hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Hakeminen>Opiskelijavalinta AMK-tutkinnot

Opiskelijavalinta ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen, päivätoteutus ja monimuotototeutus

 

Miten opiskelijat valitaan?

Korkeakoulujen yhteishakujen opiskelijavalinnoissa käytettävät valintaperusteet sekä muita ohjeita löytyy täältä: www.opintopolku.fi

 

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan vuodesta 2016 alkaen varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa.

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos
- et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
- et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.
Ensikertalaiskiintiöstä löydät tarkemmin tietoa opintopolusta.

 

Päivä- vai monimuotototeutus?

Suurimmat erot ovat koulutusten toteutustavoissa ja myös koulutusten sisällöissä voi olla eroja. Voit valita joko päivä- tai monimuotototeutuksen tai hakea molempiin.

Päivätoteutus
Päivätoteutukset ovat ns. nuorten koulutuksia, mutta niihin hakee eri-ikäisiä opiskelijoita.
• koulutuksessa on pääasiassa päiväopintoja, vähemmän etäopiskelua
• yleensä päätoimista opiskelua
• myös aikuisia hakee päivätoteutukseen.

Monimuotototeutus
Monimuotokoulutuksissa eli ns. aikuiskoulutuksissa on vähemmän lähiopetusta ja enemmän etä- ja verkko-opiskelua.
• yleensä opintoja voi suorittaa myös työn ohessa
• joskus koulututukset voi olla kohdennettu erityisesti jonkin alan työkokemusta tai aikaisempaa koulutusta omaaville.

 

 

Ammttikorkeakoululaki

Lue tarkempia tietoja hakemisesta, valintaperusteista, esteettömyydestä, terveydentilavaatimuksista, huumausainetesteistä yms. seuraavasta linkistä:

Ammattikorkeakoululaki 932/2014

Lisätietoja

Hakijapalvelut
Ketunpolku 3, 87100 Kajaani
Puh. 044 7101 648, 044 7101 229
Sähköposti: hakijapalvelut(at)kamk.fi

Admissions Office (englanninkieliset koulutusohjelmat)
Ketunpolku 3, 87101 Kajaani
Puh. 044 7101 229
Sähköposti: admissions(at)kamk.fi

Opintotoimisto:
Sähköposti: opintotoimisto(at)kamk.fi

Sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus
Opintosihteeri
Puh. 044 7101 133

Restonomikoulutus ja
liikunnanohjaajakoulutus
Opintosihteeri
Puh. 044 7101 148

Tradenomikoulutus,
liiketalous ja tietojenkäsittely
Opintosihteeri
Puh. 044 7101 764

Insinöörikoulutus
Opintosihteeri
Puh. 044 7101 564