hakijalle.jpg


Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Valintakokeet>AMK-koulutusten valintakokeet

AMK-koulutusten valintakokeet

Kajaanin ammattikorkeakoulussa kaikilla koulutusaloilla järjestetään valintakokeet. Valintakokeet ovat hakijalle maksuttomia. Valintakokeiden tulokset ovat voimassa vain kyseisen haun ajan.

Päivätoteutuksissa valintakoekutsuja ei enää lähetetä, vaan hakijan tulee osallistua valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeryhmän hakukohteessa saadakseen valintakoetuloksen kaikkiin valintakoeryhmän hakukohteisiinsa, paitsi sosiaali- ja terveys- sekä liikunta-alalla, joissa osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen esivalintakokeen tulosten perusteella sähköpostilla.

 

 • Tallenna sähköpostiosoite hakulomakkeelle oikein ja seuraa sähköpostiasi.
 • Huolehdi, että sähköpostilaatikossasi on tilaa ja tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä toisinaan isoille joukoille lähetetyt postit saattavat päätyä roskapostiin.
 • Tarkista varsinaisen valintakokeen ajankohtaiset tiedot sivuiltamme aina ennen valintakokeeseen saapumista. 

 

Esivalintakokeen erityisjärjestelyjen hakemisen ohjeet löytyvät täältä: http://soteli.metropolia.fi/ 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyjen hakemiseen ohjeet: Lisätietoja valintakokeen erityisjärjestelyjen hakemiseen

Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestetään kevään 2017 yhteishaun valintakokeita seuraavasti:

LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS

1. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017

Kaikki esivalintakoetta koskeva tieto on koottu osoitteeseen 
http://soteli.metropolia.fi/

Linkki esivalintakokeeseen lähetetään viikon 16 aikana sähköpostitse kaikille hakijoille, jotka ovat hakeneet esivalintakoetta käyttävään hakukohteeseen.

Tarkista, että hakulomakkeella antamasi sähköpostiosoite on oikein. Muista seurata sähköpostiasi ja pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa! Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä toisinaan isoille joukoille lähetetyt postit saattavat päätyä roskapostiin.

 

2. Varsinainen valintakoe:

5. - 6.6.2017 klo 9.00 - 16.00, ilmoittautuminen klo 8.30 alkaen
- rakennus Tieto 2, Ketunpolku 1, 87100 Kajaani

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Esivalintakokeen perusteella hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen vähintään 8x aloituspaikkoihin nähden.


Perehdy aineistoon ennen varsinaista valintakoetta. Voit hyödyntää aineiston avulla muodostamaa käsitystäsi liikunta-alasta varsinaisen valintakokeen kirjallisessa osiossa sekä ryhmähaastattelussa. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kyseisissä osioissa.Ota mukaasi valintakokeeseen:

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • muistiinpanovälineet (kynä ja kumi)
 • alasuuntautuneisuuslomake täytettynä (ks. tiedosto alla, lomake palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä)
 • alasuuntautuneisuutta ja alakohtaista työkokemusta osoittavat oikeaksi todistetut kopiot todistuksistasi (kopiot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä ja niitä ei palauteta)
 • sisä- ja ulkoliikuntavarusteet
 • matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana


Valintakoe sisältää liikuntatestejä, ohjaustuokioita, haastattelun ja kirjallisen kokeen. Kirjallinen koe ei sisällä monivalintatehtäviä eikä oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä. Valintakokeessa arvioidaan hakijan motorisia kykyjä, ryhmän käsittelytaitoa, ohjaustaitoja, persoonallisuutta, kirjallista tuotoskykyä, motivaatiota ja alasuuntautuneisuutta.

Hakijoilla tulee olla oikeaksi todistetut kopiot harrastus-, koulu- ja työtodistuksista mukana valintakoetilaisuudessa, koska työkokemus ja alasuuntautuneisuus arvioidaan ja tarkistetaan todistuksista valintakokeiden yhteydessä. Kopioita ei palauteta hakijalle.

Alasuuntautuneisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi: 

 • liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT)
 • koulutukseen ammatillisesti valmentava koulutus (esim. urheiluopistojen 4–8 kk:n kurssit
 • valtakunnallinen liikunta- ja nuorisojärjestöjen tavoitteellinen koulutus
 • koulutukseen soveltuva muu ammatillinen koulutus ja avoimen yliopiston arvosanaopinnot
 • liikunnan lukiodiplomi
 • järjestöjen ja yhdistysten luottamustehtävät, projektien vetäminen ja vastaava toiminta
 • liikuntasaavutukset sekä harrastusluonteinen ohjaus- ja valmennustoiminta
 • alakohtainen työkokemus.

