hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Opiskelijavalinta AMK-tutkinnot>Valintaperusteet

Valintaperusteet AMK-tutkintoon johtaviin koulutuksiin

Valintaperusteet päivä- ja monimuotototeutuksissa

Korkeakoulut määrittelevät hakukohteittain, mitkä alla olevista valintatavoista ovat käytössä kyseisessä hakukohteessa, sekä antavat valintatapakohtaiset aloituspaikat. Pohjakoulutuksesta riippuen hakijat ovat mukana valitsemallaan alalla käytössä olevissa valintatavoissa.

Koulumenestyksen pisteytykseen liittyvät pistetaulukot löytyvät jokaisen koulutusalan alakohtaisista valintaperustesuosituksista internetistä osoitteessa www.opintopolku.fi.

IB-tutkinnon, EB-tutkinnon ja Reifeprüfung-tutkinnon suorittaneet hakijat muuntavat tutkintotodistuksensa arvosanat muuntotaulukon mukaisesti. Arvosanojen muuntotaulukot löytyvät osoitteesta www.opintopolku.fi.

 

Valintatavat

 

VALINTATAPA 1: VALINTAKOE

Valintakoe


40/70/100 pistettä koulutuksesta riippuen

 

VALINTATAPA 2: KOULUMENESTYS JA VALINTAKOE (valintatavassa mukana vain ylioppilastutkinnolla hakevat)

  

 Vaihtoehto 2A

 
 Koulumenestys  30 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
 Valintakoe    

 70 pistettä

 Yhteensä  100 pistettä

 

 Vaihtoehto 2B

 
 Koulumenestys  60 pistettä (ylioppilastutkinnon arvosanat)
 Valintakoe    

 40 pistettä

 Yhteensä  100 pistettä

                       

VALINTATAPA 3: VALINTAKOE JA TYÖKOKEMUS

Valintakoe  70 pistettä
Työkokemus  30 pistettä 
Yhteensä 100 pistettä

 

Katso ammattikorkeakoulujen valintaperusteet sekä koulutusalakohtaiset valintaperusteet Opintopolku-palvelusta täältä.

          
 

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset sekä muut pyydetyt todistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan seuraavista syistä: 

  • pyydettyjä todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa
  • hakija on antanut arvosanoistaan virheellisiä tietoja
  • hakijaa ei voida pitää sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutukseen terveydentilaltaan ja/tai toimintakyvyltään sopivana
  • hakija on jättänyt kertomatta terveydentilaansa liittyviä asioita
  • opiskelija on salannut aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen.  

 

Työkokemuspisteet

Työkokemuspisteitä laskettaessa otetaan huomioon vain 18-vuotiaana tai sen jälkeen hankittu työkokemus, joka on kertynyt kevään haussa viimeistään 31.7.2016 ja syksyn haussa viimeistään 31.12.2016 mennessä. Kaksi kuukautta yleistä kokoaikaista (ei tarvitse olla alakohtaista) työkokemusta tuottaa yhden pisteen.

Hakija muuntaa osa-aikatyön kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Työkokemukseksi ei lueta työharjoittelua eikä työssä oppimista, jos ne sisältyvät haussa käytettyyn tutkintoon. Varusmiespalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Pisteitä voi saada vain työkokemuksesta, josta on työnantajan todistus. Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL (yrittäjäeläkevakuutus)- tai MYEL (viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Työkokemuksen määrä on pystyttävä osoittamaan työtodistuksin, jotka tarkistetaan valituiksi tulleilta. Alkuperäiskielisen työtodistuskopion lisäksi on toimitettava virallisen kielenkääntäjän suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tekemä käännöskopio työtodistuksesta, jos työtodistuksen kieli ei ole mikään näistä. Käännöksessä tulee olla kääntäjän allekirjoitus ja leima. Kopiot toimitetaan opiskelupaikan vastaanoton yhteydessä.

 

Esteettömyys opiskelijavalinnoissa 

Hakija voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Hakemuksessa tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan, sekä perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle. Hakemukseen tulee liittää kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa. Katso tarkemmat ohjeet täältä.

 

Valinta tasapisteissä olevien välillä

Ammattikorkeakoulujen hakijat asetetaan tasapistetilanteessa paremmuusjärjestykseen seuraavin perustein:

  1. valintakoepisteet
  2. koulumenestyspisteet
  3. työkokemuspisteet
  4. hakutoivejärjestys  

Tasapistetilanteessa käytettävät perusteet vaihtelevat hakukohteittain riippuen siitä, mitä valintatapoja hakukohteessa käytetään. Jos näillä kriteereillä ei saada eroa tasapistetilanteessa olevien välillä, Kajaanin ammattikorkeakoulussa järjestelmä arpoo valittavan/valittavat. 

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta ammattikorkeakoulun ilmoittamassa määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Lisätietoja, valintapisteiden laskemiseen kootut taulukot ja arvosanojen pisteityksen muuntokaavat: www.opintopolku.fi

 

Terveydelliset suositukset 

Joillekin koulutusaloille on määritelty valtakunnalliset koulutusalakohtaiset terveydelliset suositukset.
Katso terveydelliset suositukset täältä.

 

Lisälomakkeet ja ennakkotehtävät

Hakijan tulee aina täyttää yhteishakulomake hakuaikana. Pelkän lisälomakkeen tai ennakkotehtävien palauttaminen hakuaikana ei riitä haun tekemiseksi.

Liitteet, lisälomakkeet ja ennakkotehtävät tulee toimittaa korkeakouluihin aikataulujen mukaisesti ja niiden on oltava perillä korkeakouluissa määräajan päättymiseen mennessä.