkinänkuoressa
Arvo 5000 € (+alv), käyttöaika on 6kk.
Tarkoitettu pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää
tai kehittää innovaatiotoimintaa:
• Kehittää tuotteita, palveluja tai prosesseja
• Hankkia palveluna uutta innovaatiotoiminnassa
tarvittavaa tietoa ja osaamista

Miten edetään?
1. Yrityksessä pohditaan, mitä osaamista
tarvitaan?
2. Kehitetään ja laaditaan idea, työsuunnitelma
tai ratkaisuehdotus yhdessä Kajaanin
ammattikorkeakoulun kanssa
3. Tehdään innovaatiosetelihakemus Tekesin
sähköisessä asiointipalvelussa
4. Raportoidaan yhteisesti projektin päätyttyä

www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli
http://kamk.fi/fi/Palvelut-tyoelamalle/Innovaatioseteli

Sisältöesimerkkejä

Palvelumuotoilua

Käyttäjälähtöistä palvelumuotoilua joustavasti yritysten tarpeisiin.

Lue lisää ›

Intergroitua markkinointiviestintää

Strategiatason sparraus- ja kehitystyötä sekä konkreettista kampanja- ja suunnittelutyötä.

Lue lisää ›

Suuntana Saksa?

Tarjoamme yrityksille mahdollisuutta syventää tietämystään Saksan markkinoinnista.

Lue lisää ›