KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Toiminta>Osaamisalueet ja painoalat

 

Osaamisalueet ja painoalat

 

Osaamisalueet

Kajaanin ammattikorkeakoulun toiminta ja organisaatiorakenne perustuvat viiteen osaamisalueeseen.

KAMK_ Toimintaa profiloivat osaamisalueet.jpg


Aktiviteettimatkailulla 
tarkoitetaan valtakunnallisesti ainutlaatuista liikunnan ja matkailun yhdistävää toiminnallista kokonaisuutta.

Sairaan- ja terveydenhoito -osaamisalue on vahvasti alueellinen toiminto, joka tukee alueen SOTE:n ja yritystoiminnan kehittymistä. Terveysliikunta yhdistää Sairaan- ja terveydenhoito- ja Aktiviteettimatkailu -osaamisalueet toisiinsa.

Tietojärjestelmät -osaamisalue integroi tietojenkäsittelyn ja tietotekniikan osaamisen osaksi alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävää mittaus- ja tietojärjestelmien tutkimus- ja koulutuskeskusta CEMIS:tä.

Kone- ja kaivostekniikka on Kajaanin ammattikorkeakoulun uusin ja vahvasti kehittyvä toiminta- ja osaamisalue. Peli- ja kaivannaisalaa kehitetään kansallisen koulutustarpeen edellyttämällä tavalla.

Liiketoiminta ja innovaatiot -osaamisalue vastaa alueen liiketalouden koulutuksesta sekä edistää läpileikkaavana toimintona muiden osaamisalueiden liiketoi-mintaosaamisen ja -edellytysten kasvamista sekä mahdollistaa tarkoituksenmukaisen hanke- ja yritystoiminnan kehittymistä. Samalla Liiketoiminta ja innovaa-tiot -osaamisalue vastaa opiskelijat kehittämistoiminnassa –toimintamallin kehittämisestä Kajaanin ammattikorkeakoulussa.

Painoalat

Kajaanin ammattikorkeakoulun painoalat ovat aktiviteettimatkailu, pelit ja ajoneuvojen tietojärjestelmät. Kaivannaisala on nouseva ala, jota kehitämme Pohjois-Suomen korkeakoulujen yhteistyöverkostossa.

Painoalojen kautta haemme kansainvälisen tason osaamista, näkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Osaamisalueet nivoutuvat painoaloihin osaamisen kautta.