hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus

Päivityskoulutus insinööritutkinnosta
AMK-insinööriksi

Räätälöityyn päivityskoulutukseemme voivat hakea henkilöt, jotka ovat suorittaneet aiemman opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinnon. Koulutus on suunniteltu siten, että siihen voi osallistua työn ohessa. Päivityskoulutuksessa valitaan joko tieto- ja viestintätekniikan, konetekniikan tai rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus. Päivityskoulutuksesta valmistuvien tutkintonimike on insinööri (AMK) henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisella koulutusalalla.

Koulutuksen laajuus

Insinööritutkinnon (AMK) laajuus on 240 opintopistettä, ja sen suorittaminen kestää aiemmista opinnoista riippuen 1,5–4 vuotta. Kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opinto-ohjelma, jossa otetaan huomioon hänen aiemmin suorittamansa opinnot. Suoritettaviksi tulevien opintojen määrä ja suoritustapa riippuvat mahdollisista suoritetuista korkeakouluopinnoista, aiemmasta tutkinnosta, sen suoritusajankohdasta sekä työkokemuksesta.


Koulutuksen kuvaus

Opiskelija osallistuu oman opinto-ohjelmansa mukaisiin kursseihin, jotka hän valitsee normaalista koulutustarjonnastamme ja osallistuu koulukseen joko päivä- tai iltaryhmien kurssien mukaisesti.

Koulutuksista valmistuu korkeakoulututkinnon suorittaneita asiantuntijoita, joiden ammatinmukainen osaaminen vastaa tämän päivän insinööritutkinnossa vaadittavia tietoja ja taitoja yhdistettynä opintojen aikaisella tuoreella työelämän kokemuksella.

Kaikissa koulutuksissa painottuvat nykyaikaisen teknologian mukanaan tuomat haasteet ja niistä selviytyminen. Käytämme paljon alakohtaisia erikoissovelluksia, vaikkapa tuotannonsuunnittelun, kiinteistöautomaation tai langattoman tiedonsiirron sovelluksia hyödyntäen. Nyt sinullakin on mahdollisuus ”päivittää” oma tutkintosi AMK-tasolle ja pystyt myöhemmin jatkamaan opintojasi ylemmän korkeakoulututkinnon tasoiseksi niin halutessasi.

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Konetekniikan koulutus

Lisätietoja

Koulutuspäällikkö Jari Kähkönen
Puh. (08) 6189 9303, 044 7101 303

Opintosihteeri Marita Karjalainen
Puh. 044 7101 564

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kamk.fi

Esitteet ja oppaat
Hakijan opas 2016 (5,26 MB)