Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Opiskeluajan ylitys-ylitysajan opintotuki

Opiskeluajan ylitys - ylitysajan opintotuki

Opintojen alussa opintotuki myönnetään kerralla koko opiskeluajalle. Tutkinnon norminmukainen suoritusaika riippuu tutkinnon laajuudesta. 210 opintopisteen laajuisissa opinnoissa norminmukainen opiskeulaika on 3,5 vuotta, 240 opintopisteen laajuisissa opinnoissa 4 vuotta.

Ylitysajan (normiaika 3,5 v. tai 4 v. + 1 vuosi) opintotuki tulee hakea erikseen. 

· ”Opintotukea voidaan tutkinnon tavoiteajan ylittävällä ajalla myöntää tutkinnon suorittamiseen vaadittavien opintojen loppuunsaattamiseksi.”

· edellyttää, että opiskelijalla on opintotukikuukausia käyttämättä

TOIMI NÄIN:
· Täytä sähköinen opintosuunnitelmalomake ("Opintosuunnitelma.aspx"). Opintosuunnitelma lähtee opinto-ohjaajan hyväksyttäväksi/tarkistettavaksi. Opinto-ohjaajalta suunnitelma menee koulutuspäällikön hyväksyttäväksi. Saat viestin sähköpostiisi, kun opintosuunnitelma on hyväksytty. 

Sähköinen opintosuunnitelmalomake löytyy intrasta kohdasta Opiskelu/opetus > Opiskelijoiden lomakkeet.

· opintotukea voi hakea Kelan sähköisen asiointipalvelun kautta www.kela.fi/asiointi
  tai Kelan lomakkeilla opintotukihakemus (OT2) tai olosuhdemuutosilmoitus (OT15) (lomakkeita opintotoimistosta, Kelan toimistoista tai www.kela.fi)

· tuki haetaan rajatulle ajalle: "muulle ajalle, mille" se aika jolle haet tukea

· täytä myös kohta "opintojen arviointu päättymisaika"