restonomi_taustab.jpg
Etusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Restonomi

SINUSTAKO MATKAILUN AMMATTILAINEN?

Matkailusta on kehittynyt viimeisten vuosikymmenten aikana yksi maailman suurimmista ja nopeimmin kasvavista elinkeinoista. Pohjois-Suomessa matkailu kansainvälistyy ja kasvaa kovalla vauhdilla. Kasvava ala tarvitsee osaavia tekijöitä.

Opiskellessasi restonomiksi matkailun koulutuksessa Kajaanin ammattikorkeakoulussa saat vahvan pohjan matkailualan asiantuntijuuteen, jolloin voit työskennellä erilaisissa alan suunnittelu-, kehittämis- ja toteutustehtävissä. Koulutus antaa myös valmiuksia yrittäjyyteen.

nettisivun kuva.jpg

Aktiviteettimatkailu seikkailuja luonnossa ja hyvinvointimatkailua

Kajaanin ammattikorkeakoulun restonomiopintojen ydin on aktiviteettimatkailun osaamisalueella. Aktiviteettimatkailu on ainutlaatuinen koulutusmahdollisuus Suomessa.

Aktiviteettimatkailu on liikkumista ja seikkailuja luonnossa sekä hyvinvointimatkailua yhdistettynä majoitus- ja ravitsemisliiketoimintaan. Se on uudenlainen, innovoiva ote tarttua matkailun palveluliiketoiminnan ja -johtamisen kehittämiseen ja suunnitteluun sekä alan nopeatahtisen tuotekehityksen haasteisiin.

Haluamme lietsoa oppimista luovuuden ja yhteisöllisyyden keinoin

Matkailun opinnot  

Opinnot matkailun koulutuksessa KAMK:ssa antavat sinulle valmiudet alan kehittämis-, myynti-, markkinointi-, tuotanto- ja esimiestehtäviin sekä itsenäiseksi yrittäjäksi. Teoriassa hankittua tietotaitoa sovellat käytännössä mm. matkailutuotteiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Ensimmäisenä opiskeluvuotena saat vahvan pohjan ja ymmärryksen alasta ja sen tulevaisuudesta. Opintojen aikana tutustut laajalti matkailualan yrityksiin ja niiden toimintoihin sekä pääset tekemään yhteistyötä heidän kanssaan. Jo ensimmäisen opintovuoden aikana on 4 viikon työelämäjakso matkailuyrityksessä.

Toista vuodesta alkaen opintosi muodostuvat yksilöllisemmästä polusta. Toisena ja kolmantena opiskeluvuotena suuri osa opinnoista tehdään uudessa cKAMK_ActivityLAB -oppimisympäristössä. Liiketoiminta- ja projektiosaaminen karttuu tiimisi kanssa aidoissa asiakasprojekteissa. Alan yritysten kanssa tehtävät asiakaslähtöiset kehittämisprojektit, monenlaiset isot ja pienet tapahtumat sekä yrittäjämäiset projektit tuovat mielenkiintoisia haasteita opiskeluarkeen. Työskentely tiimissä kehittää sekä tiimityö- että johtamistaitojasi. Yritysyhteistyön kautta voit muodostaa opintojen aikana laajan verkoston.

Tärkeä osa koulutusta ovat opintomatkat niin kotimaisiin kuin kansainvälisiinkin matkailukohteisiin. Kattavan kansainvälisen verkoston avulla sinulla on erinomaiset mahdollisuudet kartuttaa kv-osaamistasi ja kielitaitoasi opiskelijavaihdossa tai harjoittelussa ulkomailla. Valmistuessasi sinusta on kehittynyt monialaiseen yhteistyöhön kykenevä matkailualan osaaja.

Matkailualan koulutuksessa suoritettava restonomin tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja opinnot kestävät 3,5 vuotta. Kajaanin ammattikorkeakoulussa matkailun suomenkielisessä koulutuksessa on 20 aloituspaikkaa.

E L Ä M Y S-  ja  H Y V I N V O I N T I M A T K A I L U A

Syventääksesi osaamistasi matkailun eri osa-alueilla jokainen opiskelijamme rakentaa toisen vuoden opinnoista alkaen itselle yksilölisen oppimispolun 35 laajuisten vaihtoehtoisten aineopintojen kautta. Osaamisalueellamme voit syventää osaamistasi elämyksellisten aktiviteettien (adventure tourism) tai hyvinvointimatkailu (wellbeing tourism) aloilla.

