hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus
Hakulomake Restonomi (AMK) -monimuotokoulutukseen

Matkailun koulutus venäjänkielentaitoisille

Restonomi (AMK), monimuotokoulutus

Tutkinto  Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto 
   Restonomi (AMK)
Tutkinnon laajuus ja kesto  210 opintopistettä, 3 vuotta **
 Aloituspaikat  24
 Hakeminen  Koulutukseen haetaan erillishaussa
 Koulutus alkaa  9.3.2015

 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa alkaa maaliskuussa 2015 venäjänkielentaitoisille suunnattu restonomikoulutus monimuotototeutuksena. Koulutuksen keskeisinä teemoina ovat matkailupalvelujen suunnittelu ja tuottaminen, liiketoiminta-osaaminen, viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen suomen, venäjän ja englannin kielillä sekä kulttuuriosaaminen ja kansainvälisyys. Tavoitteena on tuottaa matkailualalle hyvän kielitaidon omaavia ammattitaitoisia tekijöitä sekä edesauttaa kohderyhmän työllistymistä. 

Koulutus rahoitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuksen myöntämän ESR- rahoituksen avulla. Kumppaneina hankkeessa ovat Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liitot.

** Huom! Koulutus on laajudeltaan 210 opintopistettä joka normaalisti vastaa 3,5 vuoden opintoja. Tässä ESR-rahoituksella toteutettavassa koulutuksessa opinnot tiivistetään kolmeen vuoteen hyödyntämällä kesälukukausia. 

 

Hakukelpoisuus ja hakeminen

Hakuaikaa on jatkettu. Hakuaika päättyy perjantaina 6.2.2015 klo 15, jolloin hakulomakkeiden  sekä tarvittavien liitteiden tulee olla perillä Kajaanin ammattikorkeakoulun Hakijapalveluissa. 

Koulutukseen voivat hakea vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaneet (lukio tai ammatillinen koulutus). Koulutus voi olla suoritettu joko Suomessa tai jossain muussa maassa.

Kaikista ulkomailla suoritetuista tutkinnoista on toimitettava virallisen kielenkääntäjän suomeksi tai englanniksi tekemä käännöskopio tutkintotodistuksesta.

Koulutukseen hakijoilta ei vaadita täydellistä suomen kielen taitoa. Myös suomenkieliset, jotka ovat opiskelleet venäjää tai joilla on muutoin venäjän kielen taito, voivat hakea koulutukseen.

Työkokemus otetaan huomioon opiskelijavalinnassa, mutta se ei ole valinnan edellytys.

 

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella ajalla 19.1. - 6.2.2015. Hakulomake restonomikoulutukseen löytyy tämän sivun ylälaidasta. Täytetty hakulomake ja tarvittavat liitteet palautetaan Kajaanin amk:n Hakijapalveluihin viimeistään 6.2.2015 klo 15 mennessä.

 

Valintakoe

Kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen. Valintakokeessa testataan hakijoiden suomen ja venäjän kielen taitoa sekä matemaattisia taitoja. Lisäksi koe sisältää englannin kielen taitoa mittaavan osion, joka ei ole valinnassa poissulkeva.

Valintakoe järjestetään Kajaanissa keskiviikkona 11.2.2015.

Hakukelpoisille hakijoille on aloitettu lähettämään valintakoekutsuja sähköpostilla 2.2.2015.

Kaikki hakukelpoiset hakulomakkeen 6.2.15 klo 15 mennessä palauttaneet hakijat kutsumme samaan valintakokeeseen siinä järjestyksessä kuin hakulomakkeita toimitetaan hakijapalveluihin.

Opiskelijavalinnat tehdään viikolla 8.

 

Opintojen toteutus

Koulutus on suomenkielinen, mutta osassa opintojaksoista opetus- ja tukikielenä käytetään myös venäjää ja englantia. Koulutuksen aikana painotetaan suomen kielen taitojen kehittymistä niin, että suomenkielinen tutkinto antaa valmiudet toimia sekä suomen että venäjän kielillä eri työtehtävissä. Lisäksi opintojen aikana hankitaan työelämän englannin kielen taito.

Opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), jonka mukaan edetään opinnoissa. Opiskelijan on mahdollista osoittaa aiemmin hankittua osaamistaan ja saada esim. näytön perusteella joitakin opintojaksoja osittain tai kokonaan hyväksytyksi. Lisäksi tutkintoon voidaan sisällyttää muualla ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa suoritettuja opintojaksoja.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, ja se sisältää sekä lähi- että etäopiskelua. Osan opinnoista voi tehdä itsenäisesti verkko-opintoina. Lähiopetusta on pääsääntöisesti yksi viikko kuukaudessa kahden ensimmäisen vuoden ajan. Lisäksi järjestetään intensiivijaksoja sekä kesäopintoja. Kolmantena opiskeluvuotena lähiopetusta on kahdesta neljään päivää kuukaudessa.

Lähiopetusta on vuoden 2015 aikana seuraavasti:

 Kevät 2015   Syksy 2015
 Viikko 11:  09. - 15.03.   Viikko 38: 14. - 20.9.
 Viikko 16: 13. - 19.04.   Viikko 42: 12. - 18.10.
 Viikko 19: 04. - 10.05.   Viikko 46: 09. - 15.11.
 Viikko 23: 01. - 07.06.    Viikko 50: 07. - 13.12.
 Viikko 34: 17. - 23.08.   

 

Lisäksi tarkoitus on kehittää ns. tandemopetusta eli ryhmä opiskelee suomea suomenkielisten opiskelijoiden kanssa ja toisaalta ryhmäläiset opettavat suomalaisopiskelijoille venäjää. Kyseessä on vertaisoppimisen malli.

Opintoihin sisältyy oppimistehtäviä, joilla kehitetään oman työyhteisön tai alan muiden yritysten toimintaa. Opintoihin kuuluu 5 kk (30 op) harjoittelua, joka suoritetaan useammassa jaksossa. Harjoittelulle määritellään erikseen oppimistavoitteet. Harjoittelusta ei voi saada AHOT-menettelyllä hyväksilukua tai sisällyttämistä. Harjoittelussa ja opintojaksoihin liittyvissä tehtävissä tehdään yhteistyötä KAMK:n yritysyhteistyökumppanien kanssa. Tämä ns. kummiyritystoiminnan kautta taataan osaltaan koulutuksen kiinteä yhteys työelämään.

Lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus suunnata opintojaan työkokemuksensa ja kiinnotuksensa pohjalta myös vapaasti valittavissa opinnoissa, projektityöskentelyissä ja opinnäytetyössä.  

 EU_EAKR_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png    VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png    Pohjois_Pohjanmaan liitto.jpg    LIITTO_4vari_2.jpg   ELY.png

Lisätietoja

KAMK Hakijapalvelut
Käyntiosoite: Ketunpolku 3, 87100 Kajaani
Puh. 044 7101 648
Email. hakutoimisto(at)kamk.fi 

 

Tietoa venäjäksi
Академическая степень  диплом бакалавра по туризму
Срок обучения 3 года (210 ECTS кредитов). Oбучение на этой программе длится 3 года, вместо обычных 3,5 лет, за счёт летних курсов.
Язык обучения: финский, с языковой поддержкой
Количество мест 24
Подача заявлений 19 – 30 января 2015
Вступительный
экзамен
11 февраля 2015
Набор студентов 16 – 20 февраля 2015
Начало учёбы 9 марта 2015

 

Программа степени бакалавра по Туризму для русскоговорящих