Varsinainen valintakoe on ammattikorkeakoulukohtainen, emme hyväksy toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettua valintakoetta.Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 30 pistettä (max. 70 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään varsinaisesta valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella. Esivalintakokeen pisteet eivät vaikuta
lopullisiin valintapisteisiin.

Lomake liikunnanohjaajakoulutuksen valintakokeisiin
TRADENOMIKOULUTUS, LIIKETALOUS, päivätoteutus

 Valintakoe 9.6.2017 klo 12 , ilmoittautuminen klo 11.30 alkaen
- rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani

 
Valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa 24.4. - 9.6.2017. Ennakkoaineisto koostuu hakijalle osoitetusta ohjeesta sekä suomen- ja englanninkielisistä aineistoista:

Hakijan ohje

Suomenkielinen aineisto

Englanninkielinen aineisto

Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) ja loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15 p.). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä tullakseen valituksi.

Ota mukaasi valintakokeeseen: valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja muistiinpanovälineet (kynä ja kumi). Laskimen ja matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua liiketalouden koulutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa. 

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut.

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.


TRADENOMIKOULUTUS, LIIKETALOUS, monimuotototeutus

 Valintakoe 23.5.2017 klo 12.00, ilmoittautuminen klo 11.30
- rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani

Monimuotototetuksen valintakokeeseen kutsutaan hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Liiketalouden monimuotokoulutuksessa on käytössä Kajaanin ammattikorkeakoulun oma valintakoe. Kokeeseen sisältyy kirjoitelma, matemaattislooginen osio ja ryhmähaastattelu. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkomateriaalia ja kaikki valintakoemateriaali jaetaan valintakokeessa. 

Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla valituksi (valintakokeen max. 70 pistettä).

Ota mukaasi valintakokeeseen valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja muistiinpanovälineet (kynä ja kumi). Laskimen ja matkapuhelimen käyttäminen valintakokeessa on kielletty.

Hyväksymme vain Kajaanin ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakoetuloksen, emme siis ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Voit katsoa valintakoeyhteistyössä olevat liiketalouden monimuotokoulutukset täältä. 

 

RESTONOMIKOULUTUS

Valintakoe 6.6.2017 klo 10 - 12 kirjallinen osio ja haastattelut klo 12.30 alkaen, kesto riippuu hakijoiden määrästä. Ilmoittautuminen klo 9.00 alkaen
- rakennus Tieto 2, Ketunpolku 1, 87100 Kajaani


Valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa 5.5. - 6.6.2017 seuraavasta linkistä:

Tutustu aineistoon siten, että voit hyödyntää tekstin sisältöä valintakokessa. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeessa on kaksi osaa: kirjallinen koe ja haastattelu. Valintakokeen molemmista osioista on saatava vähintään yksi piste ja koko valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä (max. 70 pistettä) tullakseen valituksi.

Ota mukaasi valintakokeeseen: valokuvallinen henkilöllisyystodistus, muistiinpanovälineet (kynä ja kumi), laskin ja täytetty ilmoittautumislomake. Matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.

Valintakoe on valtakunnallinen ja kokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia.

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua liiketalouden koulutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä alan hakukohteessa. 

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut.

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS

1. Esivalintakoe järjestetään 27.4.2017

Kaikki esivalintakoetta koskeva tieto on koottu osoitteeseen
http://soteli.metropolia.fi/

Linkki esivalintakokeeseen lähetetään viikon 16 aikana sähköpostitse kaikille hakijoille, jotka ovat hakeneet esivalintakoetta käyttävään hakukohteeseen.

Tarkista, että hakulomakkeella antamasi sähköpostiosoite on oikein. Muista seurata sähköpostiasi ja pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa! Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä toisinaan isoille joukoille lähetetyt postit saattavat päätyä roskapostiin.


2. Varsinainen valintakoe:

5. - 6.6.2017 klo 8.00 alkaen
- rakennus Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita
aloituspaikkoihin nähden kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

Ota mukaasi valintakokeeseen:

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • muistiinpanovälineet (kynä ja kumi)
 • valintakokeeseen valmistava tehtävä ja täytetty henkilötietolomake, jossa valokuva
 • matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.