Yksilöllisellä polulla voit myös syventää kansainvälisyysosaamistasi (kv-vaihto ja/tai kv-harjoittelu) tai tapahtumamatkailun johtamisosaamista. Tai voit valita yrittäjyysopintoja, joiden avulla pääset suunnittelemaan oman yrityksen perustamista (esim. yrityshautomossamme). Omaa yksilöllistä polkuasi vahvista erilaisten projektiopintojen ja harjoitteluiden avulla. Opinnäytetyössä osoita ammattilaisuutesi polullasi.

Elämyksellisten aktiviteettien / adventure tourism opinnoissa opit tunnistamaan merkittävimmät luonto- ja liikuntamatkailun kesä- ja talviaktiviteetit Suomessa sekä ymmärtämään niiden toteutuksen keskeiset vaatimukset. Opit hallitsemaan eri luontoliikuntalajien vaatimia perustaitoja sekä tuottamaan asiakkaille yksilöllisiä ja aitoja elämyskokemuksia.

Hyvinvointimatkailun / wellbeing tourism opinnoissa keskeisinä teemoina ovat luonto hyvinvoinnin lähteenä ja älykkäät ratkaisut (esim. teknologia, ravitsemus) hyvinvointimatkailussa. Opintojen aikana opit soveltamaan eri liikuntalajeja ja hoitomuotoja eri lähtökohdista tulevien ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen. Myös ruoalla ja majoituksella on keskeinen rooli hyvinvointimatkailutuotteissa.

 

Opiskelu KAMKissa

Oppimisympäristömme ei rajoitu seinien sisälle. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opiskelet matkailua niin Vimpelinlaakson kampusalueen ajanmukaisissa luokkatiloissamme kuin alueen yrityksissä ja vaihtelevassa kainuulaisessa luonnossakin. Kainuun ja Koillismaan matkailualueet ja -kohteet (mm. Vuokatti, Ukkohalla, Paljakka, Oulujärvi, Idän Taiga ja Ruka-Kuusamo) sekä monipuoliset tapahtumat (mm. Kuhmon kamarimusiikki, Kainuun rastiviikko, Lost in Kajaani-seikkailukisa) tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet verkostoitua ja osallistua erilaisiin projekteihin jo opiskeluaikana. Matkailualan opiskelijat ovat tärkeässä osassa monen kainuulaisen tapahtuman suunnittelussa ja järjestelyissä!

Kotimaisen oppimisympäristön lisäksi Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa kansainvälistymisestä kiinnostuneille monipuolisia vaihtomahdollisuuksia eri puolille maailmaa. Voit suorittaa opintoja yhteistyökorkeakouluissamme tai suorittaa opintoihin kuuluvan harjoittelun ulkomailla. Hyvin suunniteltu kv-vaihto ei pidennä opintojen kestoa vaan sisältyy luontevana osana tutkintoon. Kansainvälisellä kampuksellamme voit myös kotikansainvälistyä ja toimia kv-tuutorina ulkomaalaisille opiskelijoille.

Sijoittuminen työelämään
Valtaosa restonomeista työllistyy yrityksiin ja työskentelee ohjelmapalveluiden, majoitus- ja ravitsemisliiketoiminnan sekä matkailumarkkinoinnin ja -kaupan palveluksessa. Lisäksi restonomeja työskentelee muilla aloilla, kuten koulutustehtävissä tai yrittäjinä.
Työurasi alussa voi työskennellä vaikkapa ohjelmapalvelujen vetäjänä, elämystuottajina, safarioppaana, vastaanottovirkailijana, myyntiedustajana, markkinointi- tai tapahtuma-assistenttina. Työuran edetessä nimikkeesi voi olla esim. vuoropäällikkö, projektipäällikkö, rinnevastaava, tapahtumakoordinaattori tai -tuottaja, kongressisihteeri, myyntipäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö, tuotepäällikkö tai tuotekehittäjä. Voit myös toimia itsenäisenä matkailualan yrittäjänä. 

Lisätietoja

Koulutuksesta:
Yliopettaja Pasi Korhonen, 044 7101 360
Opintosihteeri Eija Rantala-Sorsa, 044 7101 148

Sähköposti on muotoa
etunimi.sukunimi@kamk.fi

Hakemisesta:
KAMK Hakijapalvelut
puh.
044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut(at)kamk.fi

Uutta!
Syksystä 2017 alkaen voit opiskella KAMK:ssa restonomiksi myös englanninkielisessä koulutuksessa. Lue lisää!
Restonomi (AMK)

Matkailun koulutus
Tutkintonimike:     Restonomi
Laajuus:                210 op
Kesto:                    3,5 vuotta  
Aloituspaikat:         20

Katso video matkailun opiskelijoiden päivästä

  Matkailun ja liikunnan opiskelijoiden päivä