insinooritaustakuva.jpgEtusivu>Hakijalle>AMK-tutkinnot>Insinööri

INSINÖÖRI (AMK)

Insinöörejä yhdistää uteliaisuus – halu tietää asioiden taustat ja luoda omalla osaamisella parempaa tulevaisuutta. Insinööri koulutetaan havaitsemaan teknisiä ja teknologisia ongelmia. Luova ongelmanratkaisukyky on insinöörille tärkeä ominaisuus. Insinöörinä voit työllistyä monenlaisiin tehtäviin kotimaassa ja ulkomailla. Tyypillisin insinöörin työtehtävä on kuitenkin asiantuntija- tai suunnittelutyö teollisuudessa.  

 

Koulutustarjonta

Opiskellessasi insinööriksi (AMK) Kajaanin ammattikorkeakoulussa voit kouluttautua asiantuntijaksi jollekin seuraavista aloista:

 tietojavitek_pieni_kuva.jpg    konetekniikka_pieni_kuva.jpg    raksa_pieni_kuva.jpg

 Tieto-ja viestintätekniikka

 

 Konetekniikka 

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

Koulutus suuntautuu peliteknologiaan tai
älykkäisiin järjestelmiin. Peliteknologian osaamisella
kehität hyötysovelluksia mm. teollisuuden ja hyvinvoinnin mittauksiin Älykkäät järjestelmät koulutuksessa erikoistutaan laitesuunnitteluun ja laiteläheiseen ohjelmointiin. Lue lisää 
https://matkapelialalle.fi/

 

Teollisuuden tuotannon asiantuntijatehtäviin tähtäävässä koulutuksessa opit esimerkiksi ohjelmoimaan robotteja käytännön työelämän kohteissa teollisuuden parissa Kajaanin Renforsin rannassa.

Lue lisää myös:
https://www.northerntechnology.org/ 

 

Voit suuntautua isännöintiin, puurakentamiseen tai tuotantotekniikkaan. Pätevistä isännöitsijöistä on työmarkkinoilla pulaa. Koulutus antaa myös hyvät valmiudet alan liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

Lue lisää myös:
https://www.northerntechnology.org/ 

 

Insinöörikoulutus

Tekniikan ja liikenteen alan opintojen laajuus on 240 opintopistettä (noin 4 vuotta) ja suoritettava tutkinto on insinööri (AMK). Kaikessa insinöörikoulutuksessa perusopintoihin kuuluu matemaattis-luonnontieteellisiä aineita kuten matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa, koska ne luovat perustan insinööriosaamiselle. Lisäksi perusopintoihin kuuluu myös esimerkiksi viestintää ja kieliopintoja.Opintoihin sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua, joka suoritetaan koulutukseen liittyvissä työtehtävissä alan yrityksissä. Opintojen loppuvaiheessa teet 15 opintopisteen laajuisen insinöörityön, jonka tarkoituksena on osoittaa kykysi soveltaa tietojasi oman alasi asiantuntijatehtävissä. Opinnäytetyö tehdään useimmiten yhteistyössä työelämän kanssa, ja aihe voi löytyä esimerkiksi harjoittelupaikasta.  

 

Opiskelu KAMKissa

Kajaanin ammattikorkeakoulussa kaikki toiminnot on keskitetty yhdelle kampusalueelle, mikä mahdollistaa tiiviin yhteistyön eri alojen kanssa ja opiskelu on vaivatonta. KAMK on panostanut erityisesti moderneihin oppimisympäristöihin ja opetusta tukevien laboratorioiden varustetasoon. Tekniikan ja liikenteen alan oppimisympäristöjä ovat mm.

  • EMC- ja olosuhdelaboratorio,
  • rakennustekniikan laboratorio
  • ja liikuteltava kivi- ja kaivannaistekniikan laboratorio.
  • VRFirst -laboratorio

Katso millaisia opiskelijatöitä laboratorioissa tehdään 

 

Yritysyhteistyö ja projektitoiminta

KAMKin Tekniikan ja liikenteen ala on mukana yhteistyössä lukuisten Kainuussa toimivien yritysten kanssa. Kaikkiin koulutuksiin liittyy käytännön projekteja, joiden avulla opittua teoriaa sovelletaan käytäntöön. Useat projektityöt tulevatkin toimeksiantoina yrityksiltä joten pääset jo opiskeluaikana tutustumaan monien yritysten toimintaan projektitöiden kautta. KAMK tarjoaa monipuolisia palveluja alueen työnantajille: Teknologian testaus- ja tuotekehityspalvelut

Aikaisempien vuosien valintakoetehtäviä löytyy täältä


Lisätietoja
Koulutuksesta:
Opintosihteeri Marita Karjalainen,
puh. 044 7101 564
Sähköposti on muotoa
etunimi.sukunimi@kamk.fi

Hakemisesta:
KAMK Hakijapalvelut
puh. 044 7101 648, 044 7101 229
hakijapalvelut(at)kamk.fi