KAMK_kirjaimet.jpg

Etusivu>Esittely>Toiminta>KAMK:n tapa toimia>Toiminnan perusta

Kajaanin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat

Arvot, visio ja toiminta-ajatus
Arvot
Tekemisen meininki toiminnassa
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijoilla ja henkilökunnalla on myönteinen, innovatiivinen ja ennakkoluuloton asenne itsensä ja yhteisönsä jatkuvaan kehittämiseen.

Kehittämiskumppanuus
Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilökunta tekee opetus- ja TKI-työtä paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Ihmiset voimavarana
Kajaanin ammattikorkeakoulussa arvostetaan työtä ja osaamista, hyväksytään erilaisuus ja tuetaan jaksamista ja kehittymistä. Jokainen yhteisön jäsen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin. Tiedonkulku on avointa.

Asiakastyytyväisyys
Kajaanin ammattikorkeakoulu tarjoaa asiakaslähtöisesti mahdollisuuksia ja lisäarvoa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille.

Visio 2020
Kajaanin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavana visiona on olla Suomen tekevin korkeakoulu, joka on yhteistyökumppaneidensa kanssa toiminta-alueensa johtava TKI- ja yritystoiminnan edistäjä, väestön osaamistason kohottaja sekä dynaaminen työelämän yhteistyökumppani ja uudistaja.

Toiminta-ajatus
Tekevä korkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu on kansallisesti houkutteleva ja kiinnostava
työ- ja opiskelupaikka sekä yhteistyökumppani. Edistämme Pohjois- ja Itä-Suomen osaamisen, osaajien ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.

Toimilupa ja tavoitesopimus
Tehtävä ja profiili
Tehtävä

Kajaanin ammattikorkeakoulu edistää Pohjois- ja Itä-Suomen osaamisen, osaajien ja elinkeinoelämän kehittymistä sekä toimijoiden välistä yhteistyötä.
 
Profiili

Kajaanin ammattikorkeakoulu profiloituu voimakkaasti aluekehitykseen ottaen huomioon alueen strategisista painoaloista lähtevät tutkimus- ja kehitystarpeet.