hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus>Insinööri (rakennus-ja yhdyskuntatekniikka, monimuoto)

SINUSTAKO INSINÖÖRI (AMK)

 ** Koulutus on tarjolla syksyn 2017 yhteishaussa. **

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus

Kajaanin ammattikorkeakoulu aloittaa keväällä 2018 rakennusinsinöörin tutkintoon tähtäävän koulutuksen Kajaanissa ja Raahessa. Koulutus on nelivuotinen ja toteutetaan monimuotototeutuksena, jolloin tutkinto on mahdollista myös suorittaa työn ohessa opiskellen.

Koulutuksen opetussuunnitelma antaa monipuoliset valmiudet toimia erilaisissa rakennusalan tehtävissä. Kaikille yhteisissä opinnoissa on laajoja kokonaisuuksia mm. korjausrakentamisesta, rakennustuotannosta, talonrakentamisesta ja rakennetekniikasta. Suuntautumisvaihtoehtoja ovat– tuotantotekniikka, isännöinti, puurakentaminen ja yrittäjyys. Näistä toteutetaan käytännössä kaksi sen mukaan miten ryhmän mielenkiinto jakautuu vaihtoehtojen kesken. Harjoittelujaksolla, vapaasti valittavissa opinnoissa ja päättötyössä on mahdollista kartuttaa osaamista henkilökohtaisesti kiinnostavalla aihealueella. 

 

Opintojen laajuus: 240 op, noin 4 vuotta
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Aloituspaikat: 40
Aloitusaika: 8.1.2018, Kajaani ja Raahe

 

Koulutuksen toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna siten, että lähiopetusta on vähemmän kuin normaalissa päiväopetuksessa ja opiskelijan omatoimista työmäärää on lisätty. Suuri osa opetuksesta järjestetään internetin välityksellä siten, että opettaja on Kajaanissa ja opiskelijat Raahessa. Ainoastaan eräät laboratoriossa opiskeltavat ja rakennusalan ATK-ohjelmia hyödyntävät opintojaksot toteutetaan Kajaanissa sekä osittain Raahessa.

Oppitunnit ovat pääsääntöisesti neljänä arki-iltana viikossa maanantaista torstaihin. Fyysisenä opiskelupaikkana Raahessa on Raahen ammattiopisto, mutta tietoverkon kautta toteutettavia oppitunteja voi seurata myös omalta koneelta muualta. Oppituntien sähköiset tallenteet on myös katsottavissa jälkikäteen. Osa opinnoista on pakollista lähiopetusta ja läsnäoloa vaativia intensiivijaksoja, jotka järjestetään perjantaisin ja lauantaisin, sekä Raahessa että Kajaanissa erikseen ilmoitettavien päivien mukaan. Niillä viikoilla, jolloin on lähiopetusta Kajaanissa, vähennetään arki-iltoina tapahtuvaa opetusta.

Koulutus pyritään suorittamaan siten, että rakennus- ja kiinteistöalalla jo työskentelevät voisivat mahdollisuuksien mukaan hyödyntää opinnoissaan työtehtäviään. Esimerkiksi harjoittelu (30 op) on mahdollista suorittaa päivisin omalle työnantajalle. Tavoitteena tällöin on, että työtehtävissä voitaisiin soveltaa opiskelussa hankittuja taitoja ja saada aiempaa enemmän vastuuta.

Rakennus- tai kiinteistöalalla työskentely ei ole edellytys koulutukseen osallistumiselle. Ne opiskelijat, jotka eivät työskentele alalla, voivat suorittaa opintoja normaalisti ryhmän mukana. Harjoitteluvaiheeseen tultaessa heidän on kuitenkin hankittava harjoittelupaikka alan yrityksestä. Myös päättötyö tehdään rakennus- tai kiinteistöalan yritykseen. 

 

Pohjakoulutus ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Koulutukseen on valintakoe (tekniikan valtakunnallinen valintakoe), joka järjestetään Kajaanissa ja Raahessa 3.11.2017. Kokeen voi myös suorittaa joko Kajaanissa tai Raahessa, ellei ylin hakutoive ole jossain muussa ammattikorkeakoulussa kuin Kajaanissa. Opiskelijavalinta tehdään valintakoepisteiden perusteella. Valintakoekutsuja ei lähetetä.

Lisätietoja

Opinto-ohjaaja Jari Kurtelius
puh. 044 7101 345

Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen
puh. 044 7101 303

Opintosihteeri
Marita Karjalainen puh. 044 7101 564

Lisätietoja hakemisesta ja hakukelpoisuudesta
KAMK Hakijapalvelut
Puh. 044 7101 229, 044 7101 648
hakijapalvelut(at)kamk.fi