hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus>Liikunnanohjaaja (monimuotokoulutus)

SINUSTAKO LIIKUNNANOHJAAJA?

 ** Koulutus on mukana syksyn 2017 yhteishaussa, koulutus alkaa tammikuussa 2018**

Tutkinto: Liikunnan ammattikorkeakoulututkinto
Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK)
Koulutuksen laajuus ja kesto: 210 opintopistettä (op). 3,5 vuotta
Aloituspaikkoja: 20
Valintakoe: Valintakoe järjestettiin 3.11.2016. Kiitos kaikille hakijoille!

 

Ennakkoaineisto ja lukuohje

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen (monimuoto) syksyn 2016 valintakokeen ennakkoaineisto on seuraava:

Työ- ja elinkeinoministeriö (2014). Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset. TEM raportteja 20/2014. Selvitys on luettavissa TEM:n verkkosivuilla: http://www.tem.fi/julkaisut

Perehdy aineistoon ennen varsinaista valintakoetta. Voit hyödyntää aineiston avulla muodostamaa käsitystäsi liikunta-alasta varsinaisen valintakokeen kirjallisessa osiossa sekä ryhmähaastattelussa. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kyseisissä osioissa. Kirjallinen koe ei sisällä monivalintatehtäviä eikä oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

 Kuvake.PNG

  

Koulutuksen kuvaus 

Liikunnan ja vapaa-ajan 3,5 vuotisesta (210 op) koulutuksesta opiskelija valmistuu liikunnanohjaajaksi (amk). Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta.
 

Uudistettu opetussuunnitelma

Tammikuussa 2017 alkava monimuotokoulutus toteutetaan uudistetulla opetussuunnitelmalla, joka pohjautuu vastikään julkaistuun KAMK'24 strategiaan: "Suomen älykkäin korkeakoulu". KAMK suuntaa toimintaansa yhden, toimintaa läpileikkaavan profiilin – ÄLYKKÄÄT RATKAISUT – avulla. Älykkäillä ratkaisuilla tarkoitetaan teknologisten ratkaisujen hyödyntämisen lisäksi kykyä tehdä oikeita asioita oikein. 

Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana, myös liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus sekä työhyvinvointi ja lasten sekä nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun koulutuksen kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing Tourismiin. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla. Koulutus on pääosin suomenkielinen, mutta osa opinnoista ja materiaalista on englanninkielistä.    

Liikunnan koulutus muodostaa matkailun koulutuksen kanssa valtakunnallisesti ainutlaatuisen aktiviteettimatkailun osaamisalueen. Sen vahvuusala on elämykselliset aktiviteetit, joka tarkoittaa elämyksellisten ja liiketaloudellisesti kannattavien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä. Kajaanin amk:n liikunnan opinnoissa keskitytään liikunnan hyvinvointiosaamiseen, liikuntataitojen ohjausosaamiseen sekä aktiviteettimatkailu- ja liiketoimintaosaamiseen. Erilaiset yritykset ja organisaatiot toimivat ammattikorkeakoulun omien oppimisympäristöjen lisäksi opintojen toteuttamisympäristöinä. Pääset tekemään yhteistyötä työelämän kanssa läpi opiskeluaikasi.

Opintojen aloitus tammikuussa 2017

Ensimmäinen lähiopetusjakso on 12. - 14.1.2017. Ohjeet uusille opiskelijoille ja lähijaksojen ajoitukset löytyvät: http://www.kamk.fi/fi/Opiskelijalle/Materiaalit-uusille-opiskelijoille    

Opiskelu sujuu joustavimmin, mikäli pystyt käyttämään omaa kannettavaa tietokonetta. KAMK tarjoaa Office 365-palvelun, mikä antaa mahdollisuuden asentaa Office-ohjelmistokokonaisuuden omille laitteilleen. Käyttöoikeus kattaa Officen asentamisen viidelle henkilökohtaiselle laitteelle (tuettuina Windows, Apple ja Android).

 

Liikuntatiimi toivottaa tervetulleeksi hakemaan koulutukseen! 

Liikuntatiimi.jpg

 

 

 

Yhteystiedot

Opintosihteeri Satu Lesonen
GSM 044 7101 148

Koulutuksen koordinoija, ryhmän opettajatuutori, lehtori Anne Karhu 
GSM 044 7101 270

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Hakijapalvelut
GSM 044 7101 229, 044 7101 648
hakijapalvelut(at)kamk.fi