Kirjasto_kuva.jpg

Etusivu>KAMK-Finna>Aiheenmukaiset lehtiluettelot

Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala
Tekniikka ja tietojenkäsittely


Merkkien selitykset: 

  • Tieteellisiä artikkeleita sisältäviä lehtiä  T
  •  Artikkeliviitteet löytyvät Aleksi tietokannasta  AL
  •  Artikkeliviitteet löytyvät Arto Tietokannasta  AR
  •   Kokoteksti löytyy Medicistä   Medic


Liiketalous ja matkailuala

1.Liiketalous, kansantalous, yhteiskunta
2. Markkinointi, mainonta, viestintä
3. Matkailu
4. Ravitsemisala, majoitusala


1. Liiketalous , kansantalous, yhteiskunta

Arvopaperi AR

Fakta: johda kehitä, yritä AR AL

Kehittyvä kauppa AR

Kansantaloudellinen aikakauskirja T AR

Liiketaloudellinen aikakauskirja T AR

Europa. Aihe: Euroopan Unioni

Euro & Talous. Euroopan komission Suomen edustuston lehti

Hallinto

Hallinnon tutkimus T AR

Kauppalehti optio AR

Kuluttaja. Kuluttajaviraston julkaisu AL

Kuluttajansuoja

Pam: Palvelun ammattilaiset.

Portaali. Aihe: toimistotekniikka

Prima. Elinkeinoelämän keskusliiton lehti

Sihteeri & assistentti

Suhdanne. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Suomen yrittäjäsanomat

Talous ja yhteiskunta T

Talouselämä AL Kokoteksti: katso e-aineistot, Talentum

Taloustaito

Taloustaito Yritys

Tekniikka & talous AL Kokoteksti: katso e-aineistot, Talentum

Terveys ja talous

Tieto & trendit T

Tilintarkastus: laskentatoimi

Tilisanomat: Yritystalouden ja laskennan ammattilehti

Uusio- Uutiset: jätteiden hyötykäytön ammattilehti

Venäjän aika

Verotus

Yrittäjä

2. Markkinointi, mainonta, viestintä

Journalismikritiikin vuosikirja T

Julkaisija. Graafisen viestinnän erikoislehti

Mainostaja

Media & viestintä T AL Kokoteksti netissä vuoden viiveellä

Myynti & markkinointi

Peili: Lasten ja nuorten mediakulttuurin lehti AL

Terminfo. Tekniikan sanastokeskus AL Kokoteksti osaan sisältöä netissä

3. Matkailu

Contours Concern for Tourism

Latu ja polku AL

Matkailu silmä

Matkaopas AL

Mondo AL

Retki AL

Suomen luonto AL

4. Ravitsemisala, majoitusala

Avec: anniskeluammatin ja alkoholikaupan erikoislehti

Alkon uudet tuotteet

Aromi. Horeca-alan sitoutumaton ammattilehti AL Osa artikkeleista netissä

Bolus: Ravitsemusterapeuttien yhdistyksen lehti AL

Cuisine & Vins

Elintarvike ja terveys: elintarvikehygienian ja ympäristöterveydenhuollon
ammattilehti AR AL

Etiketti. Alkon alkoholivalistuslehti AR

Eviran Kaari. Elintarvikeviraston aikakauslehti

Gastronomy

Hyvä Puhtaus: vaatteet, pinnat, tekstiilit, kalusteet AL

Kehittyvä elintarvike AR

Keliakia AL

Kotitalous. Kotitalous, kuluttaja ja ravitsemisalan ammattilehti

Leipuri AL

Olutposti. Suomen Olutseura ry:n tiedotuslehti

Ravitsemuskatsaus T AR AL Kokoteksti netissä

Siivoustaito AL

Teema nova. Meira oy:n asiakas- ja tiedotuslehti

Viinilehti AR AL

Vitriini: majoitus- ja ravitsemisalan ammattilehti AL

Ympäristö ja terveys. elintarvike- ja ympäristöhygienian sekä työsuojelun erikoislehti T AR AL 


Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala

1. Hoitotyö, terveydenhuolto
2. Ensihoito, pelastuspalvelu
3. Perhe, lapset, vanhemmuus
4. Gerontologia
5. Mielenterveys ja päihdetyö
6. Hoitotyön tutkimus
7. Hoitotyön johtaminen
8.Potilasjärjestöjen lehdet
9. Liikunta, kuntoutus

Medic-tietokanta on monipuolisin haettaessa suomenkielisiä  terveysalan lehtiartikkeleita. Mediciin  tallennetaan viitteitä noin 80 terveysalan lehdestä,
siksi Mediciin sisätyviä lehtiä ei ole alla mainittu muuten kuin siinä tapauksessa, että Medicin kautta on pääsy myös artikkeleiden kokotekstiin.


