Opiskelu_nettii.jpg

Etusivu>Opiskelijalle>Opetustarjonta>Kesäajan opinnot

Kesäajan opinnot 2016

 

Kesäaikana on tarjolla useita mahdollisuuksia opiskella ja siten vaikuttaa omien opintojen etenemiseen. Osan opinnoista voi suorittaa kesätyön ohella.
Nämä ohjeet ja opintotarjonta koskevat amk- tutkintoa suorittavia opiskelijoita. YAMK-tutkintoa suorittavat saavat erillisen ohjeistuksen vastuuopettajalta.

Kesäajan opiskelumahdollisuudet 

  • Opinnot, joihin liittyy lähiopetusta
  • Itsenäinen opiskelu (esim. verkko-opiskelu, kirjapaketit)
  • Harjoittelu
  • Opinnäytetyön tekeminen
  • Opiskelu muussa oppilaitoksessa
  • Tenttitilaisuudet kesä- ja elokuussa

 

Opinnot, joihin liittyy lähiopetusta

Kesällä 2016 toteutetaan kolmatta kertaa kesälukukausi, jolloin on mahdollista osallistua myös lähiopetukseen. Lähiopetuksen tarjonta ja aikataulut löytyvät tämän sivun alalaidasta . Kesäajan lähiopetuksiin ilmoittaudutaan Asiolle samalla tavalla kuin lukuvuoden 2015 - 2016  vapaasti valittaviin opintoihin. Osaan opintojaksoja ilmoittaudutaan suoraan opintojakson opettajalle.

Opintojaksot alkavat mikäli määräaikaan mennessä ilmoittautuu vähintään 10 opiskelijaa.

Itsenäinen opiskelu

Kesän aikana voi suorittaa verkko-opintojaksoja, esseitä ja kirjapaketteja. Esseet, raportit ym. tulee palauttaa opettajalle viimeistään 31.8.2016. Kirjatenttejä voi suorittaa yleisinä tenttipäivinä kesä- ja elokuussa (kts. tarkemmin kohta Tenttiminen).

Kesäajan opinnot ovat lähes poikkeuksetta sellaisia opintoja, joita voi suorittaa itsenäisesti myös varsinaisen lukukauden aikana. Itsenäisesti opiskeltavista opintojaksoista on aina sovittava etukäteen opettajan kanssa mm. suoritusohjeiden saamiseksi. Jos opintojakson kohdalla ei ole merkittyä yhdyshenkilöä/opettajaa, sovi opinnoista opettajatuutorin kanssa. Itsenäisesti opiskeltaville opintojaksoille on ollut mahdollisuus ilmoittautua vapaasti valittavien opintojen ilmoittautumisen yhteydessä helmi-maaliskuussa.

Huom. Pekka Tervosen opintojaksot ovat Moodlessa kategoriassa Virtuaaliamk. Näille verkkokursseille voi ilmoittautua jatkuvasti. Ilmoittautuminen suoraan Moodleen, opintojakson koodi on kurssiavain.

Harjoittelu

Kesäaikana voi suorittaa harjoittelua. Harjoittelusta on aina sovittava etukäteen harjoittelusta vastaavan opettaja / harjoittelukoordinaattorin kanssa.

Opinnäytetyö

Kesän aikana on tarjolla alakohtaisia opinnäytetyöklinikoita, joissa saa seminaarimuotoista ohjausta opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyöklinikoihin ilmoittaudutaan suoraan klinikoiden vetäjille. Opinnäytetyön tekeminen kesän aikana ei kuitenkaan edellytä opinnäytetyöklinikkaan osallistumista.
Lisätietoja opinnäytetyöklinikoista antavat alakohtaisten klinikoiden vetäjät.

Mikäli haet opintotukea kesälle, keskustele ensin työn ohjaajan kanssa mikä on realistinen määrä, jonka pystyt opinnäytetyötä kesän aikana tekemään. Suoritettava opintopistemäärä sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. On suositeltavaa, että opintotukea opinnäytetyön tekemiseen haetaan enintään kahdelle kuukaudelle. Kolmen kuukauden tuki edellyttää, että pystyt tekemään työn valmiiksi (ja kirjoittamaan kypsyysnäytteen) tässä ajassa. Myös ohjauksen saaminen koko kesälle voi tuottaa vaikeuksia.

Opiskelu muussa oppilaitoksessa

Mikäli suoritat kesän aikana muun korkea-asteen oppilaitoksen (esim. kesäyliopisto tai muu amk) opintoja ja haluat liittää ne osaksi amk-tutkintoa, tulee opintosuunnitelma hyväksyttää etukäteen opettajatuutorilla. Opiskelija kustantaa itse muissa oppilaitoksissa suorittamansa opinnot (ei koske Turun AMK:n kesäopintoportaalin opintoja).

Huom! OPINTOTUKILAUTAKUNNAN LAUSUNTO hakemuksen liitteeksi tarvitaan, kun suoritat kesäopintoja:
- muualla kuin omassa amk:ssa
- avoimessa amk:ssa
Huom: Turun AMK:n kesäopintoportaalin opintojen perusteella lautakunnan lausuntoa ei tarvita!

Tenttiminen

Kesällä järjestetään yleisiä tenttipäiviä: yksi kesäkuussa ja yksi elokuussa.

Kesäkuussa ti 21.6.2016 klo 18.00, jolloin voi tenttiä:

1) kevätlukukauden opintoja

  • tenttimisestä on sovittava opettajan kanssa
  • ei tuota ylimääräistä tenttimiskertaa (opiskelijalla on kaksi uusintakertaa / opintojakso)


2) kirjapaketteja tai muita itsenäisesti opiskeltavia opintoja

Kesäkuun tenttipäivään ilmoittaudutaan normaalin käytännön mukaan ti 24.5.2016 mennessä. Huomaa poikkeuksellinen ilmoittautumisaika!

Elokuussa to 25.8.2016 klo 18.00, jolloin voi tenttiä:

1) kirjapaketteja tai muita itsenäisesti opiskeltavia opintoja.

Elokuun tenttipäivään ilmoittaudutaan normaalin käytännön mukaan to 18.8.2016 mennessä.

 

Kesäajan opintotuki

Kesäajan opintotuesta lisätiedot löytyvät sivun alalaidasta.

Kesäajan 2016 opintojaksot

 

Kesäajan opintotarjonta löytyy oheisista liitteistä. Tarkemmat sisällöt löydät Opinto-oppaasta 2015-2016.
Jotkut opintojaksoista ovat keväällä 2016 suunniteltuja, joten niiden tarkemman sisällön saat vastuuopettajilta.