hakijalle.jpg


Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Valintakokeet>AMK-koulutusten valintakokeet

AMK-koulutusten valintakokeet

Kajaanin ammattikorkeakoulussa kaikilla koulutusaloilla järjestetään valintakokeet. Valintakokeet ovat hakijalle maksuttomia. Valintakokeiden tulokset ovat voimassa vain kyseisen haun ajan.

Päivätoteutuksissa valintakoekutsuja ei enää lähetetä, vaan hakijan tulee osallistua valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeryhmän hakukohteessa saadakseen valintakoetuloksen kaikkiin valintakoeryhmän hakukohteisiinsa, paitsi sosiaali- ja terveys- sekä liikunta-alalla, joissa osa hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen esivalintakokeen tulosten perusteella sähköpostilla.

Tallenna sähköpostiosoite hakulomakkeelle oikein ja seuraa sähköpostiasi. Huolehdi, että sähköpostilaatikossasi on tilaa ja tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä toisinaan isoille joukoille lähetetyt postit saattavat päätyä roskapostiin.

Esivalintakokeen erityisjärjestelyjen hakemisen ohjeet löytyvät täältä: http://soteli.metropolia.fi/ 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyjen hakemiseen ohjeet: Lisätietoja valintakokeen erityisjärjestelyjen hakemiseen


Tarkista varsinaisen valintakokeen ajankohtaiset tiedot sivuiltamme aina ennen valintakokeeseen saapumista. 

Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestetään kevään 2017 yhteishaun valintakokeita seuraavasti:

LIIKUNNANOHJAAJAKOULUTUS

1. Esivalintakoe järjestettiin 27.4.2017

Kaikki esivalintakoetta koskeva tieto on koottu osoitteeseen 
http://soteli.metropolia.fi/

Tarkista, että hakulomakkeella antamasi sähköpostiosoite on oikein. Muista seurata sähköpostiasi ja pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa! Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä toisinaan isoille joukoille lähetetyt postit saattavat päätyä roskapostiin.

Kutsut varsinaiseen valintakokeeseen lähetettiin sähköpostitse 12.5.2017. Alin pistemäärä, jolla sai kutsun valintakokeeseen, oli 34,7.

 

2. Varsinainen valintakoe:

5. - 6.6.2017 klo 9.00, ilmoittautuminen klo 8.30 alkaen, valintakoepäivän kesto riippuu hakijoiden määrästä.
- rakennus Tieto 2, Ketunpolku 1, 87100 Kajaani

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Esivalintakokeen perusteella hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen vähintään 8x aloituspaikkoihin nähden.


Perehdy aineistoon ennen varsinaista valintakoetta. Voit hyödyntää aineiston avulla muodostamaa käsitystäsi liikunta-alasta varsinaisen valintakokeen kirjallisessa osiossa sekä ryhmähaastattelussa. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kyseisissä osioissa.

Ota mukaasi valintakokeeseen:

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • muistiinpanovälineet (kynä ja kumi)
 • alasuuntautuneisuuslomake täytettynä (ks. tiedosto alla, lomake palautetaan ilmoittautumisen yhteydessä)
 • alasuuntautuneisuutta ja alakohtaista työkokemusta osoittavat oikeaksi todistetut kopiot todistuksistasi (kopiot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä ja niitä ei palauteta)
 • sisä- ja ulkoliikuntavarusteet
 • matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana


Valintakoe sisältää liikuntatestejä, ohjaustuokioita, haastattelun ja kirjallisen kokeen. Kirjallinen koe ei sisällä monivalintatehtäviä eikä oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä. Valintakokeessa arvioidaan hakijan motorisia kykyjä, ryhmän käsittelytaitoa, ohjaustaitoja, persoonallisuutta, kirjallista tuotoskykyä, motivaatiota ja alasuuntautuneisuutta.

Hakijoilla tulee olla oikeaksi todistetut kopiot harrastus-, koulu- ja työtodistuksista mukana valintakoetilaisuudessa, koska työkokemus ja alasuuntautuneisuus arvioidaan ja tarkistetaan todistuksista valintakokeiden yhteydessä. Kopioita ei palauteta hakijalle.

Alasuuntautuneisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi: 

 • liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT)
 • koulutukseen ammatillisesti valmentava koulutus (esim. urheiluopistojen 4–8 kk:n kurssit
 • valtakunnallinen liikunta- ja nuorisojärjestöjen tavoitteellinen koulutus
 • koulutukseen soveltuva muu ammatillinen koulutus ja avoimen yliopiston arvosanaopinnot
 • liikunnan lukiodiplomi
 • järjestöjen ja yhdistysten luottamustehtävät, projektien vetäminen ja vastaava toiminta
 • liikuntasaavutukset sekä harrastusluonteinen ohjaus- ja valmennustoiminta
 • alakohtainen työkokemus.

