pyoralla_etusivu.jpg

Etusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja>Terveydenhoitaja

Terveydenhoitajakoulutus

Terveydenhoitajakoulutus on mukana yhteishaussa keväällä 2018 

Suoritettuasi nelivuotisen terveydenhoitajakoulutuksen Kajaanin ammattikorkeakoulussa, valmistut sairaanhoitajaksi ja terveydenhoitajaksi (AMK). Terveydenhoitajan työssä sinulta edellytetään halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa, aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn, eettiseen ja ammatilliseen päätöksentekoon sekä ohjaus- ja opetusosaamista. Terveydenhoitajana toteutat ja kehität yksilöiden, perheiden, yhteisöjen ja ryhmien terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntouttavaa, asiakaslähtöistä hoitotyötä ja terveydenhoitotyötä. 

Terveydenhoitajakoulutuksessa vaihtoehtoiset ammattiopinnot painottuvat yhteisölähtöiseen terveydenhoitotyöhön, jonka tarkoituksena on tukea väestön osallistamista ja aktivoitumista oman terveytensä edistämiseen ja ylläpitämiseen. 

 

Sijoittuminen työelämään

Valmistuttuasi laillistetuksi sairaanhoitajaksi/terveydenhoitajaksi voit toimia käytännön hoitotyössä sekä terveydenhoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu-, koordinointi- ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla terveydenhuollossa kotimaassa ja muissa EU-maissa.

Opiskelijatarinoita
Tervis_ohjaajat_kuvake.jpg

 

Lisätietoja
Koulutuksesta:
Yliopettaja Arja Oikarinen, puh. 044 7101 242
Sähköposti on muotoa:
etunimi.sukunimi(at)kamk.fi

Hakemisesta:
KAMK Hakijapalvelut 
puh. 044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut(at)kamk.fi