hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Opiskelijavalinta Ylempi AMK>Hakukelpoisuus

Hakukelpoisuus ylempään AMK -tutkintoon johtavaan koulutukseen

Hakukelpoisuuden ylempään AMK-tutkintoon antaa soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä tämän jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Tarkista vaadittava pohjakoulutus ja työkokemus.

Asianomaiseksi alaksi katsotaan sekä ala, jolle nyt ollaan hakemassa että ala, jolta korkeakoulututkinto on.
 
Ammattikorkeakoulun harkinnan mukaan työkokemukseksi voidaan hyväksyä myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon (tutkinto voi olla miltä koulutusalalta tahansa) jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittua työkokemusta. Myös tässä tapauksessa vaaditaan asianomaiselta alalta hankittu vähintään kolmen vuoden työkokemus.

Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.
 
Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2016. Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua.

Vain sellainen työkokemus hyväksytään, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu.

Haussa käytettävän tutkinnon tulee olla valmis viimeistään 15.7.2015 klo 16. Poikkeuksena ovat ulkomailla suoritetut tutkinnot, joiden tulee suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.

Tutkinto- ja työtodistukset ja mahdolliset lääkärintodistukset tarkistetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. 

Ulkomaisella tutkinnolla hakevan tulee kuitenkin toimittaa tutkintotodistuksen kopio ja sen käännös (virallisen kielenkääntäjän tekemä) suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi ensimmäisenä hakutoiveena olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Todistusjäljennösten on oltava perillä hakutoimistossa viimeistään 20.4.2016 klo 15.