Varsinainen valintakoe on ammattikorkeakoulukohtainen, emme hyväksy toisessa ammattikorkeakoulussa suoritettua valintakoetta.Voidakseen tulla valituksi hakijan on saatava valintakokeesta vähintään 30 pistettä (max. 70 pistettä). Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Lopullinen opiskelijavalinta tehdään varsinaisesta valintakokeesta saatavan pistemäärän perusteella. Esivalintakokeen pisteet eivät vaikuta
lopullisiin valintapisteisiin.

Ruokailu valintakoepäivänä:

Opiskelijaravintola Fox palvelee rakennus Tieto 2:ssa klo 7.30 - 14.30 (lounas omakustanteisesti)

 

Lomake liikunnanohjaajakoulutuksen valintakokeisiin
TRADENOMIKOULUTUS, LIIKETALOUS, päivätoteutus

 Valintakoe 9.6.2017 klo 12 , ilmoittautuminen klo 11.30 alkaen
- rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani

 
Valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa 24.4. - 9.6.2017. Ennakkoaineisto koostuu hakijalle osoitetusta ohjeesta sekä suomen- ja englanninkielisistä aineistoista:

Ennakkoaineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Liiketalouden valintakokeessa on kolme osaa: kirjoitelma (10 p.), ennakkoaineistoon pohjautuvat monivalintatehtävät (15 p.) ja loogista päättelyä ja matemaattista osaamista mittaava osa (15 p.). Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Valintakokeesta on saatava vähintään 10 pistettä tullakseen valituksi.

Ota mukaasi valintakokeeseen: valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja muistiinpanovälineet (kynä ja kumi). Laskimen ja matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua liiketalouden koulutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa. 

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut.

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kahviot valintakoepäivänä:

Kahvio Taito 1 klo 8.30 - 14.30 sekä opiskelijaravintola Fox Tieto 2 klo 7.30 - 14.30 (lounas omakustanteisesti)TRADENOMIKOULUTUS, LIIKETALOUS, monimuotototeutus

 Valintakoe 23.5.2017 klo 12.00, ilmoittautuminen klo 11.30
- rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani

Monimuotototetuksen valintakokeeseen kutsutaan hakukelpoiset hakijat. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Liiketalouden monimuotokoulutuksessa on käytössä Kajaanin ammattikorkeakoulun oma valintakoe. Kokeeseen sisältyy kirjoitelma, matemaattislooginen osio ja ryhmäkeskustelu. Valintakokeeseen ei sisälly ennakkomateriaalia vaan kaikki valintakoemateriaali jaetaan valintakokeessa. 

Hakijan on osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin. Mikäli jokin osio jää tekemättä, valintakoe hylätään. Valintakokeesta on saatava vähintään 28 pistettä voidakseen tulla valituksi (valintakokeen max. 70 pistettä).

Ota mukaasi valintakokeeseen valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja muistiinpanovälineet (kynä ja kumi). Laskimen ja matkapuhelimen käyttäminen valintakokeessa on kielletty.

Hyväksymme vain Kajaanin ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakoetuloksen, emme siis ole mukana valtakunnallisessa valintakoeyhteistyössä. Voit katsoa muiden valintakoeyhteistyössä olevien liiketalouden monimuotokoulutukset täältä. 

 

RESTONOMIKOULUTUS

Valintakoe 6.6.2017 klo 10 - 12 kirjallinen osio ja haastattelut klo 12.30 alkaen, kesto riippuu hakijoiden määrästä. Ilmoittautuminen klo 9.00 alkaen
- rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani

 


Valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa 5.5. - 6.6.2017. Valintakoe perustuu sekä ennakkoon jaettuun että kokeessa jaettavaan materiaaliin.

Tutustu aineistoon siten, että voit hyödyntää tekstin sisältöä valintakokessa. Aineisto ei saa olla mukana koetilanteessa.

Valintakokeessa on kaksi osaa: kirjallinen koe ja haastattelu. Valintakokeen molemmista osioista on saatava vähintään yksi piste ja koko valintakokeesta on saatava vähintään 25 pistettä (max. 70 pistettä) tullakseen valituksi.

Ota mukaasi valintakokeeseen:

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • muistiinpanovälineet (kynä ja kumi)
 • laskin
 • täytetty ilmoittautumislomake (kts. alta).

Matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.

Valintakoe on valtakunnallinen ja kokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta, motivaatiota, sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia.

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua matkailun koulutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä alan hakukohteessa. 

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut.

