Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Tradenomi

Liiketalouden, tietojenkäsittelyn ja international business koulutusohjelmat 2009 aloittaneet

Tradenomikoulutuksessa koulutetaan liiketalouden ja tietojenkäsittelyn ammattilaisia esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä itsenäisiksi yrittäjiksi.

Alalla suoritetaan liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto. Aloituspaikkoja on 120, joista 40 on tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa, 60 liiketalouden koulutusohjelmassa sekä 20 International Business koulutusohjelmassa.. Opintojen laajuus on yhteensä 210 opintopistettä; koulutus kestää 3,5 vuotta suunnitelman mukaan. Koulutusajan enimmäispituus on 4,5 vuotta.

Tradenomikoulutuksen opinto-opas 2009-2010 (pdf)
Koulutusohjelmien tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa oman ammattialansa laaja-alaisen ja korkeatasoisen osaamisen ja soveltamisen. Tavoitteena on, että hänelle kehittyy kyky taloudellisen toiminnan lainalaisuuksien ja keskinäisten riippuvuussuhteiden ymmärtämiseen sekä taloudellisen toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtämiseen.
Kieliopinnot
Tradenomikoulutuksessa on opiskeltava ruotsia ja vieraita kieliä seuraavasti:


* Liiketalouden koulutusohjelma pääaineen mukaan 
    - markkinointi ja mainonta 21 op (vähintään 2 kieltä) 
    - taloushallinto ja juridiikka 21 op (vähintään 2 kieltä) 
    - tuotantotalous ja logistiikka 16 op (vähintään 2 kieltä) 

* Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 17 op (vähintään 2 kieltä)