hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus

SINUSTAKO INSINÖÖRI (AMK)?

 

Konetekniikan koulutus

Konetekniikan koulutus monimuotokoulutuksena valmentaa sinut muun muassa tuotantotoiminnan asiantuntijatehtäviin. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niissä on huomioitu tuotannollisen toiminnan muuttuminen suurelta osin tietotyöksi. Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestämme teoriaopetusta myös etäyhteyspalveluja hyödyntäen, jolloin luentojen seuraaminen myös toiselta paikkakunnalta on mahdollista. Konetekniikan koulutuksessa voit suuntautua kaivannaistekniikkaan, koneensuunnitteluun, kunnossapitoon, numeerisesti ohjattuun tuotantoon, tuotannon johtamiseen tai virtuaalituotantoon. Koulutuksen aikana tehdään runsaasti erilaisia projekti- ja harjoitustöitä usein yritysten toimeksiantoina. Opintojen päätyttyä voit toimia esimerkiksi teollisten yritysten erilaisissa suunnittelu-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtävissä. 


Opintojen laajuus: 240 opintopistettä, noin neljä vuotta
Tutkintonimike: Insinööri (AMK)
Aloituspaikat: 20
Aloitusaika: Syksy 2014 (koulutus ei ole mukana yhteishaussa keväällä 2016)


Pohjakoulutus ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Koulutukseen on valintakoe, joka järjestetään Kajaanissa kesäkuun alussa. Opiskelijavalinta tehdään valintakoepisteiden perusteella. Valintakoe voi muodostua valintakoepisteistä, työkokemuksesta, haastattelusta jne. Lue lisää valintakokeista.
Lisätietoja
Osaamisaluevastaava Pekka Juntunen
Puh. 044 715 7037

Opintosihteeri Marita Karjalainen
Puh. 044 7101 564

Hakijapalvelut

Puh. 044 7101 648, 044 7101 229

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kamk.fi

Esitteet ja oppaat