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Lomakkeet restonomikoulutuksen valintakokeeseen
Kahviot valintakoepäivänä:

Kahvio Taito 1 klo 8.30 - 14.30 sekä opiskelijaravintola Fox Tieto 2 klo 7.30 - 14.30 (lounas omakustanteisesti)

SAIRAANHOITAJAKOULUTUS

1. Esivalintakoe järjestettiin 27.4.2017

Kaikki esivalintakoetta koskeva tieto on koottu osoitteeseen
http://soteli.metropolia.fi/

Linkki esivalintakokeeseen lähetettiin viikon 16 aikana sähköpostitse kaikille hakijoille, jotka ovat hakeneet esivalintakoetta käyttävään hakukohteeseen.

Tarkista, että hakulomakkeella antamasi sähköpostiosoite on oikein. Muista seurata sähköpostiasi ja pidä huoli, että sähköpostilaatikossasi on tilaa! Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä toisinaan isoille joukoille lähetetyt postit saattavat päätyä roskapostiin.


2. Varsinainen valintakoe:

5. - 6.6.2017 alkaa klo 8.00.
- rakennus Taito 2, Ketunpolku 4, 87100 Kajaani

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen.

Esivalintakokeen perusteella vähintään kaksinkertainen määrä hakijoita
aloituspaikkoihin nähden kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen.

Ota mukaasi valintakokeeseen:

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • muistiinpanovälineet (kynä ja kumi)
 • valintakokeeseen valmistava tehtävä
 • täytetty henkilötietolomake, jossa valokuva

Matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.

Valintakoe sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, kirjallisen osion, matemaattisen osion ja henkilökohtaisen haastattelun. Valintakokeen kaikista arviointikohteista on saatava hyväksytty tulos. Alin hyväksytty valintakokeen pistemäärä on 30 pistettä (max. 70 pistettä).

Valmistava tehtävä tehdään ennen valintakoetta ja se tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Jos hakija ei tuo valmistavaa tehtävää mukanaan valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä kolme (3) pistettä.

Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia ja oppimis- ja työskentelyvalmiuksia.

Valintakoeyhteistyö: Sosiaali- ja terveysalalla on käytössä yhteistyö, jossa samaan valintakoeryhmään kuuluvat ammattikorkeakoulut hyväksyvät sellaisenaan ylimmän hakukohteen ammattikorkeakoulussa suoritetun valintakokeen pisteet siitä ammattikorkeakoulusta, johon hakija on kutsuttu valintakokeeseen.

Valintakoeyhteistyössä olevat ammattikorkeakoulut.

Kahviot valintakoepäivänä:

Kahvio Taito 2 klo 9 - 14.30 sekä opiskelijaravintola Fox Tieto 2 klo 7.30 - 14.30 (lounas omakustanteisesti)

Lomakkeet sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeisiin
TRADENOMIKOULUTUS, TIETOJENKÄSITTELY

 Valintakoe 8.6.2017 klo 12 - 15, ilmoittautuminen klo 11.00 alkaen
- rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani

 
Valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa 8.5. - 8.6.2017.
Valintakokeen ennakkomateriaalit kolmesta erillisestä linkistä:

1. Lukuohjeet hakijalle:
Ohessa kevään 2017 tietojenkäsittelyn valtakunnallisen valintakokeen ennakkoaineisto:

 Valintakokeen kysymykset ja niiden oikeat vastaukset perustuvat kokonaan aineiston teksteihin, kuviin ja tietoihin. Kysymykset kokeessa ovat monivalintatehtäviä ja/tai oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

2. Kajaanin ammattikorkeakoulun ennakkomateriaalit valintakokeen motivaatio-osioon: 


Valintakokeen ennakkoaineisto ei saa olla mukana kokeessa.

Valintakokeessa mitataan kaikille yhteisellä kirjallisella osuudella loogisen ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoa (max.15 p.) sekä ennakkoaineistoon pohjautuen uuden tiedon omaksumista (max.15 p.). Kirjallisen osion lisäksi valintakokeessa mitataan motivaatiota ja soveltuvuutta alalle (max.10 p.)

Ota mukaasi valintakokeeseen: valokuvallinen henkilöllisyystodistus ja muistiinpanovälineet (kynä ja kumi). Laskimen ja matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana.

Valintakokeesta on saatava vähintään 12 pistettä tullakseen valituksi. Motivaatiota ja soveltuvuutta mittaavasta osiosta on hakijan saatava vähintään 4 pistettä. Hakijan on myös osallistuttava valintakokeen kaikkiin osioihin tai valintakoe hylätään.

