KAMK2016-sairaanhoitaja_tausta_banneri.jpgEtusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja>Sairaanhoitaja

Sairaanhoitajakoulutus

Valmistut sairaanhoitajaksi (AMK). Sairaanhoitajan työssä sinulta edellytetään halua ja kykyä toimia ihmisten kanssa, aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta, suvaitsevaisuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä eettiseen ja ammatilliseen päätöksentekoon. Sairaanhoitajana toteutat ja kehität terveyttä edistävää ja ylläpitävää, sairauksia ehkäisevää, parantavaa ja kuntouttavaa, asiakaslähtöistä hoitotyötä.

Ammattikorkeakouluopinnot rakentuvat perusopinnoista, ammattiopinnoista, ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta ja vapaasti valittavista opinnoista, joita ovat mm. kansansairauksien omahoito, teknologia-avusteinen hoitotyö, haavanhoito ja turvallisuus hoitotyössä. Suuntautumisvaihtoehdot ovat syksyllä 2017 alkavassa koulutuksessa akuutti hoitotyö, älykäs kotihoito ja mielenterveystyö.

Sairaanhoitajakoulutuksessa opinnot kattavat sairaanhoitajan työssä tarvittavan osaamisen. Opintojen aikana saat valmiudet työelämään; asiakkaan, potilaan ja perheiden kohtaamiseen, opettamiseen ja ohjaamiseen, terveyden edistämiseen ja keskeisten, näyttöön perustuvien tutkimus- ja hoitomenetelmien hallintaan sekä hoitotyössä tarvittavaan päätöksentekoon.

Sijoittuminen työelämään

Valmistuttuasi laillistetuksi sairaanhoitajaksi voit toimia käytännön hoitotyössä sekä hoitotyön asiantuntijuutta edellyttävissä suunnittelu- koordinointi- ja kehittämistehtävissä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla terveydenhuollossa kotimaassa ja muissa EU-maissa.

Terveydenhuoltoalan työllisyysnäkymät ovat tällä hetkellä hyvät ja henkilöstöstä on joillakin alueilla jopa pulaa. Työllistyminen on mahdollista myös oman yrityksen perustamisen kautta.

 

Haluaisitko opiskella sairaanhoitajaksi Kuhmossa?

Nyt se on mahdollista, sillä Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää 3,5-vuotisen sairaanhoitajakoulutuksen Kuhmossa.

Yksi ryhmä voi aloittaa opinnot Kuhmossa elokuussa 2017, jos valintakokeet läpäisseitä ja sairaanhoitajakoulutukseen opiskelupaikan vastaanottaneita henkilöitä ilmoittautuu Kuhmon ryhmään opiskelemaan vähintään 20. Mikäli opiskelijamäärä jää alle 20 tai vähenee opintojen aikana alle kahdenkymmenen, ryhmä siirtyy opiskelemaan Kajaaniin.

Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen. Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä kutsua. Esivalintakoe järjestetään torstaina 27.4.2017. Koetta ei voi tehdä muuna ajankohtana. Lisätietoja esivalintakokeesta: soteli.metropolia.fi .

Esivalintakokeen tulosten perusteella osa hakukelpoisista hakijoista kutsutaan varsinaiseen valintakokeeseen. Hakija voi saada saman valintakoeryhmän sisällä hakemiinsa koulutuksiin yhden valintakoekutsun. Kajaanissa valintakoepäivä on 5. – 6.6.2017 ja valintakoe sisältää valintakokeeseen valmistavan tehtävän, matematiikan ja äidinkielen osiot sekä haastattelun.

Koulutus sisältää enemmän itsenäisesti suoritettavia opintoja sekä verkko-opetusta ja lähiopetuspäiviä on yleensä 2 päivää/viikko. Koulutukseen sisältyy myös useita harjoittelujaksoja. Kaikki opiskelijat opiskelevat 2,5 vuotta saman opintosuunnitelman mukaisesti. Sen jälkeen valitaan toinen alla olevista suuntautumisvaihtoehdoista:
- akuuttityö
- älykäs kotihoito

 

 

Lisätietoja

Koulutuksesta:
Koulutuspäällikkö Jaana Kemppainen
puh. 044 7101 213
Sähköposti on muotoa:
etunimi.sukunimi@kamk.fi

Hakemisesta ja opiskelijavalinnoista:
KAMK Hakijapalvelut
puh. 044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut(at)kamk.fi

Opiskelijatarinoita
SH-opiskelijat_snip.JPG