restonomitausta.jpg

Etusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Restonomi

Matkailun koulutus 2015

koodi opintokokonaisuus ja opintojakso opintopisteet
(MHA04Z) PERUSOPINNOT  63
MMPA1Z AKTIVITEETTIMATKAILUN PERUSTEET 13
MMPA101 Matkailun perusteet 5
MMPA102 Liikunnan perusteet 5
MMPA103 Basics of Tourism English 3
MMPA2Z MATKAILUN PALVELUTOIMINTA 15
MMPA201 Matkailun asiakaspalvelu 5
MMPA202 Suomen ja maailman matkailumaantiede 4
MMPA203 Tietotekniikka ja sähköinen viestintä 3
MMPA204 Business Communication Skills 3
AMKYHZ TEKEVÄ AMK 10
YYPOP01 Oppijana ammattikorkeakoulussa 2
YYPPR01 Projektitoiminta 3
YYPLI01 Liiketoimintaosaaminen 3
YYPSU01 Suomen kieli ja viestintä 2
MMPA3Z MATKAILUALA TYÖNÄ 25
MMPA301 Majoituspalvelut 4
MMPA302 Matkailun ruokapalvelut 7
MMPA303 Ohjelmapalvelut 4
MMPA304 Turvallisuus ja ensiapu 3
MMPA305 Työelämäjakso 7
(MHA05Z) AMMATTIOPINNOT 67
MMAS5Z MATKAILUTUOTTEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN 20
MMAS501 Matkailutuotteen kehitys 4
MMAS502 Tuotekehitysprojekti 3
MMAS503 Matkailumarkkinointi 5
MMAS504 Taloushallinnon perusteet 5
MMAS505 Tapahtumamatkailu 3
MMAS6Z KANSAINVÄLINEN PALVELUYMPÄRISTÖ 15
MMAS601 Distribution of Tourism Products 5
MMAS602 Interactive English 4
MMAS603 Svenska inom Turismen 1 3
MMAS604 Svenska inom Turismen 2 3
MMAS7Z KANSAINVÄLISEN MATKAILUN SUUNNITTELU 12
MMAS701 Matkailun suunnittelu 3
MMAS702 Matkailun lainsäädäntö 3
MMAS703 Finland for International Tourists 6
MMAS8Z TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA 5
MMAS801 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 5
MMAS9Z MATKAILUYRITYKSEN ESIMIESTYÖ 15
MMAS901 Matkailupalvelujen markkinointi 5
MMAS902 Johdon laskenta 5
MMAS903 Henkilöstövoimavarojen johtaminen 5
(MHA03Z) VAIHTOEHTOISET AMMATTIOPINNOT 30
MMVA1Z ELÄMYSAKTIVITEETIT 15
MMVA101 Elämysaktiviteettien suunnittelu ja toteutus 5
MMVA102 Luonto- ja liikunta-aktiviteetit 5
MMVA103 Elämysaktiviteettien toimintaympäristöt 5
MMVA2Z MAJOITUSYRITYKSEN TOIMINTA 15
MMVA201 Majoitusyrityksen sisäinen toiminta 5
MMVA202 Kannattava majoitusyritys 5
MMVA203 Majoitusyrityksen kehittäminen 5
MMVA3Z PERSONAL TRAINING  15
MMVA301 Terveysliikuntavalmennus 7
MMVA302 Liikunta ja terveysongelmat 3
MMVA303 Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus 3
MMVA304 Yhteisön liikunnan edistäminen 2
MMVA4Z HYVINVOINTIMATKAILU 15
MMVA401 Luonto ja kulttuuri hyvinvoinnin lähteenä 5
MMVA402 Liikunnalliset hyvinvointilajit 5
MMVA403 Suomalaisen hyvinvointimatkailun kehittäminen 5
MMVA5Z RUOKA MATKAILUSSA 15
MMVA501 Ruokapalvelun prosessit ja laatu 6
MMVA502 Ruokapalvelun ammattiosaaminen 6
MMVA503 Ruokapalveluiden suunnittelu ja kehittäminen 3
MMVA6Z LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA 15
MMVA601 Liikunnan eri muodot pienillä lapsilla 6
MMVA602 Liikunta lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen tukijana 5
MMVA603 Lasten ja nuorten liikunnan ohjaaminen 4
MMHA0Z HARJOITTELU 30
MMHA101 Harjoittelu 1: teema, palvelutuotanto 12
MMHA102 Harjoittelu 2: teema, esimiestyöskentely 18
MMOA0Z OPINNÄYTETYÖ 15
MMOA001 Opinnäytetyö 15
VAPAAZ VAPAASTI VALITTAVAT 5
MMWA059 Luonto- ja liikuntamatkailun järjestäminen 3
MMWA013 Järjestyksenvalvojakoulutus 3
MMWA068 Onko ruoka kulttuuria? 3
MMWA088 Baarityöskentely 3
MMWA090 Vastaavan hoitajan pätevyys 3
MMWA018 Matkailun historia 3
MPWY001 Viinitieto 3
MTW009 Destination Marketing 3
MMWA102 Bygg upp din svenska 3
MMWA103 Build up your English 3
(MHAA002) Vieras kieli 5
210