hakijalle.jpg

Etusivu>Hakijalle>Esteettömyys

Esteettömyys ja erityisjärjestelyjen hakeminen valintakokeeseen

Suomen perustuslain 6.2. §:n mukaan ketään ei saa syrjiä minkään henkilöön liittyvän syyn kuten alkuperän, iän, kielen, terveydentilan tai vammaisuuden perusteella. Yhdenvertaisuuslaki (21/20.1.2004) kieltää syrjinnän myös olosuhteiden ja käytäntöjen perusteella. Se velvoittaa koulutuksen järjestäjän ryhtymään kohtuullisiin toimiin vammaisen henkilön koulutukseen pääsemiseksi. Samoja toimintaperiaatteita sovelletaan myös erilaisiin oppijoihin.

 

Esteettömyys valintakokeessa ja erityisjärjestelyjen hakeminen valintakokeeseen

 

Valintakokeeseen kutsuttu henkilö voi hakea oikeutta valintakokeen suorittamista koskeviin erityisjärjestelyihin erillisellä hakemuksella. Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeeseen sekä varsinaiseen valintakokeeseen haetaan erityisjärjesteljyjä erikseen.

Pääasiassa erityisjärjestelyhakemus hyväksytään vain silloin, jos hakijalla on keskivaikea tai vaikea lukivaikeus sekä tarvittavat asiantuntijalausunnot tämän todistamiseksi. 

1. Erityisjärjestelyjen hakeminen esivalintakokeeseen

Erityisjärjestelyjen hakemiseen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeeseen tarkoitettu lomake ja ohjeet ovat saatavilla täällä: http://soteli.metropolia.fi/ . Esivalintakokeen erityisjärjestelyhakemus toimitetaan viimeistään 23.9.2016 kello 15:00 sen ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin, jonka esivalintakoetta käyttävä hakukohde hakijalla on ylimpänä hakutoiveena. 

 

2. Erityisjärjestelyjen hakeminen varsinaiseen valintakokeeseen

Hakeminen tapahtuu korkeakoulusta riippuen vapaamuotoisesti tai erillisellä lomakkeella. Kajaanin ammattikorkeakoulussa kirjallinen hakemus voi olla esimerkiksi vapaamuotoinen sähköpostihakemus. Valintakokeen erityisjärjestelyjä koskeva hakemus tulee jättää jokaisen niiden hakutoiveiden korkeakouluihin, joissa järjestettäviin valintakokeisiin hakija osallistuu.

Vapaamuotoinen erityisjärjestelyhakemus sekä liitteet toimitetaan ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin joko kirjeenä tai sähköpostilla.

Erityisjärjestelyhakemus sisältää:

-  hakijan tulee mainita erityisjärjestelyt, joita haetaan sekä

- perustelut erityisjärjestelyjen hakemiselle ja  

- hakemuksen liitteinä kopiot todistuksista, joihin hakija vetoaa (esim. lääkärinlausunto tai muu asiantuntijalausunto vamman tai sairauden laadusta).

Valintakokeiden erityisjärjestelyhakemukset tulee jättää korkeakoulun hakijapalveluihin: 

- Syksyn haku 7. – 21.9.2016 -> erityisjärjestelyhakemus KAMK:ssa viimeistään 28.9.2016 klo 15.

Päätös valintakokeen erityisjärjestelyistä on hakukohdekohtainen ja päätös on voimassa vain määrättynä valintakoepäivänä (ei useampana vuonna peräkkäin). Jos henkilö ilmoittautuu myöhemmin saman tai jonkin muun hakukohteen hakuun, tulee hänen hakea valintakokeen erityisjärjestelyjä uudelleen.

Valintakokeeseen voidaan myöntää lisäaikaa esimerkiksi, jos hakijalla on:
- Ylioppilastutkintolautakunnan päätös, jolla hänelle on myönnetty ylioppilaskirjoituksissa lisäaikaa vähintään kaksi tuntia tai
- Lääkärintodistus sellaisesta sairaudesta tai vammasta, joka on perusteena lisäajan myöntämiselle.

Hakijalle ilmoitetaan erityisjärjestelyjen päätöksestä ennen valintakoetta. Jos lisäaikaa koskeva hakemus hyväksytään, hakijan koeaikaa valintakokeessa jatketaan esimerkiksi enintään 20 min/koetunti. Koulutusalat voivat antaa edellä mainitun lisäksi omia tarkennuksia suosituksen mukaisiin käytäntöihin.