Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Restonomi

MATKAILUN KOULUTUS

Kehitysjohtaja (koulutusa): Eija Heikkinen
Koulutuspäällikkö: Katri Takala

Vastuuyliopettaja: Pasi Korhonen, ylempi AMK-tutkinto

Opintosihteeri: Eija Rantala-Sorsa

Aktiviteettimatkailu on ainutlaatuinen koulutusmahdollisuus Suomessa. Teemme alojen välistä tiivistä yhteistyötä matkailun ja liikunnan kesken. Aktiviteettimatkailu on liikuntaa luonnossa ja hyvinvointia yhdistettynä majoitus- ja ravitsemisliiketoimintaan. Se on uudenlainen, innovoiva ote tarttua matkailun palveluliiketoiminnan ja -johtamisen kehittämiseen ja suunnitteluun sekä alan nopeatahtisen tuotekehityksen haasteisiin. Lietsomme oppimista luovuuden ja yhteisöllisyyden keinoin.

Matkailun opinnot antavat sinulle valmiudet alan kehittämis-, myynti-, markkinointi-, tuotanto- ja esimiestehtäviin sekä itsenäiseksi yrittäjäksi. Teoriassa hankittua tietotaitoa sovellat käytännössä mm. matkailutuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten.  Opintojen aikana tutustut laajalti matkailualan yrityksiin ja niiden toimintoihin sekä pääset tekemään yhteistyötä heidän kanssaan läpi opiskeluaikasi. Jo ensimmäisen opintovuoden aikana on 5 viikon tutustumisjakso matkailuyrityksessä. Tärkeä osa koulutusta ovat opintomatkat niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin matkailukohteisiin. Kattavan kansainvälisen verkoston avulla sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kartuttaa kv-osaamistasi ja kielitaitoasi opiskelijavaihdossa. Valmistuessasi sinusta on kehittynyt monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja.

Matkailualan koulutuksessa opiskelija suorittaa matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkintonimikkeenä on restonomi (AMK). Opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja koulutuksen kesto 3,5 vuotta. Koulutusajan enimmäispituus on 4,5 vuotta. Aloituspaikkoja on 40. Koulutus muodostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Matkailun koulutus tekee tiivistä yhteistyötä liikunnanohjaajakoulutuksen kanssa.

Koulutuksen yleiset tavoitteet
Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelijasta kehittyy monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja. Opintojen läpikulkevana teemana ovat luovuuden, vastuullisen matkailuyrittäjyyden, kansainvälisyyden ja itsetuntemuksen kehittäminen sekä elämyksellisyys matkailupalvelujen tuotekehityksessä. Erilaisissa oppimistehtävissä tehdään tiivistä yhteistyötä alan elinkeinoelämän ja toimijoiden kanssa.

Opintojen alussa keskitytään perustaitojen ja tietämyksen kartuttamiseen, jonka jälkeen siirrytään opitun soveltamiseen. Opiskelet asiakaslähtöistä ja kokonaisvaltaista tuotekehitys- ja markkinointiosaamista sekä opettelet tuntemaan eri kulttuureja kansainvälistä matkailua varten. Matkailupalvelut koostuvat monista eri osista, kuten majoitus-, ravitsemis-, liikenne- ja ohjelmapalveluista sekä kokous- ja kongressipalveluista. Opintojen lopussa korostuu osaamisen hyödyntäminen käytännössä.