1.Hoitotyö, terveydenhuolto

Alara: ajankohtaista säteily- ja ydinturvallisuudesta AR

Allergia & astma AR AL

Avain-Nyckeln: neurologinen aikakauslehti AL

Avh - aivoverenkiertohäiriöiden erikoislehti

CP- Lehti

Diabetes AL

Diabetes ja lääkäri AL

Duodecim AL Medic

Epilepsia

Finnanest. Suomen anestesiologiyhdistysi T

Haavalehti. Suomen Haavanhoitoyhdistys ry AL

Hieroja

IT invalidityö

Ketju: kehitysvammatyön lehti AL

Kielipolku: puheen ja kielenkehityksen erikoislehti

Kipuviesti T

Kuuloviesti AL

Kätilö T

Moodi: tiedotuslehti kliinisestä laboratoriotoiminnasta

Palliatiivinen hoito T

Promo: terveyden edistämisen lehti

Pinsetti. Suomen leikkausosaston sairaanhoitajat ry

Radiografia T

Sairaanhoitaja. Suomen sairaanhoitajaliitto T AL Medic

Silmähoitaja. Suomen silmähoitajat ry

Spirium. Suomen anestesiasairaanhoitajat ry T

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti T AL

Suomen lääkärilehti T AL Medic

Suomen sairaalahygienialehti

Super. Suomen perushoitajaliitto AL

Suun terveydeksi

Suuhygienisti

Sydän AL

Tehohoito

Tehy. Suomen sairaanhoitajat ry AL

Terveydenhoitaja T AL

Terveys ja Talous: Suomen sairaanhoitolaitoksen hallinnollinen ja taloudellinen aikakauslehti

Therapia. Suomen Astra Oy. Aihe: lääketiede

Toimintaterapeutti AL

Työterveyshoitaja

2. Ensihoito, pelastuspalvelu

Ambulanssi AR

Ensihoitaja

Systole. Ensihoidon erikoislehti AL

Pelastustieto: palo-, pelastus- ja vss-alan johtava ammattilehti

3. Perhe, lapset, vanhemmuus

Kaks' Plus AL

Lapsemme. Mannerheimin lastensuojeluliiton jäsenlehti

Lapsen Maailma. Lastensuojelun keskusliiton lehti.

Muuttuva Perhe. Yksinhuoltajien ja yksinhuoltajien liitto ry

Nuorisotutkimus T AR AL

Nuorisotyö AL

Perheterapia T

Slal. Suomen lastenhoitoalan liitto

4. Gerontologia

Gerontologia (Kokoteksti: Arto-tietokannan kautta) T AR AL

Lähellä: Lehti omaishoitajille ja läheisille

Muisti. Alzheimer-keskusliitto ry AL

Vanhustyö AL

Vanhustenhuollon uudet tuulet AL

5. Mielenterveystyö ja päihdetyö

Käsi Kädessä. Mielenterveyden keskusliitto

Labyrintti. Omaiset mielenterveystyön tukena ry n lehti

Mielenterveys AL

Mielenterveyshoitaja

NLP Mielilehti

Psykoterapia AR

Ratkes : ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneiden menetelmien uutislehti

Ryhmätyö. Aihe: psykologia, kasvatus vuorovaikutus

Tiimi. A-klinikkasäätiö

6. Hoitotyön tutkimus  

Hoitotiede T AL

Tutkiva hoitotyö T AL

7. Hoitotyön johtaminen

Premissi. Terveys- ja sosiaalialan johtamisen erikoisjulkaisu T

Pro Terveys. Terveystieteiden akateemiset johtajat ja asiantuntija ry. T

Hallinnon Tutkimus (Osa artikkeleista löytyy e-versioina Arto tietokannan kautta) T

Terveys ja talous: Suomen sairaanhoitolaitoksen hallinnollinen ja taloudellinen aikakauslehti

8. Potilasjärjestöjen lehdet

Elinehto. Munuais- ja siirtopotilaiden liitto

Epilepsia. Epilepsialiitto

Finnilco. Avanne- ja vastaavasti leikattujen keskusjärjestön lehti

Hengitys. Hengitysliitto Heli ry:n julkaisu.

