KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Toiminta>Organisoituminen

Organisoituminen

Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos osakeyhtiöityi 1.1.2014 alkaen Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy:ksi. KAMK Oy:n omistaja on Kajaanin kaupunki. Ammattikorkeakoulu sai pysyvän toimiluvan 1.1.2015 alkaen.
 
Ammattikorkeakoululain (932/2014) ja osakeyhtiölain (624/2006) mukaan KAMK Oy:n yleistä hallintoa ja taloutta johtaa KAMK Oy:n hallitus ja toimitusjohtaja, joka toimii myös ammattikorkeakoulun rehtorina. 

KAMK johtoryhmä tukee toimitusjohtaja/rehtoria päätöksenteon valmistelussa. 

Toiminnallisen organisaation muodostavat viisi osaamisaluetta sekä asiantuntijapalvelut (koulutus-, TKI- ja kampuspalvelut). Lisäksi organisaatioon kuuluvat Kajaanin korkeakoulukonsortion aikuis- ja täydennyskoulutuksen palveluyksikkö AIKOPA sekä mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut tutkimus- ja koulutuskeskus CEMIS

 

KAMKin hallinnollinen organisaatio 1.1.2016 alkaen.PNG

Kajaanin ammattikorkeakoulun hallinnollinen organisaatio 1.1.2016 alkaen