hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Opiskelijavalinta AMK-tutkinnot>Harkinnanvarainen haku

Hakukelpoisuus ja harkinnanvarainen haku

 

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014.

Voit hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, jos olet suorittanut

  • suomalaisen lukion oppimäärän ja/tai ylioppilastutkinnon
  • International Baccalaureate -tutkinnon (IB), European Baccalaureate -tutkinnon (EB) tai Reifeprüfung-tutkinnon (RP)
  • 120 opintoviikon laajuisen suomalaisen ammatillisen perustutkinnon tai sitä vastaavan aiemman vähintään 80 opintoviikon laajuisen ammatillisen tutkinnon
  • suomalaisen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon
  • näyttötutkintona suoritetun suomalaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon tai
  • ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.

 

Joihinkin hakukohteisiin ammattikorkeakoulut voivat vaatia tietyn tutkinnon tai muita todistuksia. Joihinkin ammattikorkeakouluihin haettaessa voidaan harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten kyseiseen hakukohteeseen.

Hakukelpoisuuden osoittaminen 

 

Harkinnanvarainen haku

Jokainen ammattikorkeakoulu päättää harkinnanvaraisen hakijan mahdollisuudesta hakea. Mikäli sinulla ei ole mitään hakukelpoisuutta tuottavaa tutkintoa, voit hakea AMK-koulutukseen harkinnanvaraisen haun kautta. Ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen ei voi hakea harkinnanvaraisen valinnan kautta. 

Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen ennen valintakokeita. Mikäli hakija kutsutaan valintakokeeseen, opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. 

Harkinnanvaraisessa valinnassa hakeva täyttää normaalisti yhteishaun hakulomakkeen. Lisäksi harkinnanvaraisesti hakevan tulee toimittaa kopiot todistuksista, joihin haluaa vedota, kaikkien hakutoiveina olevien ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin, koska jokainen ammattikorkeakoulu arvioi harkinnanvaraisessa valinnassa hakevien pääsyedellytysten täyttymisen ja päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista.

Todistusjäljennösten on oltava perillä hakijapalveluissa liitteiden toimitusaikataulun mukaisesti. Kevään 2017 yhteishaussa todistuskopioiden tulee olla perillä jokaisen hakukohteen ammattikorkeakoulussa viimeistään 20.4.2017 klo 15 ja syksyn 2017 yhteishaussa viimeistään 27.9.2017 klo 15 mennessä.

Kun haet harkinnanvaraisessa valinnassa Kajaanin ammattikorkeakouluun
1. Täytä hakulomake osoitteessa www.opintopolku.fi.
2. Täytä lisäksi erillinen Harkinnanvarainen valinta -lisälomake (tulosta lomake tämän sivun alaosan linkistä).
3. Toimita täytetty Harkinnanvaraisen valinnan lomake, työ- ja koulutodistusjäljennökset sekä muut mahdolliset liitteet Kajaanin ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin hakuaikana
4. Ota yhteyttä kaikkien hakutoiveittesi ammattikorkeakoulujen hakijapalveluihin.

Kajaanin ammattikorkeakoulu päättää valintakokeisiin kutsuttavista hakijoista hakutoimistoon hakuaikana toimitettujen työ- ja koulutodistusjäljennösten sekä muiden hakijan lähettämien liitteiden perusteella. Mikäli hakija katsotaan hakukelpoiseksi, hänet kutsutaan valintakokeeseen. Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Opiskelijavalinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. 

Lisätietoja myös korkeakoulujen hakijapalveluista ja opinto-ohjaajilta.

 

 

Harkinnanvaraisen valinnan hakulomake