Saadakseen valintakoetuloksen hakijan tulee osallistua tietojenkäsittelyn koulutusten valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä valintakoeyhteistyötä tekevässä hakukohteessa. 

Valintakoeyhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut.

Valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakukelpoiset hakijat. Valintakokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua eikä valintakoepaikkaa voi vaihtaa. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Kahviot valintakoepäivänä:

Kahvio Taito 1 klo 8.30 - 14.30 sekä opiskelijaravintola Fox Tieto 2 klo 7.30 - 14.30 (lounas omakustanteisesti)INSINÖÖRIKOULUTUKSET, päivä- ja monimuotototeutukset

Konetekniikan koulutus (päivä- ja monimuotototeutus) 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutus
Tieto- ja viestintätekniikan koulutus

 Valintakoe 1.6.2017 klo 10 - 12.30, ilmoittautuminen klo 9.30
(poistua saa aikaisintaan klo 11.00) 
- rakennus Taito 1, Kuntokatu 5, 87100 Kajaani


Tekniikan alan valintakokeen ennakkoaineisto on luettavissa 18.5. - 1.6.2017:  http://teliennakko.metropolia.fi/

Tekniikan ja liikenteen alan valtakunnalliseen valintakokeeseen osallistuvat kaikki hakijat ilman erillistä kutsua. Hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan valtakunnallista valintakoetta käyttävässä hakukohteessa. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. 

Kajaanin amk:n konetekniikan monimuotototeutuksessa käytetään poikkeuksellisesti samaa valtakunnallista valintakoetta ja samaa toimintaperiaatetta: Hakijan tulee osallistua tekniikan valtakunnalliseen valintakokeeseen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ylimmässä tekniikan alan valtakunnallista valintakoetta käyttävässä hakukohteessa. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa. 

Tarkista tekniikan alan ylin hakutoiveesi, jossa käytetään valtakunnallista valintakoetta sekä tarkista valintakoepaikkasi alla olevasta linkistä: Tekniikan ja liikenteen alan valintakoeyhteistyössä mukana olevat ammattikorkeakoulut.

Valintakoe on kirjallinen koe. Tekniikan alalla on valtakunnallinen valintakoe, jolla mitataan opiskeluvalmiuksia ja soveltuvuutta teknilliselle alalle, matematiikan ja fysiikan/kemian perusosaamista sekä loogista päättelykykyä. Hakija voi valita joko suomen- tai ruotsinkieliset tehtävät.

Valintakokeessa on saavutettava vähintään 10 pistettä (max. 40 pistettä) voidakseen tulla valituksi. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Ota mukaasi valintakokeeseen:

 • valokuvallinen henkilöllisyystodistus
 • kirjoitusvälineet (kynä ja kumi)
 • viivotin, harppi ja kulma-astelevy.

Taulukkokirjojen, sanakirjojen, älykellojen, laskimen ja matkapuhelimen käyttö on kielletty valintakokeen aikana. Matkapuhelimet on suljettava valintakokeen ajaksi.

Aikaisempia tekniikan alan valintakokeita löytyy täältä. 
Huomaathan, että valintakoe uudistettiin keväällä 2016, minkä jälkeen laskinta ei ole saanut valintakokeessa käyttää.


Valmennusta insinöörikoulutuksen valintakokeeseen
Maksuton valintakoevalmennus järjestetään Kajaanin ammattikorkeakoulun Tekniikan alan tiloissa, osoitteessa Kuntokatu 5 (rakennus Taito 1) keskiviikkoisin klo 18 - 20.30 ajalla 22.3. – 24.5.2017. Opetusta voi seurata myös etänä. Kurssin kesto noin 30 tuntia ja se on osallistujille ilmainen.

Kurssin sisältö:
• Matematiikka: peruslaskutoimitukset, lausekkeiden sieventäminen ja yhtälön ratkaiseminen, geometriaa
•Fysiikka: liikeyhtälöt, perusmekaniikkaa, sähköoppi ja lämpöoppi
•Kemia: ainemäärä, reaktioyhtälö, konsentraatio

Kahviot valintakoepäivänä:

Kahvio Taito 1 klo 8.30 - 14.30 sekä opiskelijaravintola Fox Tieto 2 klo 7.30 - 14.30 (lounas omakustanteisesti)INSINÖÖRI (AMK) - tutkinnon päivityskoulutukset

Tämä valintakoe on vain insinööritutkinnon päivityskoulutuksiin insinööri (AMK) -tutkintoon hakeneille.

Valintakoe on haastattelu. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla, jossa on tarkat ohjeet valintakokeeseen valmistautumista varten. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Valintakokeessa on saavutettava vähintään 15 pistettä (max. 70 pistettä) voidakseen tulla valituksi koulutukseen.