tietojenkYAMKtausta.jpg

Etusivu>Hakijalle>Ylempi AMK tutkinto>Tietojenkäsittely (ylempi AMK)

Tietojenkäsittelyn ja liiketoimintaosaamisen koulutus, Tradenomi YAMK

Tietojenkäsittelyn ylempi AMK-tutkintoon johtava koulutus on nyt ensimmäistä kertaa haussa Kajaanin ammattikorkeakoulussa!

Tutkinto: Tietojenkäsittelyn ylempi ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Tradenomi ( ylempi AMK), Master of  Business  Administration
Aloituspaikat: 10
Tavoite: Koulutuksen suorittanut kykenee toimimaan  kansainvälistyvän yritystoiminnan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Opiskelija syventää ja laajentaa omaa osaamistaan itsensä, muutoksen ja ihmisten johtamisessa.
Laajuus: 90 opintopistettä
Kesto: 2 vuotta, lähiopetus  noin 2 pv/kk
Opiskelu: monimuoto-opintoina työn ohessa: itsenäistä työskentelyä, verkko-opintoja, pienryhmä- ja tiimityöskentelyä
Hakeminen: 14.-28.3.2018. Hakeminen osoitteessa www.opintopolku.fi.
Valintakokeet: Tarkista valintakokeiden ajankohta ja lisätiedot täältä.

Tradenomin ylempi ammattikorkeakoulututkinto on tarkoitettu tietojenkäsittelyn ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneille.  Tutkinnon lisäksi pääsyvaatimuksena on vähintään 3 vuoden  työkokemus asiantomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan seka ala, jolle nyt ollaan hakemassa, että ala, jolta korkeakoulututkinto on. Työkokemus voi olla hankittu korkeakoulututkinnon jälkeen  tai myös aiemmin suoritetun   opistoasteen  tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Opintojen laajuus on 90 opintopistettä ja ne kestävät  n. kaksi  vuotta työn ohessa suoritettuna.  Koulutus on suunniteltu  jo työelämässä toimiville ammattilaisille ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Opinnot koostuvat lähiopetuspäivistä,  itsenäisestä työskentelystä ja etätehtävistä.  Lähiopetusta on keskimäärin kaksi päivää kuukaudessa.  Osa opinnoista  toteutetaan suomen kielellä ja osa englannin kielellä.  

Keskeinen osa tutkintoa on 30 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, joka liittyy omaan työyhteisöön, sen käytänteisiin ja niiden kehittämiseen.


Lisätietoja

Lehtori
Tanja Korhonen
044 7101 009
tanja.korhonen(@)kamk.fi

 

KAMK Hakijapalvelut
p. 044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut(at)kamk.fi

Opinto-opas
Esite 2017
tietojYAMKkansi.jpg