Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opiskelijan edut>Opintotuki>Kesäajan opintotuki

Kesäajan opintotuki 2017

Voit saada opintotukea kesäajalle, jos suoritat kesäaikana tutkintoosi kuuluvia opintoja päätoimisesti. Kesäajaksi lasketaan kesä-, heinä- ja elokuu. Voit saada opintotukea opintojen, harjoittelun ja opinnäytetyön tekemiseen.

Kesäajan opintotuki kannattaa hakea hyvissä ajoin. Opintotuki voidaan myöntää aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen.

Kesäopintotuki voidaan myöntää, jos Kelalle ilmoittamassasi kesäopintosuunnitelmassa on opintoja keskimäärin vähintään
5 opintopistettä haettua kesäopintokuukautta kohti.

Kesäajan opintosuoritusvaatimukset ovat keskimääräisiä. Jokaiselta tuettavalta kuukaudelta ei tarvitse kertyä tiettyä määrää suorituksia, vaan niitä voi kertyä yhdeltä kuulta enemmän kuin toisilta. Pääasia, että sinulla on opintoja jokaisena tuettavana kuukautena, ja saatujen suoritusten yhteismäärä on riittävän suuri, vähintään keskimäärin 5 op/kuukausi.

Vaihto-opiskelun ja harjoittelun ajaksi opintotukea voidaan kuitenkin myöntää kesäkuukausille, jos kuukaudessa on vähintään 18 opiskelu- tai harjoitteluaikaan kuuluvaa kalenteripäivää. Ensin tarkastellaan pisteitä ja jos ne eivät riitä, tarkastellaan päivien määrää, molempien ehtojen ei tarvitse täyttyä. Vaihto-opiskelusta Kela lähettää amk:lle sähköisen todistuspyynnön, joten sinun ei tarvitse huolehtia kv-todistuksen toimittamisesta Kelalle.

Huomaathan, että 31.8. jälkeen suoritetut opinnot eivät oikeuta kesäopintotukeen
 - jos kesäopintosuunnitelmassasi ilmoitat suorittavasi kesäopintoihin kuuluvan tentin syyskuussa 2017, ei sinulla ole kesätukioikeutta!

Vaikutus opintojen edistymisen seurantaan
Kesä- ja heinäkuu kuuluvat lukuvuoden 2016 - 2017 opintojen edistymisen seurantaan kun taas elokuu kuuluu lukuvuoden 2017 - 2018 opintojen edistymisen seurantaan. Esim. jos olet nostanut opintotukea kesä-, heinä- ja elokuulle (3 tukikuukautta), tulee sinulla olla suorituksia kesä- ja heinäkuussa väh. 10 op (suoritusten päivämäärä Asiolla viimeistään 31.7.2017) ja elokuussa suorituksia tulee olla väh. 5 op (suoritusten päivämäärä Asiolla elokuulle).

Muistathan, että sinulla itselläsi on vastuu opintojen suorittamisesta ja opintojesi edistymisestä. Opintojen riittävän edistymisen kriteeri on vähintään 5 op/tukikuukausi!

KESÄAJAN OPINTOTUEN HAKEMINEN:
- täytä hakemus Kelan sähköisessä asiointipalvelussa (suositus!) www.kela.fi/asiointi
o asiointipalvelu ohjaa sinua kesäajan opintotuen hakemisessa
o kesäopinnot ja opintopistemäärät (katso ohje yllä)
    -  kesä- ja heinäkuussa voit saada asumislisää vain, jos opiskelet päätoimisesti kesällä ja olet oikeutettu kesäopintotukeen
    -  1.8.2017 alkaen opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin > lue lisää: http//www.kela.fi/opiskelijoiden-tukien-muutokset

TAI
- täytä Opintotuen muutosilmoitus (lomake OT 15)
         o lomakkeita saa opintotoimistosta tai Kelan toimistoista
o täytä lomakkeen kohtaan ’Opiskelen kesäkuukausien aikana seuraavasti’ kesäaikana suoritettavat opinnot ja opintopistemäärä
o täytä harjoittelun alkamis- ja päättymispäivä, jos teet harjoittelua kesäaikana (muista 5 op/tukikk tai 18 kalenteripäivää)
o muutoin älä täytä lomakkeeseen kohtaa 'Alkamis- ja päättymispäivä’
  
OPINTOTUKILAUTAKUNNAN LAUSUNTO hakemuksen liitteeksi tarvitaan, kun suoritat kesäopintoja:
- muualla kuin omassa amk:ssa
- avoimessa amk:ssa
Huom: Turun AMK:n kesäopintoportaalin (summersemester.fi) opintojen perusteella lautakunnan lausuntoa ei tarvita!

Lisäksi lautakunnan lausunto hakemuksen liitteeksi tarvitaan silloin, jos
- opintotukioikeus on aiemmin lakkautettu opintojen riittämättömän edistymisen perusteella
- olet käyttänyt enimmäistukiaikasi
- opintotukioikeus on muutettu edistymisen seurannassa määräaikaiseksi ja haet kesätukea (määräajalla opintojen tulee edistyä riittävästi, vähintään 20 op ja
  keskimäärin vähintään 5 op/tukikk)

Kun hakemuksen liitteeksi tarvitaan opintotukilautakunnan lausunto, älä vie hakemustasi suoraan Kelaan, vaan jätä hakemus amk:n opintotukilautakuntaan = opintotoimistoon (jos täytät paperisen muutosilmoituslomakkeen OT 15).

Lisätietoja antaa Marja Haapavaara, opintotukilautakunnan sihteeri
ja oma opintosihteerisi