hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Monimuotokoulutus

INSINÖÖRI (AMK), konetekniikan monimuotokoulutus

Opintojen laajuus: 240 opintopistettä, noin neljä vuotta
Tutkintonimike: Insinööri (AMK) 
Aloituspaikat: 20
Aloitusaika: Syksy 2017 

Konetekniikan koulutus monimuotokoulutuksena valmentaa sinut muun muassa tuotantotoiminnan asiantuntijatehtäviin. Opinnot ovat käytännönläheisiä ja niissä on huomioitu tuotannollisen toiminnan muuttuminen suurelta osin tietotyöksi. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja lähiopetusta on vähemmän kuin päiväopetuksessa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestämme teoriaopetusta myös etäyhteyspalveluja hyödyntäen, jolloin luentojen seuraaminen myös toiselta paikkakunnalta on mahdollista. Oppituntien sähköisiä tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen. Verkko-opetusta on neljänä iltana viikossa ja laboratorioharjoitukset järjestetään etukäteen ilmoitettuina viikonloppuina. Tietoverkon kautta toteutettavia oppitunteja voi seurata myös omalta koneelta paikasta riippumatta.

Konetekniikan monimuotokoulutuksessa voit suuntautua robotiikkaan, kaivannaistekniikkaan, koneensuunnitteluun, kunnossapitoon, tuotannon johtamiseen tai virtuaalituotantoon. 

Koulutuksen aikana tehdään runsaasti erilaisia projekti- ja harjoitustöitä usein yritysten toimeksiantoina. Opintojen päätyttyä voit toimia esimerkiksi teollisten yritysten erilaisissa suunnittelu-, käyttö-, huolto-, laatu- ja materiaalihallinnon tehtävissä. 

Pohjakoulutus ja opiskelijavalinta

Pohjakoulutusvaatimuksena on ammattikorkeakoulujen yleinen hakukelpoisuus. Koulutukseen on valintakoe, joka järjestetään Kajaanin ammattikorkeakoululla, tarkista valintakokeen ajankohta sivuiltamme. Opiskelijavalinta tehdään valintakoepisteiden perusteella. Lisätietoja
Osaamisaluevastaava Pekka Juntunen
Puh. 044 715 7037

Opintosihteeri Marita Karjalainen
Puh. 044 7101 564

Hakijapalvelut

Puh. 044 7101 648, 044 7101 229

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@kamk.fi