hakijalle.jpg


Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Valintakokeet

Monimuotototeutusten valintakokeet (aikuiskoulutus)

Kajaanin ammattikorkeakoulussa kaikilla koulutusaloilla järjestetään valintakokeet. Valintakokeet ovat hakijalle maksuttomia. Valintakokeiden tulokset ovat voimassa vain kyseisen haun ajan.

* Valintakoekutsut lähetetään viimeistään viikolla 42 tai 43 sähköpostilla *

Varmista, että hakulomakkeella antamasi sähköpostiosoite on oikein ja seuraa sähköpostiasi. Näet hakemuksesi tiedot kirjautumalla Oma Opintopolku -palveluun. 

--> Varkista, että hakulomakkeella antamasi sähköpostiosoite on oikein.
--> Seuraa sähköpostiasi ja huolehdi, että sähköpostilaatikossasi on tilaa!
--> Tarkkaile myös sähköpostisi roskapostikansiota, sillä toisinaan isoille joukoille lähetetyt postit saattavat päätyä roskapostiin.
--> Tarkista varsinaisen valintakokeen ajankohtaiset tiedot sivuiltamme aina ennen valintakokeeseen saapumista. 


Huom! Emme ole mukana syksyn 2016 yhteishaun valintakoeyhteistyössä. Hyväksymme ainoastaan Kajaanin amk:ssa suoritetun valintakokeen tuloksen. 
Voit näin ollen saada useamman valintakoekutsun. Valintakoe on tehtävä siinä ammattikorkeakoulussa, joka on kutsunut hakijan kokeeseen. Valintakoepaikkaa ei voi vaihtaa.

 

Erityisjärjestelyjen hakeminen 

Pääasiassa erityisjärjestelyhakemus hyväksytään vain silloin, jos hakijalla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus sekä tarvittavat asiantuntijalausunnot tämän todistamiseksi.  

Esivalintakokeen erityisjärjestelyhakemus toimitetaan viimeistään 23.9.2016 kello 15:00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde hakijalla on ylimpänä hakutoiveena. Erityisjärjestelyjen hakemiseen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeeseen tarkoitettu lomake ja ohjeet ovat saatavilla täällä: http://soteli.metropolia.fi/ . 

Varsinaisen valintakokeen erityisjärjestelyhakemus toimitetaan KAMK:uun viimeistään 28.9.2016 klo 15 mennessä. Lisätietoja valintakokeen erityisjärjestelyjen hakemiseen löytyy täältä.

LIIKUNNANOHJAAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Emme osallistu valtakunnalliseen esivalintakokeeseen. Varsinaiseen valintakokeeseen kutsutaan kaikki hakukelpoiset hakijat.

Varsinainen valintakoe: torstaina 3.11.2016, klo 8:30 - 16

Osoite: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 1, rakennus Tieto 2, 87100 Kajaani

Valintakokeen päättymisaika on suuntaa-antava haastatteluaikataulun vuoksi  ja tarkempi aikataulu selviää valintakoepäivänä.

Hyväksymme ainoastaan Kajaanin amk:ssa suoritetun liikunnanohjaajakoulutuksen valintakokeen tuloksen, koska emme ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Valintakoe sisältää ennakkoaineiston, liikuntatestejä, ohjaustuokion, kirjallisen osion ja ryhmähaastattelun. Ennakkoaineisto on saatavilla tällä sivulla 6.10. - 3.11.2016.

Osana valintakoetta arvioidaan ja pisteytetään myös hakijan alasuuntautuneisuutta sekä alakohtaista työkokemusta hakijan valintakokeeseen mukanaan tuomien todistuskopioiden perusteella. 

Ota mukaasi valintakokeeseen

  • valokuvallinen henkilöllisyystodistus,
  • muistiinpanovälineet (kynä ja kumi),
  • sisä- ja ulkoliikuntavarusteet,  
  • alasuuntautuneisuutta ja alakohtaista työkokemusta osoittavat oikeaksi todistetut kopiot todistuksistasi (kopiot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä ja niitä ei palauteta),
  • henkilötietolomake täytettynä (kerätään haastattelussa) ja
  • alasuuntautuneisuuslomake täytettynä (tiedostot ovat alla).

 

Alasuuntautuneisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi.: 

· liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT)
· koulutukseen ammatillisesti valmentava koulutus (esim. urheiluopistojen 4–8 kk:n kurssit)
· valtakunnallinen liikunta- ja nuorisojärjestöjen tavoitteellinen koulutus
· koulutukseen soveltuva muu ammatillinen koulutus ja avoimen yliopiston arvosanaopinnot
· liikunnan lukiodiplomi
· järjestöjen ja yhdistysten luottamustehtävät, projektien vetäminen ja vastaava toiminta
· liikuntasaavutukset sekä harrastusluonteinen ohjaus- ja valmennustoiminta
· alakohtainen työkokemus.

Lomakkeet liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen valintakokeisiin
Ennakkoaineisto liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen valintakokeeseen

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutuksen (monimuoto) syksyn 2016 valintakokeen ennakkoaineisto: Työ- ja elinkeinoministeriö (2014). Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset. TEM raportteja 20/2014.

Liikuntaliiketoiminnan ekosysteemin muutokset.pdf

Selvitys on myös luettavissa TEM:n verkkosivuilla:  http://www.tem.fi/julkaisut

Perehdy aineistoon ennen varsinaista valintakoetta. Voit hyödyntää aineiston avulla muodostamaa käsitystäsi liikunta-alasta varsinaisen valintakokeen kirjallisessa osiossa sekä ryhmähaastattelussa. Ennakkoaineisto ei saa olla mukana kyseisissä osioissa. Kirjallinen koe ei sisällä monivalintatehtäviä eikä oikein/väärin -tyyppisiä tehtäviä.

SAIRAANHOITAJA (AMK), MONIMUOTOTOTEUTUS

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Hakijat osallistuvat ensin valtakunnalliseen esivalintakokeeseen. Esivalintakokeen perusteella noin 3-kertainen määrä hakijoita aloituspaikkoihin nähden kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Valintakoekutsut lähetetään sähköpostilla.

Esivalintakoe: tiistaina 11.10.2016 klo 9.00 alkaen.

Kutsu esivalintakokeseen on lähetetty hakijoille 3.10. sähköpostilla otsikolla "Sosiaali- ja terveysalan esivalintakoe syksy 2016". Tarkista viimeistään 7.10.2016, että olet saanut esivalintakoelinkin sähköpostiisi. Jos et ole saanut kutsua, ole yhteydessä hakijapalveluihin!

Esivalintakokeen ohjeet ja lisätiedot ovat täällä: Sosiaali- ja terveysalan esivalintakoe. Seuraa tiedotusta esivalintakokeesta. Esivalintakokeeseen sisältyy ennakkomateriaali, jonka löydät edellä mainitusta linkistä.


Varsinainen valintakoe: tiistaina 1.11.2016 klo 8.00 alkaen

Osoite: Kajaanin ammattikorkeakoulu, Ketunpolku 4, rakennus Taito 2, 87100 Kajaani.

Hyväksymme ainoastaan Kajaanin amk:ssa suoritetun sairaanhoitajakoulutuksen valintakokeen tuloksen, koska emme ole mukana valintakoeyhteistyössä.

Valintakoe on hakijalle yksipäiväinen. Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta arvioimalla motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

Ota mukaasi valintakokeeseen

  • valokuvallinen henkilöllisyystodistus,
  • täytetty henkilötietolomake (tiedosto alla) ja
  • muistiinpanovälineet (kynä ja kumi).