Ihon aika. Psoriasisliiton ja ihopotilaiden keskusliiton jäsenlehti

Kajastus: näkövammaisasioista tiedottava aikakauslehti

Keliakia AL

Kuurosokeiden Uutislehti

Labyrintti. Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n lehti

Niveltieto. Suomen tekonivel ry:n jäsenlehti

Näkövammaisten airut. Näkövammaisten keskusliiton jäsenlehti

Orton. Invalidisäätiön tiedotuslehti

Podoprint. Suomen jalkojenhoitajain ja jalkaterapeuttien liitto ry

Poliolehti

Sydänlapset- ja aikuiset

Syöpä: syöpäjärjestöjen aikakauslehti AL

Reuma. Suomen reumaliitto ry AL

Tukilinja: Suomen vammakuntoutuksen tukiyhdistyksen lehti

Tukiviesti. Kehitysvammaisten tukiyhdistysten liitto AL

Tuntosarvi: kuurosokeiden uutislehti

Kajastus: näkövammaisten asioista tiedottava lehti

9. Liikunta, kuntoutus

Fysioterapia T AR AL

Fysi. Suomen fysikaalisten hoitolaitosten liitto ry

Fillari. Polkupyöräilyn erikoislehti

Hiihtäjä

Hyvä Terveys AL

Juoksija AL

Kunto & terveys AL

Kunto plus AL

Kuntoutus. Kuntoutusalan tieteellis-ammatillinen lehti T AL

Latu ja polku AL

Liikunta ja tiede T AR AL

Sam: Ski Area Management

Soveli. Soveltavan Liikunnan Asiantuntija.

Sport naisille

Suomen fysioterapeutit

Tanssi

Valmentaja

Tekniikka ja tietojenkäsittely 

1. Tekniikka, yleistä
2. Kaivosala
3. Kiinteistönpito, rakentaminen
4. Kone- ja tuotantotekniikka
5. Tietotekniikka, tietojenkäsittely 

1. Tekniikka, yleistä

Arkhimedes. Fysiikan ja matematiikan aikakauslehti AR

Auto, tekniikka ja kuljetus

Logistiikka

TM: Tekniikan maailma AL

Tekniikka & talous AL Kokoteksti Talentum tietokannassa

Terminfo. Tekniikan sanastokeskus AL Kokoteksti osaan sisältöä netissä

Ympäristö AR Kokoteksti osaan sisältöä netissä

Ympäristö ja terveys AL

2. Kaivosala

Kivi

Materia. Julkaisija Vuorimiesyhdistys

Mining Magazine

Vuorityö ja tekniikka

3. Kiinteistönpito, rakentaminen

Asu ja rakenna

Betoni

Energia. Kokoteksti Talentum tieokannassa

Kiinteistö ja Isännöitsijä

Kuntatekniikka AL Kokoteksti osaan sisältöä netissä

Meidän talo AL

Meidän mökki

Puumies AR

Rakennettu ympäristö: kaavoitus, rakennusvalvonta, ympäristö.

Rakennuskustannusindeksi.

Rakennuslehti AL

Rakennustaito. Rakennusmestarien keskusliitto AL

Rakennustekniikka. Suomen rakennusinsinöörien liitto AL

Sähköala Koti

Sähköala

Suomen kiinteistölehti

Talotekniikka

TM: Rakennusmaailma AL

4.Kone- ja tuotantotekniikka

Hitsaustekniikka

Metallitekniikka Kokoteksti Talentum tietokannassa

Promaint. Aihe: kunnossapito

Ohutlevy. Metalliteollisuuden keskusliiton tiedostuslehti

Teräsrakenne

5. Tietotekniikka, tietojenkäsittely

Hifimaailma AL

Julkaisija

Kotimikro

Mikrobitti+Hifi AL

Pelit

Tietoasiantuntija

Tietosuoja  AL  Kokoteksti Talentum tietokannassa

Tietoviikko