Valintakoe sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, kirjallisen osion, matemaattisen osion ja henkilökohtaisen haastattelun. Valintakokeen kaikista arviointikohteista on saatava hyväksytty tulos. Alin hyväksytty valintakokeen pistemäärä on 30 pistettä (max. 70 pistettä).

Valmistava tehtävä tehdään ennen valintakoetta ja se tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.

Valintakoeyhteistyö: Sosiaali- ja terveysalalla on käytössä yhteistyö, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen pisteet siitä ammattikorkeakoulusta, johon hakija on kutsuttu valintakokeeseen.

Valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut.

Lomakkeet sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeisiin
TRADENOMIKOULUTUS, TIETOJENKÄSITTELY

 Valintakoe 8.6.2017 klo 12.00, ilmoittautuminen klo 11.00 alkaen
- rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani

 
Valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa 8.5. - 8.6.2017.
Valintakokeen ennakkomateriaalit (kaksi kokonaisuutta):
1. Lukuohjeet hakijalle:
Ohessa kevään 2017 tietojenkäsittelyn valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto:

Valintakokeen kysymykset ja niiden oikeat vastaukset perustuvat kokonaan aineiston teksteihin, kuviin ja tietoihin. Kysymykset kokeessa ovat monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

2. Kajaanin ammattikorkeakoulun ennakkomateriaali valintakokeen motivaatio-osio: KAMK Ennakkoaineisto 2017

Valintakokeen ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valintakokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (max.15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (max.15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (max.10 p.)

Ota mukaasi valintakokeeseen: valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja muistiinpanovälineet (kynä ja kumi). Laskimen ja matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.

Valintakokeesta on saatava vähintään 12 pistettä tullakseen valituksi. Motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta on hakijan saatava vähintään 4 pistettä. Hakijan on myös osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin tai valintakoe hylätään.

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tietojenkäsittelyn koulutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa. 

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut.

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

INSINÖÖRIKOULUTUKSET, päivä- ja monimuotototeutukset

Konetekniikan koulutus (päivä- ja monimuotototeutus) 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

 Valintakoe 1.6.2017 klo 9.00 - 13.00
- rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani


Tekniikan alan valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa 18.5. - 1.6.2017:  http://teliennakko.metropolia.fi/

Valintakoe on 2 - 3 tuntia kestävä kirjallinen koe. Tekniikan alalla on valtakunnallinen valintakoe, jolla mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle, matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista sekä loogista päättelykykyä. Kokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä (max. 40 pistettä) tullakseen valituksi.

Päivätoteutuksen hakijoille ei lähetetä valintakoekutsua. Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä tekniikan alan hakukohteessa. 

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut.

Monimuotototeutuksen hakijoista valintakokeeseen kutsutaan hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Monimuotototeutuksen hakijat osallistuvat tekniikan alan päivätoteutuksen valintakokeeseen.

Ota mukaasi valintakokeeseen: valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja muistiinpanovälineet (kynä ja kumi). Laskimen ja matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.

Tekniikan valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Aikaisempia tekniikan alan valintakokeita löytyy täältä. Huomaathan, että valintakoe uudistettiin keväällä 2016 ja valintakokeessa ei saa käyttää laskinta.


Valmennusta insinöörikoulutuksen valintakokeeseen
Maksuton valintakoevalmennus järjestetään Kajaanin ammattikorkeakoulun Tekniikan alan tiloissa, osoitteessa Kuntokatu 5 (rakennus Taito 1) keskiviikkoisin klo 18 - 20.30 ajalla 22.3. – 24.5.2017. Opetusta voi seurata myös etänä. Kurssin kesto noin 30 tuntia ja se on osallistujille ilmainen.

Kurssin sisältö:
• Matematiikka: peruslaskutoimitukset, lausekkeiden sieventäminen ja yhtälön ratkaiseminen, geometriaa
•Fysiikka: liikeyhtälöt, perusmekaniikkaa, sähköoppi ja lämpöoppi
•Kemia: ainemäärä, reaktioyhtälö, konsentraatio

INSINÖÖRI (AMK) - tutkinnon päivityskoulutukset

Tämä valintakoe on vain insinööritutkinnon päivityskoulutuksiin hakeneille.

Valintakoe on haastattelu. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla, jossa on tarkat ohjeet valintakokeeseen valmistautumista varten. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Valintakokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä (max. 40 pistettä) voidakseen tulla valituksi koulutukseen.